Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

SOLIDTEAM: Pracovní úrazy v ČR 2023


Document Actions
SOLIDTEAM: Pracovní úrazy v ČR 2023
Miroslav Záloha připomíná definici pracovního úrazu. Zapomíná se, že zaměstnavatel má povinnost objasnit příčinu a okolnosti pracovního úrazu a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech. Dozvídáme se, ve kterých odvětvích vznikají pracovní úrazy nejčastěji. A zajímavý pohled je na dlouhodobé statistiky, které ukazují, kdy k nim dochází a kdo je tou nejohroženější skupinou. S podrobnostmi se seznamte zde!
Autorský článek, ze dne: 26.03.2024Miroslav Záloha – OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
vedoucí oddělení inspekce VTZ a stavebnictví
na konferenci SOLID Team uvedl ...

Pracovní úraz

Pojem „pracovní úraz“ najdeme definován v ust. § 271k zákona č. 262/2006 Sb. Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.


Povinnosti zaměstnavatele

Dále ust. § 105 zákoníku práce stanovuje zaměstnavateli, u kterého došlo k pracovnímu úrazu, povinnost objasnit příčinu a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Další povinnosti jako vést knihu úrazů, vyhotovit záznam a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance a současně k pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance jsou rovněž v § 105 ZP.Druhy evidovaných pracovních úrazů orgány inspekce práce:

Smrtelný PÚ – takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.

Závažný PÚ – takové poškození zdraví, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů.

Ostatní PÚ – takové poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny.


Rok
Smrtelné PÚ
Závažné PÚ
Ostatní PÚ
CELKEM PÚ
2017
94
1 128
43 535
44 757
2018
103
1 130
42 555
43 788
2019
92
988
40 786
41 866
2020
106
819
33 665
34 590
2021
88
769
35 541
36 398
2022
83
787
35 056
35 926


Nejčastěji jsou evidovány pracovní úrazy v následujících odvětvích:

 • strojírenství (např. při nedostatečných ochranných zařízení, nevhodných pracovních postupech),

 • stavebnictví (např. práci ve výškách, nedostatečných technických konstrukcí, OOPP),

 • silniční nákladní doprava včetně skladování (např. při dopravních nehodách, práci s manipulační technikou),

 • potravinářství (např. při vyřazených bezpečnostních prvků u strojů, nepoužívání OOPP, přidělených pomůcek pro práci),

 • velkoobchod a maloobchod (např. při manipulaci a skladování zboží),

 • silniční nákladní doprava, kurýrní činnosti včetně skladování (např. při práci s manipulační technikou).


Pracovní úrazovost a dlouhodobé statistiky

 • Zpravidla se nejvíce PÚ přihodí v rámci 1. běžného pracovního dne, tj. v pondělí (mezi důvody může patřit např. nedostatečná koncentrace po dnech volna, rychlé zpracovávání nevyřízených zakázek z předchozího týdne, opětovné zahájení výroby apod.).

 • Největší počet PÚ vznikne v časovém rozmezí mezi 10:00 – 10:59 hod. (mezi možné příčiny lze zařadit např. urychlení práce před přestávkou/pauzou, podcenění a nedodržování pravidel BOZP zaměstnanci atd.).

 • Každoročně je největší počet PÚ evidován u věkové skupiny 41 – 55 let (mezi časté důvody vzniku PÚ lze uvést např. podcenění rizik u dlouhodobě prováděných prací zaměstnanci, nedodržování pravidel BOZP zkušenými zaměstnanci, fluktuace zaměstnanců apod.).


Nejohroženějším zaměstnancem v ČR je dle dlouhodobých statistik:


Muž – ve věku 41 – 50 let
v pondělí
prvním rokem v novém zaměstnání
v době mezi 10 až 11 hodinou!
Pracovní úrazovost v ČR – 2023

Oblastní inspektoráty práce v období od 1. 1. do 30. 9. 2023 zaevidovaly celkem 24 158 pracovních úrazů, z toho bylo 55 smrtelných pracovních úrazů, 536 závažných pracovních úrazů a 23 567 ostatních pracovních úrazů.


Nejvíce pracovních úrazů bylo zaevidováno Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (4 265 pracovních úrazů, z toho bylo 10 smrtelných pracovních úrazů, 98 závažných pracovních úrazů a 4 157 ostatních pracovních úrazů) a Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (3 709 pracovních úrazů, z toho bylo 8 smrtelných pracovních úrazů, 108 závažných pracovních úrazů a 3 593 ostatních pracovních úrazů).


