Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Nové ...

Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
22.09.2017 Monitor CO2, relativní vlhkosti a teploty. Měří a indikuje koncentraci CO2 v místnosti. Současně je měřena a indikována i hodnota relativní vlhkosti a teploty. Monitor je vhodný do zasedacích a přednáškových sálů, kancelářských prostor a všude tam, kde je třeba monitorovat hladinu CO2, případně teplotu a ...
21.09.2017 TIP na RFID do skladů nebo výrobních linek! Systém je určen pro přenos důležitých informací v průmyslu všude tam, kde jsou přesunovány předměty nebo materiály, například na výrobních linkách. Systém se skládá ze tří základních komponent, kterými jsou: datové nosiče, čtecí a zapisovací hlavy a vyhodnocovací moduly. Datové nosiče mohou obsahovat informaci až ...
20.09.2017 Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti? Jde o systém s nízkohlučnými ventilátory, které zvyšují rychlost proudění vzduchu a tím i účinnost radiátorů. To znamená, že se do místnosti přemístí více energie z topné vody.  Teplota tak vzrůstá několikanásobně rychleji a ...
19.09.2017 TIP na regulátor pro maximalizaci spotřeby vyrobené elektřiny WATTrouter. Novinka – proudový transformátor s děleným jádrem! Proudový transformátor je určen pro instalace WATTrouterů v místech, kde je obtížné umístit originální měřicí modul WATTrouteru, nebo kde není možné nebo snadné rozpojit primární fázové vodiče. Transformátor se pouze nacvakne na primární fázový vodič a sekundární ...
18.09.2017 Termokamera Fluke TiS45. Jde o termokameru vhodnou pro kontrolu správné funkčnosti elektrických rozvaděčů či měření na DPS. Přínosem je ruční zaostřování, režim IR-Fusion, pořízení IR-PhotoNotes nebo hlasových poznámek k záznamu a také dnes známý Fluke Connect, s kterým lze v reálném čase ...
15.09.2017 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek? Hodinový úhel udává pozici ochranného kontaktu. Tím je zabráněno používání vidlic a zásuvek v sítích jiného napětí než jsou určeny. Pozice hodinového úhlu je brána z čelního pohledu zásuvky a vidlice je pak zrcadlově otočená. Standardní provedení zásuvek 400V má úhel ...
14.09.2017 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8? Kompletní spínací jednotka s chladičem a s adaptérem na lištu DIN. Třífázová polovodičová relé (SSR - Solid State Relay) celduc řady SWT8 jsou určena pro všeobecné použití se spínáním v nule. Pokrývají rozsah od 3x25 do 3x95A jmenovitého proudu. Výstupní obvody jsou vybaveny přepěťovou ochranou (RC, VDR). Vhodné pro spínání odporové nebo ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 647
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Stále slýcháváte názor, že Průmysl 4.0 je pouze nafouklá marketingová bublina kterou nikdo nikdy neviděl? Víte, jak se budou v novém digitálním věku vyvíjet a vyrábět nové stroje a systémy? Než stroj skutečně v dílně vyrobíte, otestujete ho zda bude ...
 • Ja jakých okolností lze použít pro staveniště náhradní zdroj elektrické energie? Lze použít záložní zdroj pro všechny stavby bez vyjímky? Z jakého dokumentu se dozvím podrobnosti o bezpečném postupu odpojení napájení stavby od veřejné energetické ...

Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn


Document Actions
Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
Jaké důvody vedou ke stále většímu počtu domovních přípojek provedených zemními kabely? Jakými typy kabelů se přípojky provádí? Seznamte se s příkladem úplného označení přívodního kabelu. Jak se kabelové přípojky na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy připojují nejčastěji? Nač vše brát zřetel při volbě přívodního kabelu? Kde nalezneme bližší podrobnosti pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů?
Václav Macháček, Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 18.08.2017
reklama


I přes vyšší investiční náročnost jsou přípojky provedené zemním kabelem budoucími odbě­rateli stále více požadovány. Vyplývá to jednak z požadavků na estetickou úroveň připojo­vaného objektu, jednak na prostorové uspořádání a přenosové možnosti. Kabelové přípojky lze rovněž považovat za nejvhodnější způsob dodávky elektrické energiek odběrnému místu z hle­diska bezpečnosti a spolehlivosti dodávky. Normativní požadavky na přípojky provedené ka­belovým vedením jsou uvedeny v jiné kapitole.

Kabelové přípojky se montují převážně z kabelů s hliníkovým, případně měděným jádrem (vodičem) a s polyvinilchloridovou (PVC) izolací a pláštěm.

S účinností od 1. 6. 2006 byla vydána PNE 34 7659-3 Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1kV— Oddíl 3: Kabely s PVC izolací bez koncentrického jádra jako náhrada za dvě zrušené a dlouhodobě používané normy ČSN pro kabely AYKY a CYKY, ale i proto, že nový soubor norem ČSN 34 7659 (HD 603) plně nerespektoval všechny požadavky energetiky.

PNE platí pro čtyřžilové kabely s hliníkovým nebo měděným jádrem o jmenovitém napětí 0,6/1 kV. Základní technické údaje celoplastových kabelů dle PNE 34 7659-3, kabelů typu 1-AYKY-J s hliníkovými jádry, 1-CYKY-J s měděnými jádry, PVC izolací a pláštěm, jsou pro potřeby přípojek uvedeny v tab. 14 a v následujícím textu za tabulkou; konstrukce kabelů vyplývá z obrázku.

