Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 26
Osobní nástroje

Co víte o přípojkách ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů?


Document Actions
Co víte o přípojkách ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů?
Přesto, že se dnes domovní přípojky realizují převážně kabelem a uložené v zemi, přes to stále existují připojení ze sloupu v různých provedeních. Základní požadavky na závěsné kabely a izolované vodiče jsou popisovány různými předpisy, podnikovými normami, energetiky nebo ČSN. Co se považuje za součásti vedení a co ne? Jaké jsou přednosti přípojek provedených závěsným kabelem? Účelem nejkratších vzdáleností od budov je zamezit, aby se kterákoliv část lidského těla nebo jakéhokoliv objektu, u kterých se to dá v přiměřené míře předpokládat, přiblížila k vedení bez možnosti ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 25.08.2017
reklama


Přípojky ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů
Jde o dva technologicky odlišné způsoby montáže. Jednak o montáž závěsných kabelů typu AYKYz, tj. čtyřžilových kabelů se zalisovaným nosným lanem ve společném plášti ...... a jednak o montáž přípojek pomocí čtyř samostatně izolovaných vodičů stočených do jednoho
společného samonosného vedení.


Základní požadavky na závěsné kabely a izolované vodiče, které jsou určeny pro venkovní vedení distribuční soustavy a venkovní přípojky do 1kV vyžadované provozovateli distribuč­ních soustav jsou předmětem PNE 34 7614 ed. 2. Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45kV platné od 1. 1. 2010. Norma uvádí základní poža­davky pro typy závěsných kabelů a izolovaných vodičů v distribučních venkovních vedeních nn a vn, které se používají v praxi. Norma respektuje (na rozdíl od předmětných norem souboru ČSN 34 7614, který obsahuje identické znění HD 626:1996) požadavky na dimenzování a jiš­tění podle ustanovení platné PNE 33 0000-1 ed. 4. Problematika normy je proti prvnímu vydání z roku 2002 rozšířena na vodiče a kabely do 45kV a doplňuje tak požadavky parametrů pro navrhování venkovních vedení a zároveň i venkovních přípojek dle platných norem PNE 33 3301 a PNE 33 3302 ed. 2.

Reálné foto www.fraja.cz
Pro větší náhled kliknout!


Společným znakem vedení nn a navazujících přípojek ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů je, že závěsné kabely i izolované vodiče se upevňují přímo na nosnou konstrukci, a to tak, aby se nepoškodila jejich izolace. Za součásti vedení se považují pouze podpěry vedení (sloupy, konzole, střešníky apod.) bez ohledu na způsob upevnění. Dále je možno ve smyslu PNE 33 3302 ed. 2 platné od 1.1.2010 volit menší výšku vedení ze závěsného kabelu nebo izolovaných vodičů nadzemí proti vedením a přípojkám z holých vodičů. Obdobně se týkají menší vzdálenosti těchto vedení od obytných a ostatních budov i jiných objektů.

Poznámka:
U přípojek provedených přes volně přístupná místa s normálním terénním profilem je možno procházet závěsným kabelem a izolovanými vodiči v minimální výšce od země 5,5m. Na místech zcela nepřístupných nebo znepřístupněných (skalní stěna nebo strmý svah) lze výšku snížit až na 1m. Při použití závěsných kabelů nebo izolovaných vodičů nad silnicemi nebo místními a účelovými komunikacemi jsou minimální vzdálenosti:

 • k povrchu silnici., II. a III. třídy místních a účelových komunikací včetně polních a lesních cest  5,5m,
 • k povrchu cyklistických stezek a chodníků 4,0m.
Účelem nejkratších vzdáleností od budov je zamezit, aby se kterákoliv část lidského těla nebo jakéhokoliv objektu, u kterých se to dá v přiměřené míře předpokládat, přiblížila k vedení bez možnosti dotyku. Práce spojené s udržováním objektů se nepovažují za normální používání.
Jednotlivé případy vzdáleností od obytných a ostatních budov pro závěsné kabely a izolované vodiče a další případy vzdáleností konkretizuje PNE 33 3302 ed. 2 v kapitole 6.

Přípojky ze závěsných kabelů
Přednosti přípojek provedených závěsným kabelem spočívají zejména v minimální porucho­vosti, bezpečnosti provozu a jednoduchosti jejich montáže. Tím, že je celá přípojka izolovaná, odpadají poruchy způsobované padajícími větvemi a jinými předměty do vedení. Mechanická pevnost nosného lana závěsného kabelu snižuje nebezpečí přetížení vodičů na minimum.
Snadněji se volí trasa přípojky. Odpadá nadbytečný průřez stromů v zahradách a sadech. Mini­mální vzdálenost vedení ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů od porostů pod vedením i vedle vedení je 0,5m - podrobněji viz PNE 33 3302 ed. 2 čl. 6.1.5.


