Pracovní uzemnění

Uzemnění bodu nebo několika bodů v síti nebo instalaci nebo v zařízení za jiným účelem než je bezpečnost.

Functional earthing
Earthing a point or points in a system or in an installation or in equipment for purposes other than electrical safety.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny