Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
20.02.2018 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier. K dispozici jsou v několika provedeních a variantách. Malé přenosné verze s možností tisku výsledků analýzy na připojenou tiskárnu. Stolní verze s možností verifikace i 2D čárových kódů ty QR Code, PDF 417. Stolní verze s motorickým pohonem snímací hlavy s paprskem všechny typy jsou napájeny přes PoE ethernetovým kabelem (přenosné současně ...
19.02.2018 TIP na univerzální nástavec s ráčnou. Univerzální klíč najde své uplatnění všude tam, kde standardní hlavice nestačí. Vnitřní konstrukce hlavice umožňuje vyšroubování maticových prvků, jako je obdélníkový, šestiúhelníkový, osmiúhelníkový, šrouby, oka nebo háky. Průměr nástavce je 9 - 27 mm a s maximální hloubkou ...
16.02.2018 TIP na kabelové průchodky AGRO. Ty patří k základním částem rozvaděčů a instalačních krabic. V našem sortimentu naleznete kovové i plastové kabelové vývodky značky AGRO. Kovové kabelové vývodky jsou z poniklované mosazi nebo nerezu, plastové kabelové vývodky z polyamidu. Kabelové průchodky nabízíme v PG i metrické řadě. Kabelové vývodky AGRO mají ochranu proti zlomení nebo ...
15.02.2018 Supertenké LED zdroje SELF. LED zdroje značky SELF se díky supertenkému provedení, výšky pouze 14mm, hodí prakticky do jakéhokoli prostoru, i do velmi stísněných míst jako jsou rozvaděče nebo reklamní tabule. Zdroje jsou dostupné v rozmezí výkonů od 3 až po 100W. K dispozici jsou modely jak s pevným, tak s nastavitelným ...
14.02.2018 TIP na profesionální tester kabelů CableMaster 800. Je vybavený konektorem RJ45 pro síťové kabely a konektorem typu F pro koaxiální kabely. CableMaster 800 ověřuje zapojení kabelů, určuje délku kabelu a vzdálenost k poruše. Výsledky lze uložit a zadokumentovat pomocí PC softwaru pro generování reportů. Navíc nabízí CableMaster 800 množství diagnostických funkcí pro troubleshooting, jako například ...
13.02.2018 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem. Kombinace počítadla provozních hodin a elektroměru je vhodné pro optimální zjištění nákladů. Například u půjčených spotřebičů umožňuje přesné a doložitelné vyúčtování. Počítadlo je pevně vestavěno a nelze ho později vynulovat. Hodnoty obou měřidel lze odečítat ...
12.02.2018 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály. Na základě tříletého monitoringu malé záložní elektrocentrály, vyvinula společnost HW server sadu na úsporu elektrické energie pro STANDBY režim. Monitorovací jednotka Poseidon2 3468, čidlo HTemp a čidlo Temp dokáží udržet v prostoru s elektrocentrálou optimální podmínky a zajistit její hladký start. Při používání tohoto setu je až 5x nižší ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 783
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • V roce 1978, v době vydání této vyhlášky, byly pohledy při její tvorbě závislé na tehdejších okolnostech. Znalosti pracovníků, vzdělávání a samotné školství byly dnešním podmínkám zcela odlišné, proto je pravděpodobné, že posloupnost paragrafů opravdu ...
 • Vítejte u třetího pokračování s Františkem Kosmákem, kterým je out of camera. V minulém díle jsme se dotkli oblasti našeho rodného jazyka, jak jsme na tom dnes s Češtinou podle Františka Kosmáka? Jaké zkušenosti a zážitky si František Kosmák pamatuje ...

Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn


Document Actions
Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
Jaké důvody vedou ke stále většímu počtu domovních přípojek provedených zemními kabely? Jakými typy kabelů se přípojky provádí? Seznamte se s příkladem úplného označení přívodního kabelu. Jak se kabelové přípojky na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy připojují nejčastěji? Nač vše brát zřetel při volbě přívodního kabelu? Kde nalezneme bližší podrobnosti pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů?
Václav Macháček, Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 18.08.2017
reklama


I přes vyšší investiční náročnost jsou přípojky provedené zemním kabelem budoucími odbě­rateli stále více požadovány. Vyplývá to jednak z požadavků na estetickou úroveň připojo­vaného objektu, jednak na prostorové uspořádání a přenosové možnosti. Kabelové přípojky lze rovněž považovat za nejvhodnější způsob dodávky elektrické energiek odběrnému místu z hle­diska bezpečnosti a spolehlivosti dodávky. Normativní požadavky na přípojky provedené ka­belovým vedením jsou uvedeny v jiné kapitole.

Kabelové přípojky se montují převážně z kabelů s hliníkovým, případně měděným jádrem (vodičem) a s polyvinilchloridovou (PVC) izolací a pláštěm.

S účinností od 1. 6. 2006 byla vydána PNE 34 7659-3 Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1kV— Oddíl 3: Kabely s PVC izolací bez koncentrického jádra jako náhrada za dvě zrušené a dlouhodobě používané normy ČSN pro kabely AYKY a CYKY, ale i proto, že nový soubor norem ČSN 34 7659 (HD 603) plně nerespektoval všechny požadavky energetiky.

PNE platí pro čtyřžilové kabely s hliníkovým nebo měděným jádrem o jmenovitém napětí 0,6/1 kV. Základní technické údaje celoplastových kabelů dle PNE 34 7659-3, kabelů typu 1-AYKY-J s hliníkovými jádry, 1-CYKY-J s měděnými jádry, PVC izolací a pláštěm, jsou pro potřeby přípojek uvedeny v tab. 14 a v následujícím textu za tabulkou; konstrukce kabelů vyplývá z obrázku.

