Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 26
Osobní nástroje

Jak připojujeme vodiče přípojek


Document Actions
Jak připojujeme vodiče přípojek
Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek? Podle čeho se volí velikost svorek? Jak se řeší spoje AL a Cu? Lze použít i nerozebíratelný (lisovaný) spoj? V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek? Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu? Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek?
Václav Macháček, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 8.09.2017
reklama


K holým vodičům venkovního vedení se vodiče přípojek (bez rozdílu, zda se jedná o přípoj­ky provedené ze závěsných kabelů, izolovaných vodičů nebo z vodičů AlFe) připojují převážně pomocí univerzálních svorek.

Pro větší náhled kliknout!

Univerzální svorky lze použít jak pro prou­dové spoje vodičů, tak pro ukončení holých vodičů (tam, kde se nebandážuje), případně při provádění bezpečnostního závěsu. Velikost svorky se volí podle průřezu vodiče hlavního vedení. Na připojení vodičů odboču­jící přípojky lze použít svorky dle typového označení výrobce ELBA Kremnica - Slovakia.
 
Na proudové spojení lana AlFe s vodičem Cu je nutné použít svorku odpovídajícího prove­dení, případně s Cupalovou vložkou, která se vkládá mezi svorkované vodiče.


Provedení univerzálních svorek na proudové spojení vodičů AlFe, Fe a Cu.


Vodiče přípojek se mohou připojit k holým vodičům venkovních vedení též nalisováním od­ bočných svorek C. Svorky se používají na nerozebíratelné proudové spojení vodičů Al a AlFe, lze je však použít i pro další účely obdobně jako svorky univerzální. Při volbě a použití svorek se vychází z ka­talogu a montážního návodu výrobce. V tabulce 18 jsou uvedeny odbočné svorky C dle typo­vého označení výrobce ELBA Kremnica - Slovakia. Je-li venkovní vedení z izolovaných vodičů, provádí se odbočení vodičů přípojky po­mocí izolovaných propichovacích svorek. Svorky se dodávají v různých typech převážně pro průřez vodiče hlavního vedení 10 až 95mm2, pro průřez odbočujícího vodiče 10 až 50mm2 a pro odbočení Al-Al, Al-Cu. Někte­ré typy svorek bývají vybaveny šroubem s trhací hlavou, takže při montáži není nutný momentový klíč. Při montáži svorek bez trhací hlavy je nutné svorky dotáhnout předepsa­ným utahovacím momentem, a to až 26Nm.

Odbočování vodičů pomocí izolovaných propichovacích svorek lze provádět při použití izolovaného nářadí a stanoveného technologického postupu metodou prací pod napětím.

Reálné foto Milan Karvánek

V kabelových rozvodných skříních (rozpojovacích, jistících i přípojkových), případně v roz­vaděčích nízkého napětí transformoven vn/nn, se mohou vyskytovat následující způsoby při­pojení vodičů přípojky:

  • pomocí kabelového oka nalisovaného na vodič a připojeného na svorník pojistkového spod­ku nebo jističe (technologie lisování kabelových ok a lisovacích spojek vodičůje popsána v li­teratuře),
  • pomocí třmenových V-svorek,
  • stočením plného vodiče Al do oka- max. průřez vodiče 25mm2- a připojením na svorník s plo­chou a pružnou podložkou (provedení dle dříve platné ČSN 37 0606 čl. 23 - dnes TNI 370606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči),
  • přímým připojením vodiče pod příložku U (max. průřez 35mm2), nebo do příložkové svorky P (max. průřez 50mm2)

Reálné foto Jan Franěk

Při připojování vodičů Al je nutné dodržovat stanovené a praxí ověřené hodnoty utahovacích momentů. Při montáži spojů a připojování vodičů je nutné mít stále na zřeteli, že řada poruch, které se během provozu na zařízení vyskytují, tvoří poruchy na vodičích a jejich spojích. Z tohoto dů­voduje nutné věnovat připojování vodičů a výběru vhodných armatur náležitou pozornost. V květnu 1998 vstoupila v platnost ČSN IEC 1200-52 (33 2010) Pokyny pro elektrické instalace. Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení. Výběr soustav a způsoby kladení vedení, která obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu (spojů v místě styku).

Doporučení (opatření) uvedená v normě lze pro některé případy aplikovat i pro připojení vodičů přípojek a zejména na ně navazující rozvody odběrných elektrických zařízení objektů.

Více o přípojkách z distribučních soustav zde.Jak připojujete vodiče přípojek vy?
Podělte se o vaše zkušenosti v níže uvedené diskusi také!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 8)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Aleš Šilhavý popisuje software, který pomáhá navrhovat svorkovnice WAGO v rozvaděčích. Jde o konfiguraci svorek pro upevnění na DIN lištu a svorek do plošných spojů. Vybereme typ lišty, její délku, přidáme na lištu koncovou svěrku, následuje konkrétní sestava řadových svorek výběrem z databáze. Ty vybíráme dle typu, velikosti, průřezu, nebo barvy. Uděláme zkušební návrh, zkusíme zkompilovat projekt. Systém odhalí chybějící prvky. Díky aplikací máme představu o veškerém dostupném příslušenství. Pokud bude kompilace bezchybná, můžeme přikročit k popisu svorek. Tak se krok po kroku naučíte rychlému sestavení ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933