Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Efektivní ...

Jste projektant silnoproudu/slaboproudu a dokumentaci zpracováváte pouze pomocí ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 990
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Jak jistit před elektroměrem


Document Actions
Jak jistit před elektroměrem
Za vyznačenou hodnotou proudu na jističi před elektroměrem se skrývá víc než na první pohled vypadá. Co vše má na starosti jistič před elektroměrem a co se vše podle jeho hodnoty stanovuje? S jakým jističem a jeho minimální hodnotou jištění před elektroměrem nutno počítat u bytu stupně elektrizace B, tj. s elek­trickým vařením? Co dělat, pokud chce investor či majitel objektu omezit z jakéhokoliv důvodu odběr objektu, je nutné stále všechny rozvody za jističem až k bytové rozvodnici dimenzovat na hodnoty, které odpovídají použití jističe se jmenovitou hodnotou 25A.
ze dne: 14.06.2021
reklama


Elektroměry byly původně montovány na dřevěné rozvodné desky společně s pojistkami projištění by­tových rozvodů. Elektroměry bytů stupně elektrizace A byly na sklonku čtyřicátých a v průběhu padesátých let minulého století často montovány do výklenků společně s plynoměry, což se v průběhu času a vzhle­dem k nekvalitnímu utěsnění tuzemských plynoměrů ukázalo jako potenciální zdroj nebezpečí.

Objekty (malé rodinné domky a byty) byly připojeny jednofázové (tzv. na „světelný proud“), větší rodinné domky (mající vlastní vodárnu atd.) nebo bytové domy třífázově (tzv. na „motorový proud“). Některé místní sítě užívaly střídavé napětí 3x120V, 50Hz (jejichž přeměna na síť 400/230V AC, 50Hz byla již dokončena - např. v Praze), jinak ostatní sítě byly buď přímo zřizovány, nebo při sjednocování přeměněny na 3 PEN; AC 50Hz; 380/220V, která je v současné době provozována na napěťové hladině 400/230V.

Poznámka:
Nezřídka bylo měření více bytů umístěno uvnitř jednoho z nich, zvláště pokud v průběhu času docházelo k administrativnímu dělení bytů.Jištění bytových obvodů bylo prováděno tavnými pojistkami 5 (6)A. Pouze v bytech s elektrickým spo­rákem byl zřizován obvod s vyšším jištěním [obvykle 15 (20)A] projednofázové napájení sporáku. Zvlášt­ní kapitolou bylo zavedení elektrických akumulačních kamen, které vyžadovaly montáž spínacích hodin a stykače napájení s blokováním. Toto zařízení se obvykle montovalo na desky s elektroměry nebo u nich.

K jištění odbočky k elektroměru a tím i celého přívodu do bytuje v současné době užíváno zásadně jističů s charakteristikou B. Jistič před elektroměrem plní tyto základní funkce:

  • a) jistí odbočku k elektroměru
    (a tím i celkově přívod do bytu; velice často plnil i funkci ochrany před následky neodborných zásahů do bytových rozvodů, případně do bytové rozvodnice),
  • b) omezuje maximální soudobý příkon bytu,
  • c) slouží k odvození poplatku
    za připojení odběrného místa (bytu, rodinného domu) k dodavatelské síti,
  • d) jako určující prvek pro stanovení stálého platu
    za dodávku elektřiny logicky vycházející z veli­kosti rezervovaného příkonu, místo dřívějšího „platu za odběrné místo“.

Body a) až c) jsou v současné době již zcela běžně vžité, avšak bod d) je určitou novinkou, která mění celkové chápání funkce jističe před elektroměrem jako celku. V důsledku špatného pochopení může dojít k nevhodnému řešení celkových bytových rozvodů.

V zásadě je nutné si uvědomit, že jištění před elektroměrem u bytu stupně elektrizace B (tj. s elek­trickým vařením) je trojfázovým jističem s minimální hodnotou 25A. Pro rodinný dům je tato hod­nota jističe naprostým minimem i za předpokladu, že k přípravě teplé užitkové vody a topení se používá jiné médium než elektřina. V případech, kdy však chce investor či majitel objektu omezit z jakéhokoliv důvodu odběr (bytu, rodinného domu), je nutno vycházet z toho, že následný uživatel bude mít zájem na standardním příkonu bytu (rodinného domu), a proto je nutné všechny rozvody za jističem až k bytové rozvodnici dimenzovat na hodnoty, které odpovídají použití jističe se jmenovitou hodnotou 25A.U rodinných domků je nutno mít na paměti, že i u těch, u nichž je použito k přípravě pokrmů, topení a přípravě teplé užitkové vody neelektrického média (převážně plynu), je nutno občas připojit zařízení (např. kotoučovou pilu, stavební stroje při opravě domu), které vyžadují trojfázový přívod sjištěním cca 20A a vyšším.

Připojení jističů před elektroměrem. Takové připojení je obecně provedeno odbočkou od hlavního domovního vedení, přičemž je samozřejmě před měřicí zařízením odběratele (fakturační elektroměr) předřazen jistič před fakturačním elektroměrem ...

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Rittal se svými produkty vyjel blíže svým odběratelům. Poslední rok osobnímu setkávání a veletržním událostem sféře B2B skutečně nepřál. Elektronická komunikace, prezentace a vzdělávání byla sice alternativou, která se nabízela, ovšem skutečný osobní kontakt, potřebný pro obchodní vztah zcela nenahradí. Rittal po loňských a letošních sériích specializovaných webcastů se v září vydal na tradiční autobusové TOUR po vybraných českých městech. Co bylo k vidění, komentuje Hana Reviĺáková a Milan Vild v mini reportáži ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
Rychlopohled na základní technický sešit pojednávající o přehledu i detailech nově vyráběných kompaktních jističích 3VA v orlických elektrotechnických závodech pod značkou Siemens. Obsah je rozčleněn do šesti základních logických celků. Kompaktní jističe 3VA, představení kompaktních jističů 3VA, kompaktní jističe 3VA do 1kA, příslušenství 3VA do 1kA, kompaktní jističe 3VA27 do 1,6kA, náhrady a převodní tabulky, slovník pojmů a význam zkratek. Stručný komentář s odkazy a videozáznamem premiéry naleznete zde!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933