Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Záblesk průchozí ...

WAGO, značka nesoucí symbol rychlého a spolehlivého spojení, přichází s ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Představa, že máme zahradníka, uklizečku, údržbáře, kominíka, automechanika, topenáře, elektrikáře, kteří myslí na blaho naší domácnosti a bez našeho přičinění pečují o blaho našeho rodinného domu je asi stejný sen jako vše pojmout technicky a ...

EH#: Zapojování stykačů (1970)


Document Actions
EH#: Zapojování stykačů (1970)
Každý Elektronaut ví, že zapojení stykačových kombinací slouží k ovládání elektrických zařízení pomocí stykačů. Stykače mohou být různě zapojeny, a to buď v jednoduché nebo složitější konfiguraci. Při sériovém spojení se zapínání a vypínání provádí postupně po sekvenci stykačů. Paralelní spojení umožňuje společné zapnutí a vypnutí více zařízení. Stykačové kombinace mohou být použity pro různé aplikace, včetně řízení osvětlení, motorů, topení, apod. Už učeň by měl znát základní principy zapojení, pochopit jejich funkci a umět je správně implementovat v praxi, o skutečném Elektronautovi nemluvě ...
František Tuček, ze dne: 16.07.2023
reklama


Stykačové kombinace byly v době mého mládí magickým, i když logickým zapojením. Byla to doba, kdy ještě nebyla k mání žádná hradla MH a stykač byl tak v silových obvodech jediným klopným obvodem. A je docela s úsměvem se na vysvětlující text po tolikati létech ...

Zapojení stykače ovládaného dvojtlačítkem. Tento způsob ovládání stykače (a tím i zařízení stykačem zapínaného) na dálku je nejvíce používaný. Stykač je ovládán dvěma tlačítky: zapínacím a vypínacím.


Zapojení elektromagnetického stykače s dvojtlačítkem, naukové schéma


Pro větší náhled kliknout!


V tomto případě musí mít stykač pomocné pracovní kontakty, tj. takové, které jsou zapnuty spolu s hlavními kontakty. Cívka je zapo­jována do obvodu tlačítkem, k němuž jsou paralelně připojeny kontakty stykače 1, 2. Stlačením tlačítka projde cívkou stykače proud, stykač zapne svoje hlavní i pomocné kontakty, takže cívka dostává proud přes pomocné kontakty i tehdy, pustíme-li tlačítko. Vypíná se stisknutím vypínacího tlačítka, které obvod cívky přeruší. Obě tlačítka bývají též v jednom krytu. Těchto dvojtlačítek může být více, takže můžeme stykač ovládat z libovolného počtu míst. Pak jsou všechna zapínací tlačítka zapojena paralelně a všechna vypínací v sérii.

Dvěma zapínacími tlačítky v sérii můžeme dosáhnout tzv. dvouručního spouštění stroje tehdy, kdy obsluhující osoba nesmí mít v okamžiku spouštěni ruce v nebezpečném prostoru, např. u lisu, strojních nůžek apod. Při vypnutí proudu v hlavním přívodu odpadne stykač a při opětovném zapnutí proudu, chceme-li spustit stroj, musíme stisknout zapínací tlačítko znovu. Tak zabráníme samovolnému rozběhu stroje, jestliže obsluha v dané chvíli zapomněla vypnout vypínač.


Zapojení elektromagnetického stykače s dvojtlačítkem, obvodové schéma
Obvodové schéma, na němž jsou jen ovládací obvody. Toto schéma je přehlednější.

Zapojení stykače ovládaného dvojtlačítkem se signalizací
Podobné zapojení v obvodovém schématu
Zde se využijí oba pomocné kontakty, pracovní i klidové. Je-li stykač vypnut, dostává zelená žárovka proud přes klidový kontakt, při zapnutém stykači svítí červená žárovka přes pracovní kontakt. Tato signalizace je vhodná tehdy, jsou-li ovládací prvky soustředěny na jednom místě a stroje spínané stykači jsou vzdálené od ovládacího místa.

Pro reverzaci (tj. obrácení směru točení motoru) se použije dvou sty­kačů SI a S2 s elektrickým blokováním proti současnému zapnutí obou stykačů, což by znamenalo zkrat. Proudový obvod cívky prvého stykače se vede přes klidové kontakty druhého stykače, takže je-li zapnut stykač S l, nelze zapnout stykač S2 a naopak.Zapojení stykače pro spouštění motoru YD bez časového relé, viz obrázky
Stisknutím tlačítka pro rozběh (hvězda) dostane proud cívka stykače S1, který zapne. Přes pomocné kontakty 2S2 dostane proud cívka stykače S3, který též zapne. Motor se tedy rozbíhá při zapojení do hvězdy. Tlačítko už můžeme uvolnit, protože cívky S1 a S8 dostávají proud přes kontakt 1S1. Po rozběhu motoru stiskneme tlačítko pro chod (trojúhelník), čímž prochází proud cívkou S2 a stykač zapne. Současně rozpojí kontakty 2S2, takže cívka stykače S3 ztratí napětí a odpadne. Stykač se drží v zapnutém stavu svými kontakty 1S2. Při tomto zapojení však může dojít ke zkratu v případě, že ne­odpadne stykač S3, přičemž stykač S2 může též zapnout.

Zapojení stykačů pro spouštění motoru YD s časovým relé. Při stisknuti zapínacího tlačítka A1 spojí stykač S1 vinutí motoru do hvězdy a rozběhne se časové relé B1. Současně se kontaktem 1S1 připojí stykač S3, který připojí motor na síť.Zapojení stykačů pro spouštění motoru YD s časovým reléPo nastavené době relé Bl rozpojí kontaktem 2B1 obvod stykače S1, který odpadne. Stykač S3 zůstane zapnutý přes uzavřený kontakt 1S3. Po odpadnutí stykače S1 se kontaktem 2S1 připojí na síť stykač S2, který spojí vinutí motoru do trojúhelníka. Vypíná se tlačítkem A2. Podobných zapojení je velká řada a tvoří vlastně základ automati­zovaných elektrických obvodů.


Přehled vyráběných a dnes (1970) výhradně používaných stykačůJistící ústrojí Tepelné jistící relé jistí spotřebič před poškozením nebo zničením následkem přetížení. Tepelné relé pracuje na principu dvojkovu přímo protékaného proudem spotřebiče, nebo ohřívaného nepřímo odporovým článkem, jímž protéká proud do spotřebiče. Následkem zahřátí se dvojkov prohne a způsobí vypnutí svých kontaktů. Kontakty se zapojují do obvodu cívky. Relé je konstruováno jako samostatná jednotka, aby bylo možno používat stykače jak bez relé (v různých pomocných nebo blokovacích obvodech), tak s tepelným nadproudovým relé, kde stykač spíná obvod spotřebiče. Rozsah působení relé je nastavitelný v hodnotě ± 20 % jmenovitého proudu.

Zdroj: Technologie, Květoslav Kučera, František Soukup, SNTL 1970Příště něco o montáži a údržbě stykačů!


Co k zapojování stykačů ještě doplnit?

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 10)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Katalogu by možná více slušelo Vypínače a zásuvky OBZOR v historickém a moderním hávu, ale to je pouze subjektivní názor. Zlínský výrobce tradičně "tiše po pěšině" představuje svůj katalog produktů. Nejednou jsem uváděl, že má co nabídnout, pouze ho nevidíme na těch správných místech. Dnes, kdy pěněženky spotřebitelů překypují nadbytky je dobrý čas nabídnout zajímavý design vypínačů s bezpečnostními prvky, jako dětskou a přepěťovou ochranu a třeba i zaměřením na hotelový segment. OBZOR očividně klade důraz na technickou dokonalost. Pro ty, kdo chtějí kombinaci pokročilé technologie a designu, může být řešení právě toto.
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933