Uzemnění pro práci

Uzemnění odpojených živých částí tak, aby práce mohla být provedena bez nebezpečí úrazu proudem.

Earthing for work
Earthing deenergized live parts so that work may be performed without danger of electric shock.

Zdroj
ČSN IEC 60050-195
Příbuzné termíny