Kabely jsou určeny pro silový rozvod elektrické energie ve volném uložení do země a pro volné a pevné uložení na lávky, do kabelových kanálů, na a do hořlavých podkladů - jme­novité napětí 0,6/1,0 kV.


Základní technické údaje kabelů 1-AYKY-J a 1-CYKY-J dle PNE 34 7659-3
Pro větší náhled kliknout!


Příklad úplného označení kabelu:

1-AYKY-J 4x35 RE, PNE 34 7659-3,
1-CYKY-J 4x25 RE, PNE 34 7659-3,
 • - maximální provozní teplota: +70°C,
 • - nejvyšší dovolená teplota jádra po dobu než jištění vypne zkrat: +160°C,
 • - nejnižší dovolená teplota pro pokládku kabelů: +5°C - při nižší teplotěje nutno kabel přede­hřát,
 • - teplota při manipulaci s bubny a kruhy: v rozsahu -25 až +40°C,
 • - nejmenší dovolený poloměr ohybu: pro infomativní průměr kabelu od 20 do 40mm -12 d, přes 40mm - 15d, kde d je infomativní vnější průměr kabelu - viz tab.
 • - barevné provedení izolace jader vodičů kabelů dle ČSN 33 0166 ed. 2 (fázové vodiče: černá, šedá, hnědá; vodič PEN: zelená/žlutá),
 • - provedení jader: RE - kulaté plné, RM- kulaté lanové, SE - sektorové plné, SM- sektorové lanové.

Kabelové přípojky se na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy většinou připojují:
 • - v kabelové rozvodné skříni provozovatele rozvodného zařízení,
 • - odbočením z kabelového vedení provozovatele rozvodného zařízení T-odbočkou,
 • - na vodiče venkovního vedení na sloupu rozvodné sítě provozovatele a následným svodem po sloupu a zemí k připojovanému odběrnému místu.Konstrukce celoplastových kabelů
1 - Al nebo Cu vodivé jádro
2 - PVC izolace
3 - výplňový obal
4 - PVC obal černé barvyHloubku uložení kabelových vedení vzemi a způsoby kladení řeší ČSN 33 2000-5-52 Elek­trotechnické předpisy — Elektrická zařízení — Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení —Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení, která vstoupila v platnost 1.4. 1998.

Poznámka:
Harmonizační dokument HD 60364-5-52:2008 byl přejímán jako podklad pro vydání ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Předpokládaný termín vydání v 04/2011. Obdobnou problematiku, ale v širším rozsahu z hlediska rozvodu elektrické energie v podmínkách energetiky, řeší připravovaná PNE 34 1050 s termínem vydání též v roce 2011.

Druh kabelu je nutno volit se zřetelem k prostředí a způsobu uložení, zatěžování a případ­ným nebezpečným vlivům ostatních vedení. Pokyny pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů obsahují technické normy a podklady výrobců pro daný (zvolený) typ kabelu a dále ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů z května 1999 včetně vydaných změn Z1 a Z2. Norma informuje uživatele o vlastnostech a mezních
podmínkách elektrických kabelů, a tím vytváří předpoklad pro jejich správné použití.


Kabelová přípojka odbočující  z venkovního vedení
Ilustrativní foto www.fraja.cz


Poznámka:
Koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení (kam patří i elektrická silová ve­dení) řeší ČSN 13 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ze září 1994 a k ní vydané změny Z1 až Z4. Vedení pro přípojky zajišťující zásobování spotřebních objektů nebo provozních celků elektřinou jsou zařazeny z hlediska významu sítí technického vybavení do poslední — 4. kategorie (domovní —přípojková). Názvosloví související s elektrickými kabely obsahuje ČSN IEC 60050-461 (33 0050) Mezi­národní elektrotechnický slovník —Část 461: Elektrické kabely, vydaná v srpnu 2009.

Více o domovních přípojkách zde!
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? Jaká je funkce a historie již stávající budovy? Proč se výroba konfekce centralizuje? Spouštění každého nového projektu není jednoduché. Vždy je potřeba v co nejkratším časovém úseku sladit vizi, plány se skutečnou realitou a vytvořit a vyladit celkové workflow. To se v Otrokovicích povedlo a již nyní se mohou pochlubit zajímavými realizovanými zakázkami. HUB sází na ...
Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme správné označení přístrojů, kabelů a vodičů. Pak ovšem zapomeňme na lihové popisovací tužky nebo dokonce raznice. Existují přístroje, které umí popsat štítky i návlačky vodičů. Phoenix Contact představil nové modely mobilních tiskáren. Umí hodně a na konci je vždy přesný a dlouhotrvající ... obě dvě jsou určeny do terénu, novinkou je, že mají v sobě zabudované akumulátory, tzn., už není potřeba tiskárnu mít neustále ...
Všichni známe provedení rozvaděčů neodborníky nebo náhodnými servisními zásahy kdy se zapojení doplňuje nebo opravuje. Nejen, že v takových případech se úpravy zapomínají zaznamenat do dokumentace, často nejsou ani v souladu s platnými předpisy a normami. Jedním z častých prohřešků jsou doplňované neupevněné přístroje v rozvodnicích visící na připojovaných vodičích. Důvodem často bývá málo místa, obsazená DIN lišta. A téměř vždy visí na vodičích svorka spojující nový obvod ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933