Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

Řád prohlídek, údržby a revizi SUIP asi nepřehlédne!


Document Actions
Řád prohlídek, údržby a revizi SUIP asi nepřehlédne!
Inspektoři státního úřadu práce se rádi zaměřují na řád prohlídek, údržby a revizí, říká Miroslav Záloha. Zajímá je obsah, seznam podkladů, lhůty revizí, způsob činností, údržby, způsob evidence odstraněných závad. A provozní dokumentace! Kontroly jsou namátkové, inspektor si vybírá, určitá předtucha, intuice ... O čem mluvil? ... důležitost řádu prohlídek, údržby a revize ... význam provozní dokumentace ... důraz na shodu s aktuální právní úpravou a bezpečným provozem ... doporučení pro provozovatele ... zmínka o stanovení lhůt ... Více zde!
Tým portálu Elektrika, ze dne: 22.01.2024
reklama


Miroslav Záloha, zdůrazňuje význam konkrétního dokumentu – řádu prohlídek, údržby a revize – a poukazuje na to, že inspektoři mají zvláštní zájem o to, zda je tento dokument dobře připravený a v souladu s předpisy. Dále podrobně rozpracovává různé aspekty, na které se inspektoři zaměřují, jako je obsah dokumentu, seznam podkladových dokumentů, postupy pro provádění revizí a údržby, způsob zaznamenávání vyřešených závad a provozní dokumentace.

Rovněž hovoří o významu postupů pro zajištění bezpečného provozu, přizpůsobení se legislativním změnám a důležitosti správné dokumentace, která odpovídá skutečné praxi. Zmiňuje také význam doporučení a ochotu rozumného provozovatele začlenit je do svých plánů. Nakonec  adresuje některé konkrétní informace týkající se termínů a flexibilitu v jejich nastavování, zejména když se prodlužují na více než rok.

Poskytuje náhled do složitostí regulativního souladu a významu důkladné dokumentace a dodržování stanovených postupů pro zajištění bezpečnosti a právního souladu v provozu, možná v průmyslovém nebo podobném prostředí, kde jsou pravidelné inspekce a údržba klíčové. 

Originální záznam sledujte zde ...
--- přepis mluveného slova ---

 Miroslav Záloha SUIP
... a pak pro kontrolu jeden z nejdůležitějších dokumentů, řád prohlídek, údržby a revize. Tam si máme stanovené nějaké pravidla hry, to inspektora vždycky zajímá, máte, nemáte, protože musí být zpracován. Zajímá to z toho důvodu, co tam je obsahem, seznam podkladů, lhůty revize, způsob těch činností, údržby, lhůty, způsob evidence odstraněných závad. A to potom je ta provozní dokumentace, kterou ten inspektor, protože ty kontroly jsou namátkové, si vybere, oni už tak mají takový čuch, ti inspektoři, to je takové zvláštní nějaké to zařízení, kde zrovna to třeba nemá ten provozovatel úplně všechno košer. Ale tohle je jeden z dokumentů zásadních, který teď. Třeba při kontrole, podle něho se pak řídí a vychází třeba z něho. Jenom chci upozornit na ten paragraf 10. Na ty věci, seznam podkladů použitých provedení, včetně vyhodnocení jejich vzájemných souvislostí, to je o těch dokumentech, že to opravdu odpovídá tomu skutečnému provedení, ta dokumentace a tak dále, soupis úkonů, naměřené hodnoty a tak dále.

A tady ještě to zhodnocení, aby to bylo v souladu s tím, jak je to dneska. A protože samozřejmě vždycky tam použijete schopnost bezpečného provozu, dneska se to zase, ta právní úprava, to chce trošku jinak. Nikdo vám za to nebude trhat hlavu, to v žádném případě, ale jenom souvisí to s tím, o čem jsem mluvil, ať si to dáte do pořádku, ty vlastně ty vzory. Jo a tady ještě chci mluvit o tom doporučení, lhůt, to můžete doporučit. A jenom rozumný provozovatel na vás dá a do toho plánu to zařadí. A nebo bude tvrdohlavě trvat na tom, že on si to bude provozovat, jak chce. Protože je to vaše jenom doporučení, víc k tomu nemám. Tady k těm lhůtám, to už jsme si řekli, já jenom tady k tomu chci říct, že zase byl dotaz. Tady jsem na půdě, vás, kteří víte, o čem hovořím, 33 1500, stanovení lhůt, to znamená, když je lhůta delší než rok, rok a den, 13 měsíců, dva roky, tak je možné, aby se to udělalo do konce kalendářního roku, ve kterém ta lhůta končí.

Pořád v tom byly nějaké dotazy. Samozřejmě v jiných vyhrazených zařízeních to není, tam to mají od do, my to máme takovou tu úlitbu, protože jsme na to byli zvyklí a pořád to tam je.


 

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933