Reálné foto
www.fraja.cz
Pro větší náhled kliknout!


Přípojky provedené závěsným kabelem zabezpečují ochranu před úrazem elektrickým prou­dem a z hlediska použité technologie vyžadují minimální údržbu. Dále umožňují snadnější údržbu a opravy připojených objektů bez omezení dodávky a eventuálního vypínání rozvodné sítě. Jednoduchá technologie montáže přípojky se odráží i v sortimentu nutného materiálu.
V současné době je nejrozšířenějším materiálem pro nové a rekonstruované přípojky kabel AYKY se zalisováným nosným lanem. Vyrábí se o průřezu 4x10,4x16,4x25 a 4x35mm2.

Poznámka:
I když ČSN 33 3320 v čl. 2.1.2 připouští minimální průřez závěsných kabelů Al 10mm2, nutno pro stanovení minimálního průřezu přípojky vycházet z Pravidel provozování distribučních soustav přílohy 6, kde jsou v čl. 3.5.1 stanoveny minimální průřezy vodičů pro přípojky nn pro­ vedené venkovním vedením takto:

 • 16mm2 AlFe u holých vodičů,
 • 16mm2 u izolovaných vodičů a závěsných kabelů.

Při použití jiných materiálů nebo jiné konstrukce vodičů musí být zachovány obdobné elektric­ké a mechanické vlastnosti vodičů. Základní technické parametry celoplastových závěsných kabelů tuzemských výrobců a další údaje pro jednotlivé typy kabelů jsou obsaženy v tabulkách a doplňujícím textu.


Kabely AYKYz dle technických podmínek výrobce Kablo Kladno, a. s.
(nyní NKT a. s.) - TP-KK-020/96 - úprava z 09/2000Příklad úplného označení kabelu 1-AYKYz 4B x 25 mm2TP - KK - 020/96
 • jmenovité napětí: 0,6/1,0kV
 • nejvyšší dovolená teplota jádra při normálním provozu: 70°C
 • nejvyšší dovolená teplota jádra při zkratu: 160°C
 • kabel je možno instalovat při teplotě: -5°C
 • nosné ocelové lano: - informativní průměr: 5,6mm, nosnost: min. 20kN
 • nejmenší tloušťka pláště okolo nosného lana je u kabelů 4x10mm2 a 4x16mm2 nejméně 0,8mm, u kabelů 4x25mm2a 4x35mm2 nejméně 1,2mm
 • dovolená proudová zatížitelnost platí pro kabely na vzduchu při teplotě +30°C. Pro jiná prostředí a teploty okolí platí přepočet proudové zatížitelnosti podle ČSN 332000-5-523 ed. 2
 • barevné označení izolace jader kabelů je dle ČSN 33 0165 a ČSN EN 60446 (33 0165).Kabely AYKYz dle technických podmínek výrobce Kablo Elektro Velké Meziříčí, s. r. o.
(TP 6050/92 - 3. vydání z 11/2004)Příklad úplného označení kabelu: AYKYz 4B x 16, TP 6050/92
 • jmenovité napětí: 0,6/1,0kV
 • dovolená provozní teplota jader: 70°C
 • nejvyšší dovolená teplota jádra po dobu než jištění vypne zkrat: 160°C
 • nosné ocelové lano: - informativní průměr: 5,6mm
 • jmenovitá únosnost: min. 13kN
 • barevné provedení izolace jader kabelů je dle ČSN 33 0165


Reálné foto www.fraja.cz

Pro větší náhled kliknout!


 

 

JAK SE PROVÁDÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

V REÁLNÉ PRAXI PODLE VÁS?
Podělte se o svou zkušenost v níže uvedené diskusi také!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Podívejte se, jak vypadá nová linka! Videospot ukazuje výrobu nosných systému na nové lince! Stavba nové výrobní haly a nákup technologie na výrobu kabelových žlabů dovoluje Koposu Kolín nabídnout zákazníkům kabelové nosné systémy vyráběné na vlastním výrobním zařízení. Jde především o nové kabelové žlaby Jupiter s mnoha technickými přednostmi a inovované kabelové žlaby Mars přizpůsobené potřebám montážníků ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933