Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...
 • Potřebujete řídit otáčky motoru ve vaší aplikaci a nemáte dost prostoru? Nová řada frekvenčních měničů PowerXLTM DM1 kombinuje maximální funkcionalitu a malé rozměry. Zařízení lze použít v omezených prostorách, které přesto vyžadují funkcionalitu ...

RECENZE: Lexikonu projektanta elektro


Document Actions
RECENZE: Lexikonu projektanta elektro
Praktická publikace, která právě vyšla, je praktickou vědomostní pomůckou pro projektanty obecně. Pro ty začínající i ty zkušené. Každý skutečný odborník totiž své vědomosti časem reviduje a obnovuje. Obsah nabízí stěžejní body pro tvorbu předprojektové přípravy a následně zpracování konkrétního projektu. Dočteme se o zákonných ustanoveních, dokumentaci, požárně bezpečnostních řešeních, zdravotnictví, EXu, ochraně před bleskem a přepětím, statické elektřině, vnějších vlivech ... více sledujte v krátké recenzi sami!
Filip Horáček, ze dne: 16.08.2021


Stát se dobrým projektantem vyžaduje, podobně jako například u revizního technika, podstatně hodně úsilí než jednorázové nastudování ke zkoušce. Dobrá práce s mnohými informačními zdroji je základ úspěchu.Ale s jakými? Někomu stačí ČSN online (technické normy na internetu), odborné knihy, časopisy, semináře, webcasty, webináře a někdo se ve stejných možnostech ztrácí. 

A v takový okamžik se hodí speciální výběr toho zásadního. V tomto případě jde o LEXIKON projektanta elektro.
Pro větší náhled kliknout!


Co lze očekávat?
 • Zákonná ustanovení
  prozrazují právní normy dotýkající se projektováním a profesí projektanta samotnou, obory autorizace inženýrů a techniků, význam zákona č. 22/1997Sb., technické předpisy, dokumenty, technické normy, zákon 90/2016Sb., zákon 309/2006Sb., nařízení vlády 17/2003Sb., nařízení vlády 118/2016Sb., nařízení vlády 176/2008Sb., vyhláška 202/1995Sb., 74/2002Sb., 75/2002Sb. Samozřejmě, již z principu, nemůže být uvedeno vše.
 • Dokumentace
  Tato část v úvodu pěkně vysvětluje rozdíl projektantem (konstruktérem) a projektantem instalací technických zařízení. Dozvíme se, jak se člení dokumentace, požadavky na obsah projektů v uvedených právních normách, o odpovědnosti projektanta za jeho projekt. A zásadní věta na konci této části patří vytesat do kamene! Není-li dokumentace, nelze ...
 • Požárně bezpečnostní řešení
  Znalosti projektanta ohledně požární bezpečnosti jsou zcela zásadní i bez toho, že není hasičem. Proto se od něj očekává znalost zde uvedených souvisejících právních předpisů. Například rozdělování staveb do požárních úseků, stanovování požárních rizik, hodnocení navrhovaných stavebních konstrukcí, určování způsobů zabezpečení staveb, vymezování zásahových cest, posuzování požadavků na zabezpečování staveb, o úplnosti výkresů požární bezpečnosti, a mnoho dalších podrobností.
 • Zdravotnictví
  je kapitola sama pro sebe, říkával Jiří Stejskal, náš přední tvůrce elektrotechnických norem ve zdravotnictví. Samotná znalost obecné instalační elektrotechniky je základ a pustit se do zdravotnických prostor vyžaduje daleko více. Tato kapitola zmiňuje související zákony, státní správu, návrhy elektroinstalací ve zdravotnictví, požadavky na bezpečnost, dokumentace, revize a samozřejmě doporučená související literaturu. 
 • Elektrická zařízení — nevýbušná, plynná
  I tato kapitola popisuje soubor vyšších, než obecných znalostí. Navrhnout elektroinstalaci v prostoru s nebezpečím výbuchu znamená myslet i na ten poslední detail. Na rozdíl od běžných projektů se u těchto nicnekopíruje z předešlých, podobných případů ale vše se navrhuje krok po kroku znovu. Zde si projdeme to zásadní ... • Elektrická zařízení — nevýbušná, prašná
  Výše uvedený archívní videoklip ukazuje možnosti výbuchu prachů různého složení. Jak podobným situacím zabránit musí projektant vědět také. Tato část zmiňuje související základní právní předpisy, principy a podrobnosti výbuchů, explozní ochranu, bezpečnostní dokumentaci a opět související další čtení.
 • Ochrana před bleskem a přepětím
  Tato část je patrně u elektroinstalací nejvíce diskutovanou problematikou. Samozřejmě se vše točí kolem souboru norem ČSN EN 62 305. V souvislosti s ochranou před bleskem a přepětím pro prostředí s nebezpečím výbuchu se dozvíme se o vnější ochraně (hromosvodu), vnitřní ochraně (přepěťových ochranách, SPD) a také o přepěťových ochranách pro jiskrově bezpečné obvody. 
  V obecné rovině této problematiky se dočteme o zákonných ustanoveních, platných normách, také například o určování bezpečných protorů, o dřevostavbách, plechových střechách, metodách návrhů jímacích soustav, o technickém dozoru, o měření ochran před bleskem a o mnoho dalších důležitých bodech. • Statická elektřina
  Další důležitá část pro návrhy elektroinstalací, kde by mohly statiké výboje vznítit výbušné atmosféry plynu a par. Dozvíme se o výskytech a projevech statické elektřiny, jak snížit energii elektrického výboje, o požadavcích na zdravotnická pracoviště, o provádění měření a revizích a opět o souvisejících informacích. 
 • Vnější vlivy
  Určení vnějších vlivů je dalším ze základních znalostních pilířů každého projektanta. Kapitola zmiňuje definici prostoru, prostředí a vnějšími vlivy. Tedy zde lze očekávat více o členění prostorů, členění vnějších vlivů dle ČSN, posuzování prostor, vnějších vlivech v energetice a třeba také o protokolech o určování vnějších vlivů. 
 • Osvětlení
  je opět další autonomní vědecká disciplína. Samozřejmě v běžných budovách jde spíše o drill, než složité výpočty. Ovšem každý skutečný odborníků má velký znalostní přesah, proto také informace o souvisejících normách, světelně-technických návrzích, použitelném software, osvětlování různých situací, požadavcích na osvětlení, považují za základ.  
 • Frekvenční měniče
  Pohony jsou doménou především průmyslové části elektrotechnického spektra ale znalosti o jejich instalaci jsou opět považovány za důležité pro každého projektanta. Zde si zopakujeme vše důležité o frekvenčních měničích, technických řešeních, bezečnosti, údržbě a servisu, postupy stanovování velikosti rizik, odhady rizik a opatření snižující rizika a závěrem nalezneme krátké shrnutí. Kapitola je navíc doplněna částí o ochraně před bleskem a přepětím.   • Vysoké napětí
  Tato pasáž začíná podrobnostmi o projektové dokumentaci, jaké jsou druhy, k čemu slouží, o autorském dozoru, zpracování projektové dokumentace o formách papírových a digitálních. Co je z mého pohledu zajímavá pasáž, je o postupu výpočtu zkratových poměrů, které mají být obsaženy v každé projektové dokumentaci. A také minimální průřezy kabelu s ohledem na oteplení při zkratu.  Kapitola pokračuje svody trafostanic, vnější a vnitřní ochranou před bleskem pro rozvodny zvn, vvn a vn, elektrickými stanicemi všeobecně ...   
 • Náhradní zdroje
  Asi v úvodu bych připomněl, že náhradní zdroj není UPSka a agregát. Zde se dozvíme jaké jsou hlavní podklady pro návrh náhradního zdroje, jaká jsou zdrojová soustroí malého výkonu a samozřejmě o souvisejících předpisech.
 • Dimenzování instalačních kabelů
  je také obvykle podceňovaná dovednost. Vedení v elektroinstalacích se musí navrhovat na míru situaci, nikoliv "tak jak se to přece dělá". Zopakujeme si základní body při navrhování elektrického rozvodu, nač pamatovat pro správnou funkci instalovaných vodičů, o dovoleném proudu a provozní teplotě,
 • Nedostatky a chyby v dokumentacích
  Závěrečná část musí zajímat snad úplně každého specialistu. Už jen proto, aby si ovřil, zda některou ze zmiňovaných chyb nedělá také. Přečtěte si o chybách v projektech z hlediska statické elektřiny, o chybách v dokumentaci u frekvenčních měničů, o nedostatcích u vysokého napětí a na konec o doporučení k obsahu dokumentací.


