Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Malé, krátké ohlednutí za tím, jak jsme nedávno uvažovali jištění. Jaký byl hlavní účel jistících přístrojů ve vztahu k elektrickým zařízením? Jaký princip byl užíván v tavných pojistkách pro přerušení proudového okruhu? Jaké byly hlavní výhody a ...

Příbuzná témata k
BF#2: Jak podle Marka Mikuše digitalizace ovlivnila schopnost učení?

BF#2: Jak podle Jiřího Konečného digitalizace ovlivnila schopnost učení?

 • 4.12.2023
BF#2: Jak podle Jiřího Konečného digitalizace ovlivnila schopnost učení?
Řekl, že digitalizace významně ovlivnila schopnost učení. Současný přístup k datům umožňuje lidem vzdělávat se v oblastech, o které mají zájem, a to prakticky a pohodlně díky různým online nástrojům, jako jsou aplikace a weby. Například, učení angličtiny je nyní možné prostřednictvím online lektorů, což eliminuje potřebu tradičních hodin. Digitalizace také přinesla změny v pracovních postupech. Pandemie COVID-19 zvýšila využívání videokonferencí, což je trend, který přetrvává, i když se postupně vracíme k osobním setkáním. Read more

BF#2: Jak podle Michala Hradiše digitalizace ovlivnila schopnost učení?

 • 25.11.2023
BF#2: Jak podle Michala Hradiše digitalizace ovlivnila schopnost učení?
V digitálním světě se potýkáme s paradoxem hojnosti. Informace jsou všudypřítomné, ale jejich nadbytek nás často pohlcuje. Výzkumný pracovník vysoké školy poukazuje na to, že rozlišení mezi důležitými a irelevantními daty se stává stále obtížnějším. Příkladem může být LinkedIn, kde jsou uživatelé zahrnuti nabídkami e-booků, které slibují cenné informace, ale často končí jako nepřečtené soubory zapadající prachem digitálního prostoru. Tento fenomén není omezen pouze na sociální média, odborníci z různých oborů tráví hodiny ... Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace Marku Mikušovi za poslední dobu (2023)

 • 13.11.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Marku Mikušovi za poslední dobu (2023)
Jak vidí změnu člověk, který se věnuje přes dvacet let telekomunikacím? Díky digitalizaci se způsob, jakým komunikujeme, rychle mění. Dříve byly videokonference složité a neznámé, dnes je to běžná věc. Místo setkání tváří v tvář můžeme zapnout kameru a mluvit s někým kdekoli. Ale pozor, je důležitá kvalita. Díky firmám jako Microsoft a Zoom se videokonference stávají lepšími. Rychlejší komunikace, méně e-mailů a více vyřešených požadavků, i když jen přes obrazovku. Ale takovým způsobem ušetříme mnoho času na setkávání tváří v tvář! Read more

BF#2: Jak podle Jiřího Holoubka digitalizace ovlivnila schopnost učení?

 • 11.11.2023
BF#2: Jak podle Jiřího Holoubka digitalizace ovlivnila schopnost učení?
V současné době se snažíme o maximální digitalizaci všeho, co jde, ale setkáváme se s fenoménem informačního přetížení. Nebývale obrovské množství dostupných informací překračuje naši schopnost efektivně je filtrovat a analyzovat. Tento stav je způsoben nejen kvantitou informací, ale také potřebou rozlišit jejich kvalitu a relevanci. V důsledku digitalizace a omezení osobních interakcí, jako jsou obchodní schůzky nebo vzdělávací aktivity, se stále více spoléháme na digitální komunikaci, jako jsou videokonference, které nahrazují ... Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace Petru Bartošíkovi za poslední dobu (2023)

 • 4.11.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Petru Bartošíkovi za poslední dobu (2023)
Digitalizace, trend, který začal ještě před Covid-19, byl tímto obdobím výrazně urychlen. Nástroje pro práci na dálku, jako Teamesy, Zoom či Skype, se staly nezbytností. Ačkoliv vzdálené vyučování ve školách není ideální, technologie nám nabízí nové možnosti. Otázkou však zůstává, jaké z těchto nástrojů a metod zůstanou s námi dlouhodobě. Ačkoliv digitální komunikace nabízí pohodlí, nic nenahradí skutečný lidský kontakt. V konečném důsledku je na nás, abychom našli rovnováhu mezi technologií a tradičním způsobem komunikace, říká v tomto záznamu Petr Bartošík ... Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace Otto Havlemu za poslední dobu