Období

Pracovní úrazy

Úrazy celkem

smrtelné

závažné

ostatní

1. 1. 2023 – 30. 9. 2023

55

536

23 567

24 158


Nejméně pracovních úrazů bylo zaznamenáno Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu (1 676 pracovních úrazů, z toho bylo 5 smrtelných pracovních úrazů, 36 závažných pracovních úrazů a 1 635 ostatních pracovních úrazů) a Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj (2 812 pracovních úrazů, z toho byly 2 smrtelné pracovní úrazy, 67 závažných pracovních úrazů a 2 743 ostatních pracovních úrazů).

Nejvyšší počet smrtelných pracovních úrazů byl zaevidován Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (11 smrtelných pracovních úrazů).

Nejvyšší počet závažných pracovních úrazů bylo zaevidováno Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj (108 případů).

Přehled pracovních úrazů v ČR k 30. 9. 2023

Oblastní inspektorát

Pracovní úrazy

Celkem pracovních úrazů

smrtelné

závažné

ostatní

Hlavní město Praha

5

36

1 635

1 676

Středočeský kraj

2

67

2 743

2 812

Jihočeský kraj a Vysočina

10

73

3 149

3 232

Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

4

40

2 611

2 655

Ústecký kraj a Liberecký kraj

11

74

2 781

2 866

Královéhradecký a Pardubický kraj

5

40

2 898

2 943

Jihomoravský a Zlínský kraj

8

108

3 593

3 709

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

10

98

4 157

4 265

Celkem úrazů k 30. 9. 2023

55

536

23 567

24 158

 

 

Pracovní úrazy - zdrojem úrazu byla elektřina (2010 – 2022)

Rok

Pracovní úrazy

Celkem pracovních úrazů

smrtelné

závažné

ostatní

2010

3

9

54

66

2011

3

11

57

71

2012

4

20

59

83

2013

2

21

44

67

2014

0

18

52

70

2015

5

14

45

64

2016

3

15

42

60

2017

5

10

47

62

2018

3

5

36

44

2019

1

9

65

75

2020

2

7

25

34

2021

4

9

44

57

2022

1

7

16

24

Celkem úrazů

36

155

586

777Od roku 2010 do roku 2022 došlo k 36 smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále k 155 závažným pracovním úrazům a 586 ostatním pracovním úrazům.

Stručný popis pracovních úrazů smrtelných a závažných, kdy zdrojem úrazu byla elektřina 2022 - 2020

Smrtelné pracovní úrazy 2022

 • Při údržbě mostového jeřábu (dle MPBP – práce bez napětí) a po jeho nedostatečném beznapěťovém zajištění došlo k úrazu elektrickým proudem od ovládacího transformátoru. Úrazem postižený byl OSVČ.

Závažné pracovní úrazy 2022

 • Při kontrole činnosti hlavního jističe v rozvaděči nízkého napětí došlo ke zkratu uvnitř jističe, v důsledku vzniku el. oblouku došlo k poranění nechráněných částí ruky a obličeje.
 • Pracoval jako elektrikář, při přeměření elektroinstalace byl zasažen el. proudem - bezvědomí. Úrazem postižený zaměstnanec prováděl zkoušení funkčnosti zapojení elektrických rozvodů, z neznámých důvodů (pravděpodobně indispozice) upadl do kabelové skříně, která byla pod napětím.
 • Při protahování kabelu podlahovým mezistropem pod rozvodnou, pomáhal vytáhnout kabel do rozvaděče. Při této činnosti došlo ke kontaktu s elektrickými přívodnímu šínami pod napětím. Kontakt pravděpodobně hlavou - beze svědků.
 • Při sběru chmele na chmelnici došlo ke kontaktu s drátem - chmelovým vodičem a následnému zasažení elektrickým proudem.
 • Postižený stál na montážní plošině, měl připravit montáž přípojnice, přiblížil se k části pod napětím, došlo k elektrickému oblouku, který postiženého popálil na zádech a hýždích.
 • V servisní plošině prováděl opravu sběrače tramvaje, předem vypnul trolejové vedení odpojovačem.  Po započetí opravy, došlo k vývoji elektrického oblouku na střeše vozu.
 • Při zateplování bytového domu úrazem postižený vrtal el. vrtačkou otvory pro hmoždinky zateplovacího systému - stál na zemi, přičemž vrtákem zasáhl el. přívodní kabel do objektu, následkem čehož došlo k popáleninám II. stupně na obou rukou a na třísle jedné nohy.

Smrtelné pracovní úrazy 2021
 • Při manipulaci zaměstnance s topnou spojkou 3kV, která je trvalou součástí osobního vozu, na pracovišti střediska údržby, došlo k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
 • Vývody v rozvodně NN měly být při prováděné činnosti odpojeny a bez napětí, jak bylo uvedeno v pracovním postupu a domluveno s provozovatelem zařízení. Postižený částečně vyhověl zaměstnancům provozovatele a část vývodů připojil pod napětí. Při provádění prací se dostal z neznámé příčiny do kontaktu s těmito připojenými vývody.
 • K úrazu el. proudem došlo při provádění prací metodou „Práce pod napětím“ – kdy se jednalo o práci z pracovní plošiny.
 • Při natírání ocelové konstrukce trolejového vedení v ŽST došlo k zasažení elektrickým proudem a pádu úrazem postiženého z konstrukce brány mezi stožáry. Úrazem postižený byl OSVČ.

Závažné pracovní úrazy 2021
 • Postižený identifikoval, který ze tří paralelně zapojených kabelů je vadný. Po opětném oživení zbylých dvou kabelů a kontroly sledu fází s druhým přívodem začal zakrývat jistič krytem. Při montáži krytu mezi vodiče došlo k mezifázovému zkratu, výboji 400 V, kterým byl postižený zasažen a popálen na 8 % svého těla.
 • Postižený byl zasažen elektrickým proudem, při chybném zkratování přívodní kolejnice, zasunul nesprávný zkratovač.
 • Pracovní tým prováděl práce na trakčním vedení v úseku zajištěném dle Příkazu "B" V cca 11:00 byly práce ukončeny a postižený byl pověřen zahájit posun vlaku ze zajištěného místa práce do žel. stanice na obědovou přestávku a odešel s vysílačkou do přední části vlaku ve směru posunu. Od té doby ho nikdo z ostatních zaměstnanců neviděl. Když vlaková souprava zastavila ve stanici, po chvilce se ozvala rána a záblesk.
 • Postižený ve spolupráci s druhým zaměstnancem prováděli přípravu pro připojení nového budicího systému pro zkušební pracoviště. Oba si připravili potřebný materiál a pak odešli na svačinu, po návratu pokračovali v práci. Postižený otevřel rozvaděč, druhý elektrikář šel ke dveřím, aby bránil vstupu neoprávněným osobám. Postižený vzal do ruky montážní lištu DIN a orientačně ji přiložil k rámu rozvaděče pro ověření délky. Při této činnosti, protože byla na místě nalezena ohořelá lišta, došlo ke zkratu a následný elektrický oblouk popálil postiženého na obou horních končetinách a levé 1/2 tváře.
 • Zraněný zkoušel zásuvkový obvod a zřejmě se dotkl živého vodiče. Stalo se beze svědků.
 • Úraz el. proudem při provádění prací metodou „Práce pod napětím“.
 • Měli provést výměnu elektroměru na fotovoltaické elektrárně. Postižený prováděl výměnu elektroměru umístěného ve vypnuté horní části rozváděče NN. Následně odpojil jednotlivé vodiče elektroměru a pak demontoval elektroměr z lišty rozváděče NN. Dále potřeboval vytáhnout nulový vodič z montážní lišty. Postižený nulový vodič o délce cca 60 cm vytahoval z úchytů montážní lišty a při tomto se mu vodič vysmekl z rukou a jeden konec vodiče náhodně propadl do připojovacího otvoru zapnutého pojistkového odpojovače ve spodní části rozváděče. V důsledku kontaktu konce nulového vodiče a části pod napětím došlo ke zkratu, elektrickému oblouku a následně popálení obličeje a rukou postiženého.
 • Při provádění dokončovacích prací (usazování krytů brzdy/odporníku), nebyl zajištěn beznapěťový stav a následně došlo k zasažení úrazem postiženého el. proudem.

Smrtelné pracovní úrazy 2020
 • Postižený prováděl revizi kolového žebříku. Patrně vysunoval klikou druhou část výsuvného žebříku pod vedením VN ve zvednuté poloze. Najel horní části žebříku do vedení ve výšce 8,65m nad terénem a došlo ke zkratu. Postižený byl zasažen elektrickým proudem.
 • Při vypínání proudu na vedení byl postižený zasažen elektrickým proudem.

