Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Pokud slyším o prostředí výbuch, vybaví se mi GENERI. Nejsem si jistý, zda je to portfóliem které poskytuje rozsáhlý přehled různých typů nevýbušných elektrických zařízení nebo způsobem prezentace této značky. Ale pokud hledám specifikace pro ...

Zázračná rozbočka Hypernovy (3.)


Document Actions
polzas_19.jpg
Pohled do Obchodního zákoníku. Nekalá soutěž, klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb. Jak to tedy je s tou klamavou reklamou? Lhát nesmíme, ale někteří patrně ano.
Miroslav Minařík, ze dne: 2.03.2004
reklama

V tomto krátkém článku bych chtěl ozřejmit dříve vydaný článek "Zázračná rozbočka Hypernovy", kde se kolega zmiňuje o způsobu nabídky supermarketu. Každý z nás je imunní vůči různým vlivům. Mě se osobně nelíbí propagace produktů, či služeb, která spoléhá na konzumentovu neznalost. Bohužel pokud se podíváme na mnohé reklamní šoty drobnohledem, zjistíme, že se nejedná pouze o záměr zaujetí pozornosti konzumenta reklamy. Často vnáší do sdělení prvky, které posouvají obyčejný výrobek do kosmického prostoru mezi zářící hvězdy.

V případě reklamy na obyčejnou rozbočku (s "D" stupněm přepěťové ochrany) se zadavatel dopustil nešťastné formulace pod výrobkem:

"Účinně chrání elektrické zařízení před jakýmkoliv přetížením v elektrické síti"

Tedy drobný rozbor:

 • "účinně" - bohužel možná pouze po vlastnosti stupně "D" přepěťové ochrany. V případě přepětí vyššího, než je schopno toto zařízení svést se mohou odehrát zajímavé pyrotechnické pozoruhodnosti současně s likvidací okolní elektroniky.
 • "před jakýmkoliv" - tento výraz se dá označit přímo za matoucí.
 • "přetížením nacházejícím se v elektrické síti" - pokud by byla síť přetížena, došlo by k poklesu napětí. Jak je z názvu patrné přepěťová ochrana řeší přepětí v síti, nikoliv podpětí. Navíc elektrická síť je obecně rozsáhlá, proto výraz "nacházející se" vede neodborníka k domněnce, že pokud dojde k poruše v síti v místě vzdáleném 300km, on bude tímto zařízením ochráněn.

Když spojíte tyto výrazy do jediné věty a oslovíte neodbornou veřejnost, tak zaznamenáte obchodní úspěch. Ale podívejme se raději přesně na Obchodní zákoník (Zákon č.513/91Sb.). Pro zjednodušení jsem označil některé části červeně.

HLAVA V
Hospodářská soutěž

Díl II
Nekalá soutěž

§ 45
Klamavá reklama

 • (1) Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.
 • (2) Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.
 • (3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

§ 46
Klamavé označení zboží a služeb

 • (1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně.
 • (2) Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku.
 • (3) Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o původu, jako například "pravý", "původní" apod.
 • (4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného označení původu výrobků, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.

Elektrotechnik se vyznačuje tím, že pátrá po technické příčině a jeho myšlení je založeno na technických faktech. Elektrotechnik také nad tímto letákem zakroutí hlavou, možná to okomentuje stručnou poznámkou. Ale jak se na takový leták podívá elektrotechnický neodborník? Jednoduše se v jeho nitru vyvolá potřeba koupě. Což je samozřejmě cílem této reklamy. 

V tomto případě se jedná o výrobek nevelké hodnoty. Tedy zisk z prodeje tohoto zboží nebude tak výhodný. Ovšem tyto reklamní akce se dělají proto, aby vzbudili zájem zákazníků a zvýšili návštěvnost supermarketů. Tímto klamavým sdělením se přilákají davy, které mylně uvěřily deklarovaným zázračným schopnostem tohoto levného výlisku s varistorem.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933