Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Kleště ...

Kleště, které ocení každý, kdo často pracuje se slaněnými vodiči. Pomohou ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
22.11.2017 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem, které jsou vyráběny dle normy ČSN EN 61 558 s libovolnou kombinací převodu napětí v rozmezí 1–1000V, frekvencí 50/60Hz, krytím IP00, třídou izolace B a maximální teplotou okolí 40°C. Tyto transformátory se vyznačují nízkým rozptylem elektromagnetického pole, nízkým proudem naprázdno, vysokou účinností a snadnou montáží. Vývody se standardně vyvádí ...
21.11.2017 Tester na dusičnany Greentest ECO 4 s měřením radiace. V obchodě s elektronickými součástkami a elektroinstalačním materiálem se nyní objevil i tento měřič potravin. Greentest Eco je zařízení pro rychlé zjištění hladiny dusičnanů v čerstvém ovoci, zelenině a mase. Zároveň poskytuje změření úrovně radioaktivity v předmětech, ...
20.11.2017 TIP na vícebarevné indikátory RGB s IO-link. Turck uvádí Banner indikátory řady K30L2 a K50L2. Banner Engineering Corp., jako partner společnosti Turck, vyvíjí a vyrábí LED světla pro použití v jakékoliv aplikaci vyžadující zřetelně viditelný indikátor. K30L2 a K50L2 využívají RGB LED technologii, díky které podporují sedm barev v jednom indikátoru použitím právě třech vstupů. Barvy zahrnují ...
16.11.2017 TIP: Potisknutelné štítky vodičů HellermannTyton jsou k dispozici ve žlutém a bílém provedení. Tisk na libovolné z našich tepelných tiskáren přináší dokonalé výsledky pro vodiče a kabely o průměru 39mm až 1mm. Konstrukce nosiče zaručuje, že uživatelé mohou snadno nasunout vodič do boční strany vytištěného štítku. Díky "žebřinovému" provedení lze tiskovou úlohu snadno zobrazit a požadovaný popisek rychle ...
15.11.2017 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi. Zdroje R&S NGE100 můžeme zařadit do skupiny základních laboratorních zdrojů s mnoha překvapeními v podobě jednoduchého ovládání se stručným a jasným grafickým zobrazením, tichostí, propojení s PC nebo galvanické oddělení všech kanálů. Ovládání s PC je možné přes rozhraní USB, LAN nebo ...
14.11.2017 TIP na kabelové nůžky DUOCUt z kované oceli! Nabízejí ostrou čepel se dvěma břity. První, menší břit pro přesný střih stříhá jednotlivé žíly měděných a hliníkových kabelů do průměru max. 4mm. Hodí se rovněž pro podélný řez plastového pláště kabelů, protože čelisti kleští lze otevřít až do úhlu 140°. Druhý, větší břit pro přesný střih je cíleně umístěn blíže čepu nůžek, aby ...
13.11.2017 Soft startér RSGD ENIKA. Nové provedení softstartérů pro indukční motory řady RSGD s řízením ve 2 fázích, klade důraz na snadné nastavení para­metrů, které se provádí maximálně ve 3 krocích. Samoučící algoritmus je schopen ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 682
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Mnozí víme, že technologie WAGO flexROOM je zajímavým pomocníkem při změnách vnitřních prostor administrativních budov. Zvláště po té, co tržní dynamika dokáže měnit nájemce velice často. Co přináší letošní verze systému který byl oblíbený nejen svou ...
 • Tato značka nedávno rozvířila naše technické znalosti o o účinnosti LED zdroje v kancelářských svítidlech. Přičemž sortiment této značky potkáváme často žádné pochybnosti praktiků neregistrujeme. Víte, co vše tento dodavatel uvádí ve svém posledním ...

Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn


Document Actions
Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
Jaké důvody vedou ke stále většímu počtu domovních přípojek provedených zemními kabely? Jakými typy kabelů se přípojky provádí? Seznamte se s příkladem úplného označení přívodního kabelu. Jak se kabelové přípojky na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy připojují nejčastěji? Nač vše brát zřetel při volbě přívodního kabelu? Kde nalezneme bližší podrobnosti pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů?
Václav Macháček, Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 18.08.2017
reklama


I přes vyšší investiční náročnost jsou přípojky provedené zemním kabelem budoucími odbě­rateli stále více požadovány. Vyplývá to jednak z požadavků na estetickou úroveň připojo­vaného objektu, jednak na prostorové uspořádání a přenosové možnosti. Kabelové přípojky lze rovněž považovat za nejvhodnější způsob dodávky elektrické energiek odběrnému místu z hle­diska bezpečnosti a spolehlivosti dodávky. Normativní požadavky na přípojky provedené ka­belovým vedením jsou uvedeny v jiné kapitole.

Kabelové přípojky se montují převážně z kabelů s hliníkovým, případně měděným jádrem (vodičem) a s polyvinilchloridovou (PVC) izolací a pláštěm.

S účinností od 1. 6. 2006 byla vydána PNE 34 7659-3 Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1kV— Oddíl 3: Kabely s PVC izolací bez koncentrického jádra jako náhrada za dvě zrušené a dlouhodobě používané normy ČSN pro kabely AYKY a CYKY, ale i proto, že nový soubor norem ČSN 34 7659 (HD 603) plně nerespektoval všechny požadavky energetiky.

PNE platí pro čtyřžilové kabely s hliníkovým nebo měděným jádrem o jmenovitém napětí 0,6/1 kV. Základní technické údaje celoplastových kabelů dle PNE 34 7659-3, kabelů typu 1-AYKY-J s hliníkovými jádry, 1-CYKY-J s měděnými jádry, PVC izolací a pláštěm, jsou pro potřeby přípojek uvedeny v tab. 14 a v následujícím textu za tabulkou; konstrukce kabelů vyplývá z obrázku.

Kabely jsou určeny pro silový rozvod elektrické energie ve volném uložení do země a pro volné a pevné uložení na lávky, do kabelových kanálů, na a do hořlavých podkladů - jme­novité napětí 0,6/1,0 kV.


Základní technické údaje kabelů 1-AYKY-J a 1-CYKY-J dle PNE 34 7659-3
Pro větší náhled kliknout!


Příklad úplného označení kabelu:

1-AYKY-J 4x35 RE, PNE 34 7659-3,
1-CYKY-J 4x25 RE, PNE 34 7659-3,
 • - maximální provozní teplota: +70°C,
 • - nejvyšší dovolená teplota jádra po dobu než jištění vypne zkrat: +160°C,
 • - nejnižší dovolená teplota pro pokládku kabelů: +5°C - při nižší teplotěje nutno kabel přede­hřát,
 • - teplota při manipulaci s bubny a kruhy: v rozsahu -25 až +40°C,
 • - nejmenší dovolený poloměr ohybu: pro infomativní průměr kabelu od 20 do 40mm -12 d, přes 40mm - 15d, kde d je infomativní vnější průměr kabelu - viz tab.
 • - barevné provedení izolace jader vodičů kabelů dle ČSN 33 0166 ed. 2 (fázové vodiče: černá, šedá, hnědá; vodič PEN: zelená/žlutá),
 • - provedení jader: RE - kulaté plné, RM- kulaté lanové, SE - sektorové plné, SM- sektorové lanové.

Kabelové přípojky se na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy většinou připojují:
 • - v kabelové rozvodné skříni provozovatele rozvodného zařízení,
 • - odbočením z kabelového vedení provozovatele rozvodného zařízení T-odbočkou,
 • - na vodiče venkovního vedení na sloupu rozvodné sítě provozovatele a následným svodem po sloupu a zemí k připojovanému odběrnému místu.Konstrukce celoplastových kabelů
1 - Al nebo Cu vodivé jádro
2 - PVC izolace
3 - výplňový obal
4 - PVC obal černé barvyHloubku uložení kabelových vedení vzemi a způsoby kladení řeší ČSN 33 2000-5-52 Elek­trotechnické předpisy — Elektrická zařízení — Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení —Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení, která vstoupila v platnost 1.4. 1998.

Poznámka:
Harmonizační dokument HD 60364-5-52:2008 byl přejímán jako podklad pro vydání ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Předpokládaný termín vydání v 04/2011. Obdobnou problematiku, ale v širším rozsahu z hlediska rozvodu elektrické energie v podmínkách energetiky, řeší připravovaná PNE 34 1050 s termínem vydání též v roce 2011.

Druh kabelu je nutno volit se zřetelem k prostředí a způsobu uložení, zatěžování a případ­ným nebezpečným vlivům ostatních vedení. Pokyny pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů obsahují technické normy a podklady výrobců pro daný (zvolený) typ kabelu a dále ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů z května 1999 včetně vydaných změn Z1 a Z2. Norma informuje uživatele o vlastnostech a mezních
podmínkách elektrických kabelů, a tím vytváří předpoklad pro jejich správné použití.


Kabelová přípojka odbočující  z venkovního vedení
Ilustrativní foto www.fraja.cz


Poznámka:
Koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení (kam patří i elektrická silová ve­dení) řeší ČSN 13 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ze září 1994 a k ní vydané změny Z1 až Z4. Vedení pro přípojky zajišťující zásobování spotřebních objektů nebo provozních celků elektřinou jsou zařazeny z hlediska významu sítí technického vybavení do poslední — 4. kategorie (domovní —přípojková). Názvosloví související s elektrickými kabely obsahuje ČSN IEC 60050-461 (33 0050) Mezi­národní elektrotechnický slovník —Část 461: Elektrické kabely, vydaná v srpnu 2009.

Více o domovních přípojkách zde!
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Kolik znáte způsobů jak uložit vedení do podlahy? Jak řešit neustálé změny elektroinstalačních rozvodů? Víte, že dnes ve většině rozlehlých administrativních budov se kabely vedou v podlahách? Který typ podlažního systému se kam hodí? Není snad nutné připomínat, že při návrzích se musí uvažovat vzájemně se vylučující parametry jako je funkčnost, bezpečnost, estetika a nakonec i samotná cena. Je vaše znalost problematiky tohoto segmentu dobrá nebo jen dostatečná ...
Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme správné označení přístrojů, kabelů a vodičů. Pak ovšem zapomeňme na lihové popisovací tužky nebo dokonce raznice. Existují přístroje, které umí popsat štítky i návlačky vodičů. Phoenix Contact představil nové modely mobilních tiskáren. Umí hodně a na konci je vždy přesný a dlouhotrvající ... obě dvě jsou určeny do terénu, novinkou je, že mají v sobě zabudované akumulátory, tzn., už není potřeba tiskárnu mít neustále ...
S novými prostory přichází i nový katalog vodičů a kabelů české dceřinné společnosti rakouské skupiny MEINHART. Na rozdíl od některých jiných dodavatelů je sortiment v katalogu rozdělen více prakticky. Předkládané detaily jednotlivých skupin nejsou sice nijak edukativní, ovšem pro elektrotechniky znalé, plně dostačující. Krátkou recenzi tohoto katalogu sledujte zde ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933