Uzemňování

Uzemňování je vodivé spojování elektrických rozvodů nebo různých kovových předmětů se zemí. Účelem uzemňování je zajištění správné činnosti některých elektrických zařízení a ochrana před úrazem elektřinou, ochrana před bleskem, přepětím a před účinky statické elektřiny.


ČSN o uzemňování:

 

Autor
Redakce
Zdroj
Příbuzné termíny