Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Poškozený pracoval na stavbě, když ztratil rovnováhu a spadl do nechráněné šachty, což mu způsobilo vážné zranění. Všichni si uvědomili, že i pád z menší výšky může mít katastrofální následky, a začali dávat větší pozor. Určitě by díky lepšímu ...
 • Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie ...

EH#: Jak a čím jsme jistili (1970)


Document Actions
EH#: Jak a čím jsme jistili (1970)
Malé, krátké ohlednutí za tím, jak jsme nedávno uvažovali jištění. Jaký byl hlavní účel jistících přístrojů ve vztahu k elektrickým zařízením? Jaký princip byl užíván v tavných pojistkách pro přerušení proudového okruhu? Jaké byly hlavní výhody a nevýhody tavných pojistek? Jaké typy pojistek byly rozlišovány podle konstrukce a jak byly rozděleny? Jaké byly hlavní součásti závitové pojistky a jaké funkce plnily? Jaký byl rozdíl mezi normálními a zpožděnými tavnými pojistkovými vložkami? Jak byly pojistkové vložky označovány pro rychlé rozeznávání a co znamenaly jednotlivé barvy? Jak byly přiřazovány pojistky podle zatížení vodičů? Jaké byly nevýhody použití pojistek a jak jističe řešily tyto problémy? Jaké byly dva hlavní typy spouští u jističů a jaké byly jejich charakteristiky?
František Tuček, ze dne: 10.12.2023
reklama


Stále slyším od nejmladší generace "to si vygooglím". Souhlasím, proč ne. Při rozhovoru se začínajícím, musím říci velice šikovným projektantem, mě však překvapilo, že jeho představa (tedy i jeho kolegů) o jištění v "nedávné" době. Ta je ovlivněna právě tím, co se vygooglit dá. Pravděpodobně nenašel ten správný zdroj. Tak jsem trošku zapátral v místní knihovně ...Představa o pojistkách v minulosti může být taková ...


Úkolem jistících přístrojů je chránit elektrická zařízení před nežádoucím přetížením a zkraty. K tomu používáme pojistek a jističů.

Pojistky

 • Princip jištění u tavných pojistek spočívá v tom, že teplo vzniklé průchodem proudu tavnou vložkou pojistky způsobí roztavení této vložky a tím přerušení proudového okruhu.
 • Tavné pojistky jsou provozně spolehlivé, nestárnoucí, neztrácí vypínací schopnost ani po dlouhém čase, protože jsou konstrukčně jednoduché, bez mechanismů a pohyblivých částí.
 • Nevýhodou je, že po přetavení se musí vložky vyměnit za nové.


Podle konstrukce se pojistky dělí na:

 • a) Pojistky závitové — pro mn a nn.
 • b) Pojistky výkonové (nožové) — pro nn.
 • c) Pojistky zvláštní — autopojistky a trubičkové pojistky pro přístroje.


Závitová pojistka se skládá z těchto částí:

 • a) pojistkový spodek
 • b) pojistková hlavice
 • c) pojistková vložka
 • d) vymezovací kroužek


Pojistkový spodek

 • je základní část pojistky, připevněná na nosné konstrukci a spojená pevně s rozvodem. Nese svorku pro přívodní kontakt a svorku pro styčný závit.
 • Pojistkový spodek je buď nekrytý (vestavné pojistky), nebo má víčko z porcelánu nebo bakelitu.

   
  Pojistkový vestavný spodek   -    Pojistkové spodky kryté      

 • Podle toho, pro jaký účel a způsob montáže byl pojistkový spodek určen, rozlišujeme spodky na:
  1. podélné pro přední přívod,
  2. vestavné
  3. na sběrnici


Závitové pojistky, tedy i spodky, dělíme na několik velikostí podle styčného závitu:

Označení systému Velikost Un [V] In [V] In vložek [A]
E 16 0 500 25 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25
E 21 I 250 15 2, 4, 6, 10, 15
E 27 II 500 25 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25
E 33 III 500 a 750 60 35, 50, 60 a 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 60
G 11/4” IV 500 100 80, 100
G 2” V 500 200 125, 160, 200


Velikost 0 a I se pro jištění silových vedení nehodí. Vhodnost vyplývá ze současného stavu předpisů a norem, popřípadě zahraničních zvyklostí. Velikost V není u nás normalizována.

