Uzemňovací pásek

Pásek z oceli, která má ochranné pozinkování, toto pozinkování má většinou tloušťku 30-75 mikrometrů, může se jednat o žárové či galvanické pozinkování, pásek se tomu říká, protože je placatý a v rolích ...

Nejběžnější použití je pásek FeZn 30x4 mm ... 

Další známé rozměry 20x2,5 - 30x3,5 - 30x4 - 40x4 - 40x5

Poznámka DEHN ...
... páskové vodiče je vhodné ukládat v poloze „na výšku“, nikoliv „na plocho“, aby obklopení pásku zeminou nebo betonem bylo co nejkompaktnější, tj. aby nevznikaly pod páskem mezery a „vzduchové bubliny“ zvyšující přechodový odpor a způsobující korozi.

Tento pásek se používá ve Velké Británii a zemích Commonwelthu i na jímací soustavu.


Autor
Jan Hájek
Zdroj
Dehn
Příbuzné termíny