Základový zemnič v betonu

Základový zemnič v betonu (concrete-embedded foundation earth electrode) je vodivá část zabudovaná v betonu základů budovy, která obvykle vytváří uzavřenou smyčku.

Autor
Např. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Zdroj
Příbuzné termíny