 • 31.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Otto Havlemu za poslední dobu
Digitalizace klíčí, data hledají svůj směr, analog ztrácí sílu ... v éře digitalizace, kdy se zdá, že všechno je jen o nulách a jedničkách, je snadné zapomenout na původní analogové technologie, které nás doprovázely po desetiletí. Přestože digitalizace nabízí rychlý přístup k informacím a efektivní zpracování dat, přechod z analogu na digitál nebyl nikdy hladký. Zkušenosti z průmyslu ukazují, že i nejmodernější technologie může narazit na překážky, ať už jde o energetickou náročnost nebo omezené možnosti uložení dat. Ačkoli umělá inteligence může nabídnout řešení, je důležité si uvědomit, že každý technologický pokrok přináší své příležitosti a hrozby. Vývoj nikdy nekončí, a tak jako analog ustoupil digitálu, i digitální technologie jednoho dne ustoupí něčemu novému ... Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace Michalu Hradišovi za poslední dobu (2023)

 • 30.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Michalu Hradišovi za poslední dobu (2023)
Každý z nás vnímá digitalizaci ze svého úhlu pohledu. Něco jiného vidí elektromontér, něco zcela odlišného třeba projektant elektrických zařízení, mladší, starší člověk ... A co věděc? Vysokoškolský učitel, který stojí za mnoha velice zajímavými projekty týkají cí se strojového učení? Mnoho jich nebylo, snad proto, že je bere již delší dobu jako samozřejmost. Ovšem přece jen některé oceňuje. Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace Jiřímu Konečnému za poslední dobu (2023)

 • 28.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Jiřímu Konečnému za poslední dobu (2023)
Víte, že Estonsko je považováno za digitálního giganta? Ano, je to tak. Ale co my v České republice? Nejsme snad taky na dobré cestě? Představte si, že můžete provádět všechny své úřední záležitosti online, aniž byste museli čekat v dlouhých frontách. Já osobně využívám datovou schránku už několik let a je to skvělé! Můžu si třeba vyžádat výpis z řidičáku nebo poslat objednávku pro firmu, a to vše z pohodlí domova. A co je na tom nejlepší? Digitalizace nám umožňuje mít přesný přehled o všem, co se děje. Každý produkt má svůj čárový kód, takže pokud něco pokazíme, můžeme rychle zjistit, kde se stala chyba. Někteří říkají, že Průmysl 4.0 není jen o digitalizaci, ale o mnohem víc. A mají pravdu! Ale jedno je jisté: v dnešní době, kdy většina z nás má chytrý telefon nebo počítač, je digitalizace nezbytná. Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace za poslední dobu (HW)

 • 25.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace za poslední dobu (HW)
S Janem Berkou a Janem Řehákem jsme diskutovali o výzvách a možnostech spojených s novými technologiemi, zejména s umělou inteligencí (AI) a analýzou velkých dat (Big Data). Hlavním tématem bylo, jak AI a big data mohou být užitečné, ale také jak mohou být zavádějící, pokud nejsou správně používány. Bylo zdůrazněno, že kvalita dat je klíčová pro úspěšné využití těchto technologií. Pokud data nejsou správná nebo nejsou vytvořena pro konkrétní účel, výsledky mohou být nepřesné nebo zavádějící. Diskuse také zdůraznila význam kontextu při analýze dat a potřebu chápat, co se v datech hledá. Bylo uvedeno, že mnoho firem investovalo do Big Data s očekáváním, že jim to přinese nové poznatky, ale bez jasného směru často skončily bez konkrétních výsledků. V kontextu AI bylo diskutováno o výzvách spojených s generováním přesných a konzistentních odpovědí. Read more

BF #23.15: Věříš výstupu Ai, strojové inteligenci?

 • 15.10.2023
BF #23.15: Věříš výstupu Ai, strojové inteligenci?
Elektrotechnik, stejně jako mnoho jiných technických odborníků, může být skeptický vůči výstupům strojového učení v několika situacích, i když jsou tyto výstupy generovány technickými stroji na základě matematiky. Důvody pro tuto skepsi mohou být různé. Příběhů s pokusy o propojení strojového učení s analogovou praxí je bezpočet. Ne všechny mohou skončit úsměvně jako ten v následujícím článku. Proto je povinností všech přeživších se zajímat o to, v jakém prostředí se budeme v následujících letech pohybovat! Read more

BF #23.14: Které oblasti bys řídit pomocí AI určitě zakázal?

