Uzemnit

Spojit dané místo v síti, v instalaci nebo v zařízení s místní zemí.

Earth (verb.)

Make an electric connection between a given point in a system or in an installation or in equipment and local earth.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny