Systém vedení

Sestava tvořená jedním nebo více izolovanými vodiči, kabely nebo přípojnicemi a částmi, které zajišťují jejich upevnění a, pokud je to třeba, jejich mechanickou ochranu.

Wiring system
Assembly made up of one or more insulated conductors, cables or busbars and the parts which secure their fixing and, if necessary, their mechanical protection.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny