Výkonová instalace

Výkonová instalace: instalace v daném místě,složená z elektrického nebo elektronického zařízení nebo jejich kombinace, která je navržena pro koordinaci provozu a je připojena na elektrickou síť.
Použití instalace není stanoveno, ale jde o vzájemné působení s elektrickou napájecí sítí buď přímo, nebo např. pomocí řídícího regulačního nebo ochranného zařízení, nebo nepřímo, např. pomocí měření vedoucího k zásahu obsluhy.

Autor
František Kosmák
Zdroj
Vybrané základní pojmy v souvislosti s EE v nn
Příbuzné termíny