1. Pojistkový spodek podélný, se vyrábí ve dvou provedeních:

  Normální: pro jištění silnoproudých spotřebičů a silového rozvodu ve velikostech II, III, IV.
 • Vysoké provedení: pro pouliční elektrická vozidla ve velikosti III. Oba mají přední přívod.

2. Pojistkové spodky vestavné se dělají v několika provedeních:

 • ve velikosti 0 jen pro speciální případy jištění obvodů strojů a přístrojů v rozsahu jmenovitých hodnot, u nás málo užívaný typ;
 • ve velikosti II, III, a IV pro montáž do rozvaděčů, litinových skříní a uzavřených oceloplechových rozvodnic. Spodek nemá izolační kryt;
 • spodek vestavný s keramickým kroužkem ve velikosti II a III pro použití jako předešlý tvar;
 • vestavný spodek s víčkem z lisovaného izolantu pro vestavnou montáž do rozvaděčů, kde je vyžadováno zajištění živých částí před dotykem. Vyrábí se ve velikosti II.


3. Závitové spodky pro montáž na sběrnici pomocí zvlášť upraveného svorce na spodním kontaktu. Vyráběné velikosti II, III a IV. Vestavné pojistky se ještě vyrábějí v otřesuvzdorném provedení, u nichž je ve spodku na styčném závitu odpružený výstupek, který zapadá do vroubků na závitu pojistkové hlavice. Má-li se dosáhnout odolnosti proti otřesům, pak musí být v otřesuvzdorném provedení jak spodek, tak hlavice.

b) Pojistkové hlavice jsou určeny k držení vložky v pojistkovém spodku a k vedení proudu mezi pojistkovou patronou a spodkem. Pojistkové hlavice se vyrábějí ve stejných velikostech jako pojistkové spodky.


Pojistkové hlavice


c) Tavné pojistkové vložky jsou dodávány s dvojí charakteristikou:

 • normální vložky (též zvané rychlé) bez zvláštního označení;
 • vložky se zpožděnou charakteristikou — zpožděné — označené na keramickém plášti znakem T v kruhu.

Tyto vložky jsou vhodné k jištění elektromotorů, protože nepůsobí při záběrovém proudu motoru. Rozdíl mezi oběma typy je přibližně dán vypínacím proudem a časem, za který působí. Normální pojistka vydrží 1 vteřinu 2,5násobek normálního proudu, pomalá asi 5násobek.Normální tavné pojistkové vložky


Pojistková vložka je porcelánový váleček, opatřený na konci kontaktními čepičkami. Oba kontakty jsou spojeny tavným drátkem, uloženým v kanálku v jemném křemenném písku. Vypínací charakteristika pojistky závisí na materiálu drátku, na jeho průřezu, délce i uložení v pojistkové vložce. Jestliže změníme jen jednu podmínku, při níž pojistka pracuje, pak dosáhneme naprosto jiné vypínací charakteristiky pojistky. Proto nesmíme pojistkové vložky opravovat, protože všechny úpravy vedou povětšině k zvětšení vypínacího proudu pojistky. Tím může dojít k ohrožení zdraví nebo života, popřípadě k hmotným škodám způsobeným požáry vinou vadných nebo opravovaných pojistek. Zásadně tedy přetavené vložky vyměňujeme za nové. Pro rychlé rozeznávání jsou pojistkové vložky označovány barevně, a to pro jmenovitý proud:

 • 2 A — růžová
 • 4 A — hnědá
 • 6 A — zelená
 • 10 A — červená
 • 15 A — šedá
 • 20 A — modrá
 • 25 A — žlutá
 • 35 A — černá
 • 50 A — bílá
 • 60 A — hnědá
 • 80 A — stříbrná
 • 100 A — červená


Přiřazení pojistek podle zatížení vodičů:

Zatížení (A) Pojistka (A)
10 až 14 6
15 až 20 10
21 až 26 15
27 až 30 20
31 až 38 25
39 až 51 35
52 až 67 50
68 až 85 60
86 až 109 80
110 až 131 100
132 až 164 125
165 až 204 160
205 až 244 200
245 až 290 225
291 až 335 260
336 až 379 300
380 až 450 350
451 až 549 430
550 až 540 500
541 až 740 600
741 až 869 700
870 až 1049 850
1050 až 1200 1000

d) Styčné a vymezovací kroužky závitových pojistek mají za úkol jednak zprostředkovat kontakt mezi pojistkovou vložkou a spodkem, jednak zamezit použití pojistkové vložky na větší jmenovitý proud, než je v obvodu potřeba.