Autoři LEXICONu
Jiří Kutáč, Jiří Sluka, Jan Pohludka, Zdeněk Svoboda, Richard Blaho, Ilona Šimoníková, Martin Pliska, Břetislav Cichoň, Jiří Novák, Ivo Ullman, Roman Chodura, Zbyněk Hořák, Radek Vrzal.

LEXIKON vydala
IRiS ELEKTRO s.r.o. v roce 2021, formát A4, 100 stran, 690Kč včetně DPH (cena v srpnu 2021).
LEXIKON elektro projektanta
lze expresně objednat přímo u vydavatele
NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IRIS ELEKTRO s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Pozvánka na 13. celostátní seminář "Vysoké napětí" pořádaný firmou IRIS ELEKTRO s.r.o. pod záštitou ABB, Q-Elektrik a Phoenix Contact. Podrobnosti zde ...
Portál Elektrika.cz mi dává skvělou možnost cestovat a objevovat. Objevovat šikovné a pracovité lidi. A právě o těchto skupinách je podle mého názoru morální povinností informovat ostatní. Co bylo praktickou perličkou tohoto semináře? Ukázka exploze pilin, mouky, uhelného a nakonec hliníkového prachu. Jak to vypadalo v praxi za hotelem, se podívejte v tomto videoklipu.
Vzdělávací agentura IRIS Elektro opět připravila na začátek dubna 2011 konferenci s tematikou rizika nebezpečí výbuchu, požáru a prevence. Letos již desátou v pořadí. Podrobnější informace včetně seznamu přednášek naleznete zde ...
Zajímá vás tématika spojená s vysokým napětím? Požadavky, předpisy, zkušenosti ... Konference pořádané agenturou IRIS se můžete zúčastnit tentokrát v první půlce listopadu. Více informací o konferenci naleznete zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933