Základový zemnič v půdě

Základový zemnič v půdě (soil-embedded foundation earth electrode) je vodivá část uložená v zemi pod základy budovy, která obvykle vytváří uzavřenou smyčku.

Autor
Např. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Zdroj
Příbuzné termíny