Řez pojistkovou vložkou a vymezovací kroužky které zajistí nezáměnost vložek

Otvory v kroužcích jsou odstupňovány podle hodnot jmenovitých proudů pojistek, takže se do kroužků vejde jen krček pojistkové vložky stejné nebo menší. Styčné kroužky se vyrábějí pro velikosti II a III, vymezovací kroužky pro velikost IV.


Čelní plošky kroužků jsou označeny barvou příslušné hodnoty jmenovitého proudu a vylisovanou hodnotou U_n a I_n.


Výkonové pojistky (nožové) nn
Výkonové pojistky se hodí pro jištění elektrických obvodů s velkými zkratovými proudy (25kA) a pro velké výkony. Montují se do uzavřených rozvaděčů, protože nemají vlastní víko k zamezení nebezpečného kontaktu. Pojistka se skládá z pojistkového spodku JF 


Pojistkový spodek výkonové pojistky

... s nožovými kontakty a z nožové patrony F ...


Patrony výkonových pojistek

Patrona je slisována a nerozebíratelná, aby se zamezilo jejímu neodbornému opravování. Jako příslušenství se dodává ještě bakelitový držák patron, uzpůsobený k zasunování a vyjímání patron ze spodku při napětí. Držák má označení FD-1.

Výkonové pojistky se dělají ve dvou velikostech s označením JF 400 a JF 600 pro nejvyšší jmenovité proudy 400 a 600A. Patrony se rovněž dělají ve dvou velikostech:

 • pro jmenovité proudy 30, 40, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 300, 350 a 400A o průměru 52mm a se slabšími noži,
 • pro jmenovité proudy 500 a 600A o průměru 63mm se silnějšími noži.

Patrony mají na čelní straně válečku lesklé okénko, které při přepálení pojistky zčerná a patronu již nelze opravit.


Autopojistky a přístrojové pojistky
Autopojistky mají svůj název od toho, že se používají v motorových vozidlech k jištění jednotlivých obvodů elektrického zařízení. Jejich tavné vložky se dělají ve dvou tvarech, jako porcelánové (dlouhé a krátké) nebo jako páskové.

Tavné vložky (typ č. 1 a 2) jsou tvořeny porcelánovými válcovými tělísky s kovovými přívodními špičkami. Tavný drát je uložen v drážce na povrchu tělíska a je vmáčknut pod čepičky. Velikosti proudu jsou tyto:

 • typ č. 1— 4, 6, 8, 10, 15, 20,25A — napětí 6, 12, 24V
 • typ č. 2 — 5, 10, 15, 20A — napětí 6, 12, 24V
 • typ č. 50 — 25, 50, 80A — napětí 6, 12, 24V

Pojistka typu č. 50 je pojistka pásková, vyražená z plechu. Je na ní vyznačena velikost proudu.

Trubičkové pojistky pro přístroje se montují do elektrických přístrojů přenosných, např. do elektronických měřicích přístrojů, můstků, rozhlasových přijímačů, televizorů apod. Jako tavné vložky se do nich používají trubičkové skleněné vložky. Ty se vkládají buď do držáků s centrálním upevněním nebo na plocho na páskový držák s pružnými pery.


Trubičkové pojistky

 • Trubičkové vložky se vyrábějí ve dvou velikostech pro střídavé napětí 250 V a 500 V.
 • Vyráběné typy přístrojových pojistek podle ČSN 35 4731:
  • Typ 048 A - do 250V: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0A
  • Typ 048 B - do 500V: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0A
 • Pojistka je tvořena skleněnou trubičkou s kovovými postříbřenými čepičkami na koncích. Tavný drát je zapájen do čepiček a napnut v trubičce.
 • Tavné charakteristiky: Normální.