Kabely jsou určeny pro silový rozvod elektrické energie ve volném uložení do země a pro volné a pevné uložení na lávky, do kabelových kanálů, na a do hořlavých podkladů - jme­novité napětí 0,6/1,0 kV.


Základní technické údaje kabelů 1-AYKY-J a 1-CYKY-J dle PNE 34 7659-3
Pro větší náhled kliknout!


Příklad úplného označení kabelu:

1-AYKY-J 4x35 RE, PNE 34 7659-3,
1-CYKY-J 4x25 RE, PNE 34 7659-3,
 • - maximální provozní teplota: +70°C,
 • - nejvyšší dovolená teplota jádra po dobu než jištění vypne zkrat: +160°C,
 • - nejnižší dovolená teplota pro pokládku kabelů: +5°C - při nižší teplotěje nutno kabel přede­hřát,
 • - teplota při manipulaci s bubny a kruhy: v rozsahu -25 až +40°C,
 • - nejmenší dovolený poloměr ohybu: pro infomativní průměr kabelu od 20 do 40mm -12 d, přes 40mm - 15d, kde d je infomativní vnější průměr kabelu - viz tab.
 • - barevné provedení izolace jader vodičů kabelů dle ČSN 33 0166 ed. 2 (fázové vodiče: černá, šedá, hnědá; vodič PEN: zelená/žlutá),
 • - provedení jader: RE - kulaté plné, RM- kulaté lanové, SE - sektorové plné, SM- sektorové lanové.

Kabelové přípojky se na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy většinou připojují:
 • - v kabelové rozvodné skříni provozovatele rozvodného zařízení,
 • - odbočením z kabelového vedení provozovatele rozvodného zařízení T-odbočkou,
 • - na vodiče venkovního vedení na sloupu rozvodné sítě provozovatele a následným svodem po sloupu a zemí k připojovanému odběrnému místu.Konstrukce celoplastových kabelů
1 - Al nebo Cu vodivé jádro
2 - PVC izolace
3 - výplňový obal
4 - PVC obal černé barvyHloubku uložení kabelových vedení vzemi a způsoby kladení řeší ČSN 33 2000-5-52 Elek­trotechnické předpisy — Elektrická zařízení — Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení —Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení, která vstoupila v platnost 1.4. 1998.

Poznámka:
Harmonizační dokument HD 60364-5-52:2008 byl přejímán jako podklad pro vydání ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Předpokládaný termín vydání v 04/2011. Obdobnou problematiku, ale v širším rozsahu z hlediska rozvodu elektrické energie v podmínkách energetiky, řeší připravovaná PNE 34 1050 s termínem vydání též v roce 2011.

Druh kabelu je nutno volit se zřetelem k prostředí a způsobu uložení, zatěžování a případ­ným nebezpečným vlivům ostatních vedení. Pokyny pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů obsahují technické normy a podklady výrobců pro daný (zvolený) typ kabelu a dále ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů z května 1999 včetně vydaných změn Z1 a Z2. Norma informuje uživatele o vlastnostech a mezních
podmínkách elektrických kabelů, a tím vytváří předpoklad pro jejich správné použití.


Kabelová přípojka odbočující  z venkovního vedení
Ilustrativní foto www.fraja.cz


Poznámka:
Koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení (kam patří i elektrická silová ve­dení) řeší ČSN 13 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ze září 1994 a k ní vydané změny Z1 až Z4. Vedení pro přípojky zajišťující zásobování spotřebních objektů nebo provozních celků elektřinou jsou zařazeny z hlediska významu sítí technického vybavení do poslední — 4. kategorie (domovní —přípojková). Názvosloví související s elektrickými kabely obsahuje ČSN IEC 60050-461 (33 0050) Mezi­národní elektrotechnický slovník —Část 461: Elektrické kabely, vydaná v srpnu 2009.

Více o domovních přípojkách zde!
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Kolik znáte způsobů jak uložit vedení do podlahy? Jak řešit neustálé změny elektroinstalačních rozvodů? Víte, že dnes ve většině rozlehlých administrativních budov se kabely vedou v podlahách? Který typ podlažního systému se kam hodí? Není snad nutné připomínat, že při návrzích se musí uvažovat vzájemně se vylučující parametry jako je funkčnost, bezpečnost, estetika a nakonec i samotná cena. Je vaše znalost problematiky tohoto segmentu dobrá nebo jen dostatečná ...
Dělené kabelové průchodky do kulatých otvorů jsou alternativou ke klasickým průchodkám, umožňují však protahovat i konfekcionované kabely. Protáhnout kabel vývodkou a prostupovanou stěnou umíme, v tom žádný problém není. Pokud ovšem nepotřebuje vyměnit za provozu poškozenou vývodku nebo opatřit již ukončený kabel průchozím těsněním tohoto typu. OBO přichází s dělenou vývodkou, která podobné problémy řeší a v dostupném provedení ...
Značka LAPP přinesla elektrikářům první ohebný ovládací kabel ÖLFLEX. Dnes si asi málokdo dokáže představit, jak by dnešní svět automatizace přežil bez flexibilního vedení. A navíc je stále vyšší poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích a úspora lidské práce se skloňuje ve všech oborech. Zmiňovaný kabel ÖLFLEX CONNECT je kromě svých technických parametrů také deklarován jako kabel spořící čas. Kde je typické uplatnění tohoto typu? Dá se nějak stručně popsat základní problémy, které mohou vzniknout, když by si je člověk chtěl udělat sám?
Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933