Pracovní uzemnění

Pracovní uzemnění (functional earthing) je uzemnění bodu nebo několika bodů v elektrické síti nebo instalaci nebo v zařízení za jiným účelem než je elektrická bezpečnost.

Autor
Např. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Zdroj
Příbuzné termíny