Závažné pracovní úrazy 2020

 • Zásah el. proudem při práci na trakčním vedení. Při ukončení stavebních prací trakčního vedení v ŽST na koleji č. 2 ve vyloučené koleji a trakčního vedení došlo k posunování montážního kolejového vozidla MVTV z koleje č. 2 na kolej č. 4, kde se dostali montážní vagóny MVTV z prostoru beznapěťového stavu trakčního vedení do prostoru trakčního vedení pod napětím. Na plošině MVTV se nacházel úrazem postižený, který byl zasažen elektrickým proudem.
 • Při provádění pomocných prací byl postižený zasažen elektrickým proudem.
 • Během noční výluky při manipulaci s lanem napájecího zařízení na staniční koleji č. 1 v blízkosti stožáru trakčního vedení č. 25A na stavbě XY postiženého zasáhl elektrický proud. Příčinou byla manipulace s nezajištěným napájecím vedením, které mělo být zajištěno a zkratováno.
 • Demontáž strojního zařízení ze žebříku. Při této činnosti došlo ke zkratu a popálení úrazem postiženého, tento následně ze žebříku spadl.
 • Při čištění kontaktů došlo ke zkratu.
 • Při diagnostikování závady na trakčním měniči, který je na střeše elektrické jednotky železniční lokomotivy, došlo k zasažení zaměstnance vysokým napětím.
 • Směnový dispečer s dostatečnou odbornou způsobilostí v elektrotechnice prováděl ručně zapnutí vysokonapěťového odpínače BAJ, který se nacházel v elektrickém vysokonapěťovém rozvaděči v elektrické stanici 22/0,4 kV. Přitom došlo k elektrickému výboji a popálení zaměstnance elektrickým obloukem.

Další nebezpečné činnosti elektrikářů při údržbě:
Jedním z největších rizik je práce na žebříku a v poslední době i práce na pojízdném lešení. Konkrétně při údržbě osvětlení na nádraží došlo k převrácení pojízdného lešení s podlážkou ve výšce cca 4m, ke kterému došlo při jeho přesouvání zaměstnanci po nádražním nástupišti. 

Toto lešení ve své základně nebylo vybaveno stabilizátory, proto po najetí jedním kolečkem na kanalizační vpusť došlo k vychýlení lešení na jeho boční stranu a k jeho pádu. Na lešení se v té době nacházel zaměstnanec, který pádem lešení utrpěl pracovní úraz. Bylo štěstím, že tento zaměstnanec nespadl přímo do kolejiště, ale „pouze“ na nástupiště. Jelikož se tento úraz stal na nádraží, kde nástupiště jsou pod dohledem kamer se záznamem, byl celý průběh vzniku úrazu zadokumentovaný. 

Zaměstnanci tvrdili, že s lešením popojeli pouze o cca půl metru. Ze záznamu ale bylo patrné, že s úrazem postiženým zaměstnancem na lešení jezdili po celé délce nástupiště, z lešení demontovali osvětlení nástupiště a na zemi je umývali. 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Co to znamená mít "úplnou profesní kvalifikaci" a jak to souvisí s různými pracemi v elektrotechnice? Jak najít a pochopit informace o úplných profesních kvalifikacích v elektrotechnice? Co potřebuji k získání ÚPK, například jako "Elektrikář – silnoproud"? Jaké pracovní kvalifikace získat a jaké zkoušky složit, pro ÚPK? Co to znamená v praxi, když mám úplnou profesní kvalifikaci? Jaké práce mohu dělat a jaké ne?
Přehled obsahu a souvisejících okolností jarních konferencí ve Šternberku a Ostravě. Účastníci se dozví přehled aktuálních technických norem s komentářem, o možnostech použití umělé inteligence v praktické elektrotechnice, o pracovně právních vztazích při zaměstnávání svých odborných kolegů, jak se dá legálně pracovat za hranicemi a třeba také o podrobnostech řádu prohlídek a ...
Mnoho z nás zajímá, jak budou v budoucnu vypadat noví "kvalifikovaní". Jaké úrovně dovedností jsou potřebné pro různé druhy prací v elektrotechnice a kolik typů kvalifikací v elektrotechnice existuje? Kde hledat informace o konkrétní práci v elektrotechnice? Co umět a jaké dovednosti znát, k získání kvalifikaci "Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení"? Hlavně, že se v tom vyznáme! Sledujte zde ...
Víte, jaký je hlavní účel a význam rozdělení pracovních činností na profesní kvalifikace (PK) a úplné profesní kvalifikace (ÚPK) v rámci NSK? Jak jsou definovány kvalifikační a hodnoticí standardy a jaký mají vliv na proces získávání PK? Jaký je proces získání osvědčení o PK a jak se liší od způsobu uznávání odborných způsobilostí podle různých legislativních předpisů? Jak je určována kvalifikační úroveň jednotlivých odborných kompetencí a ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933