 • 14.10.2023
BF #23.14: Které oblasti bys řídit pomocí AI určitě zakázal?
Chceme žít v kybernetickém světě řízeném strojovým učením a jaké by to mohlo mít důsledky pro naše osobní údaje, státní úřady a etická rozhodování? Zvažujeme rizika a výhody takového světa a hledáme rovnováhu mezi technologií a lidskostí. Na konci se ptáme, zda bychom měli zpomalit a přehodnotit, kam směřujeme. Diskuse je doplněna názory odborníků z oblasti elektrotechniky, kteří přinášejí svůj pohled na výzvy a možnosti spojené s použitím AI v citlivých oblastech. Read more

BF #23.13: V jaké oblasti výroby se v Česku může vyplatit analýza chování spotřebitelů k optimalizaci výroby, služeb?

 • 13.10.2023
BF #23.13: V jaké oblasti výroby se v Česku může vyplatit analýza chování spotřebitelů k optimalizaci výroby, služeb?
Předpověď internetu lidí se možná v jistých oblastech naplňuje. Minimálně v oblasti nakupování s věrnostními kartami. Takový nástroj je snadným senzorem pro mnoho dalších činností. A přitom stačí tak málo. Zvýšit cenu a při použití karty cenu snížit. Díky takové kartičce, která nemusí být ani fyzická, my, všichni nakupující mravenečci ovlivňujeme logistické a strategické procesy. V kterých jiných oblastech může být takový princip přínosem? Read more

BF #23.12: Jak dalece je dnes blízké pravdě tvrzení, že investice do AI zvýší její ROI?

 • 12.10.2023
BF #23.12: Jak dalece je dnes blízké pravdě tvrzení, že investice do AI zvýší její ROI?
V minulosti jsme své investice mohli naplánovat na několik let. Dnešní překvapující doba zkracuje tradiční předpověď spíše na měsíce. Stává se, že již za jediné čtvrtletí náš podnikatelský záměr vlivem nových technologií nebo aplikací založených na strojovém učení skončí. Prakticky nelze vyloučit žádnou oblast, které by se následky digitalizace nedotýkaly. Myslíte, že stále stačí se pouze zamyslet? Nebo k novodobému zamyšlení raději využít služeb strojového myšlení? Read more

BF #23.11: Kdo skutečně ve světě provozuje neuronové sítě?

 • 11.10.2023
BF #23.11: Kdo skutečně ve světě provozuje neuronové sítě?
I když pro vývojáře nebo technika informačních technologií bude princip neuronové sítě "malou násobilkou", pro mnohé jde o výraz spíše z vědeckofantastické povídky. Málokdo tuší, kde lze neuronovou síť očekávat. Jak může být fyzicky objemná, hardwarově náročná a třeba komerčně nebo uživatelsky dostupná. Co vlasně o neuronové síti skutečně víme? Lze třeba nazvat službu využívající v jedné z mnoha částí třeba GPT za celek napojený na neuronovou síť? Read more

BF #23.10: Které výrazy jsou nadužívané a k jakým mylným domněnkám dochází vlivem špatné interpretace marketingu?

 • 10.10.2023
BF #23.10: Které výrazy jsou nadužívané a k jakým mylným domněnkám dochází vlivem špatné interpretace marketingu?
Otec české elektrotechniky, profesor Vladimír List před sto lety upozornil, že elektrotechnik je osoba znalá nejen technicky, ale také zná správné názvosloví. V technice je totiž přesnost výrazů, popisu a označování nezbytná. Všichni odborníci v řetězci od návrhu, montáže, revize, provozu až po údržbu potřebují znát přesný, nezaměnitelný význam. Bohužel máme tu jedince, nebo dokonce celá oddělení, která produkují propagační emoční výzvy, ve velké většině nerozlišující skutečný význam používaných termínů. Jejich cílem je vytvořit emoční zájem pro zvýšení prodeje. Tím pak ale vytváří matoucí fikce a tím příčiny nepochopení a nedůvěry v nově vyvíjené systémy. Setkáváte s tímto fenoménem také často? Read more
FIREMNÍ TIPY
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933