Autopojistky a skleněné přístrojové pojistky

Jističe

 • Pojistky jsou spolehlivé ve vypínání vadného úseku elektrického vedení, ale mají své nevýhody. Při přetavení se pojistková vložka zničí a musí být nahrazena novou, což vyžaduje stálou zásobu náhradních vložek.
 • Nevýhodou je také, že při poruše v trojfázové síti se obvykle přetaví pouze pojistka ve fázi, kde došlo k poruše nebo přetížení, zatímco ostatní fáze zůstávají pod napětím.
 • Jističe přinášejí řešení těchto problémů. V případě poruchy (přetížení nebo zkratu) v jedné fázi odpojí od sítě celé zařízení.
 • Jističe mají palcové kontakty a jsou udržovány v zapnutém stavu proti tahu nebo tlaku vypínací pružiny. V tomto stavu jsou drženy labilním zámkem s volnoběžkou.
 • Na zámek působí spoušť, která ho vybavuje při přetížení nebo zkratu v obvodu za jističem. Po uvolnění zámku vypínací pružina odhodí pohyblivý kontakt od pevného a jistič se vypne.
 • Jistič se znovu zapíná páčkou nebo tlačítkovým knoflíkem.
 

Jističe jsou vybaveny volnoběžkou proto, aby po vypnutí zkratu nebo přetížení nemohl být jistič znovu zapnut do zkratu. V tomto případě, i když stiskneme knoflík nebo překlopíme páčku jističe do zapnuté polohy, volnoběžka umožní vypnutí doteků bez ohledu na polohu zapínací páčky.

Jističe jsou tedy ručně ovládané vzduchové nebo olejové spínače (jedno- i trojpólové), které mají kromě normálního spínacího mechanismu pro ruční spínání ještě spoušť s volnoběžkou, která způsobí samočinné vypnutí jističe při přetížení nebo při zkratu. 

Spouště jsou pak dvě:

a) Nadproudová tepelná spoušť, která jistí proti přetížení. Zakládá se na deformačním účinku teploty na dvojkov. Proud do jištěného obvodu protéká buď přímo dvojkovem nebo topnou vložkou na dvojkovu. Tato spoušť je nastavitelná a působí pomalu. Princip dvojkovu je na obr. 76.

b) Zkratová či mžiková elektromagnetická spoušť se uvádí v činnost při zkratu. U této spouště protéká proud do jištěného obvodu cívkou s vtahovacím jádrem. Zkratový proud vtáhne jádro do cívky nebo přitáhne kotvu, čímž uvolní zámek volnoběžky a jistič vypne.

Obě spouště přenášejí svůj pohyb na společnou vypínací traverzu, která uhodí do zámku volnoběžky, a vybaví tím kontakty jističe. Změnou vzdálenosti traverzy od tepelných článků (dvojkovů) lze měnit dobu působení.

U některých jističů (J2M 50, J2R) je namísto tepelné a zkratové spouště použito tzv. kataraktové spouště. Je to v podstatě elektromagnetická spoušť, u které je při malých nadproudech (přetížení) brzděn pohyb kotvy kataraktem (píst ve válci naplněném olejem). Tím se dosáhne závislosti, která je v oblasti přetížení závislá na proudu a plynule přechází do nezávislé zkratové části. Nevýhodou kataraktových spouští je, že po uplynutí asi poloviny vypínací doby doběhnou a vybaví jistič, i když přetížení v druhé polovině vypínací doby zmizí.


Zdroj: Technologie, Květoslav Kučera, František Soukup, SNTL 1970

 ... nedivím se žádnému učiteli, že se pozastavuje nad neznalostí všude kolem. Vždyť i v místních diskusích se lidé ptají stále dokola na to stejné. Patrně toho nebylo napsáno dost :-(

  

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
WAGO na jaře na veletrhu představila krabicové svorky Green Line. Jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu a využívají technologii depolymerizace pro dosažení plnohodnotného nového plastu. I přes mírně vyšší cenu jsou pro technika zajímavé zejména díky jejich udržitelnosti a snaze o ochranu životního prostředí. Jsou vhodné, když je prioritou ekologický aspekt a kde není vyžadována extrémní odolnost.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Podívejte se, jak vypadá nová linka! Videospot ukazuje výrobu nosných systému na nové lince! Stavba nové výrobní haly a nákup technologie na výrobu kabelových žlabů dovoluje Koposu Kolín nabídnout zákazníkům kabelové nosné systémy vyráběné na vlastním výrobním zařízení. Jde především o nové kabelové žlaby Jupiter s mnoha technickými přednostmi a inovované kabelové žlaby Mars přizpůsobené potřebám montážníků ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933