Uzemňovací přívod

Uzemňovací přívod (earthing conductor) je vodič, který zajišťuje vodivou dráhu nebo část vodivé dráhy mezi daným bodem v síti, v instalaci nebo v zařízení a zemničem nebo soustavou zemničů. Viz [IEC 60050-826:2004, 826-13-12]. Pro účely této části IEC 60364 je uzemňovací přívod vodičem, který spojuje zemnič s bodem soustavy pospojování, obvykle s hlavní uzemňovací přípojnicí.

Autor
Např. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Zdroj
Příbuzné termíny