Uzemňovač

Mechanický spínač určený k uzemnění části obvodu, schopný snést po stanovenou dobu za abnormálních podmníek, např. při zkratu, který však není určen k přenášení proudu za normálních podmínek obvodu.

Poznámka - Uzemňovač může mít zkratovou zapínací schopnost.

Earthing switch

Zdroj
ČSN IEC 50(441)
Příbuzné termíny