Hlavní ochranná svorka

Hlavní ochranná svorka; hlavní ochranná přípojnice (main earthing terminál; (main earthing busbar)) je svorka nebo přípojnice, která je částí uzemňovací soustavy instalace umožňující elektrické spojení několika vodičů za účelem uzemnění. Ve výkresové dokumentaci se značí zkratkou MET, dříve se značila též HOP.

Autor
Např. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Zdroj
Příbuzné termíny