Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Požadavky na bytové rozvaděče v souvislosti s instalací fotovoltaických elektráren (FVE) jsou poměrně specifické a zahrnují několik klíčových aspektů, které musí být dodrženy podle aktuální legislativy. Základním právním předpisem je vyhláška ...
 • Vše se zdá jasné ale pro kontrolu ... co víme o správné instalaci? Co se před malováním interiéru kontroluje? Při připojování zásuvek je třeba zajistit správný sled fází a jednotnost zapojení. Jak se můstkové vodiče zavádí do plechových rozvaděčů? Jak ...

Jak může být rozbočka nebezpečná?


Document Actions
rozdv3.jpg
Rozbočka, rozdvojka, či roztrojka, nástavec do zásuvky pro více spotřebičů může být nebezpečný a rozhodně by měl podléhat pravidelným revizím.
František Kosmák, Jaroslav Miklík , Josef Kunc, Milan Bureš, Miroslav Minařík, Pavel Trhlík, ze dne: 21.08.2001
reklama

Většina diskuzí o správné instalaci či následné kontrole a revizi se vede o pevné části vedení nebo také o pohyblivé. Ovšem takové drobné místo rozdělení energie jako je rozbočka bývá často přehlíženo. Prakticky se rozbočka stává součástí rozvodu ať již trvale nebo dočasně.

 

Nedávno se nám stal případ, kdy se na neživých částech jednoho PC proti střednímu vodiči objevilo trvale napětí cca 110V. Proudový chránič na tuto skutečnost nereagoval. To mne překvapilo, protože stav elektroinstalace znám a revizní technik ji hodnotí bez závad.

Vylučovací metodou jsme se dostali rychle k rozdvojce, která byla uvedenému PC předřazena a rozdělovala napájení pro monitor, PC a stolní lampičku. Kolega rozbočku rozšrouboval, protože po zkoušce obvodovkou nebyl kontakt mezi přívodním ochranným kontaktem a výstupními kolíky. Opravdu vnitřní propojení v místě bodového sváru bylo přerušeno. Mohlo k němu dojít z různých příčin. Stáří rozbočky můžeme odhadnout podle výrobního označení ABB EPJ  5323-13 a to v provedení, kdy se fázové napětí objevovalo mezi vývody s kolíkem v opačné polaritě.

V tomto případě došlo pouze ke zničení jednoho PC (tři měsíce staré), můžeme mluvit o štěstí, že nedošlo k nějakému úrazu.

 

Zajímalo mne, zda revizní technik věnuje také pozornost při revizích těmto redukcím, a tak jsem překvapil namátkou několik revizních techniků telefonem:

 • (1.) Kontrolujete při revizích také rozbočky?
  Většinou ne, spotřebiče jsou předmětem jiné revize

 • (1.) Ale to není spotřebič !
  Není, ale kontrolu provedu, když je rozbočka v zásuvce. To je tehdy, když je na ní něco připojené a na to něco dělám revizi.

 • (2.) Kontrolujete při revizích také rozbočky?
  Občas ano, ale těch schovaných je hodně.

 • (3.) Kontrolujete při revizích také rozbočky?
  Nemohu kontrolovat něco, co se přede mnou dobře schová, včetně prodloužení.

 • (4.) Kontrolujete při revizích také rozbočky?
  Ano, nabízím kontrolu, podle ceníku 5,-Kč/ks.

 • (5.) Kontrolujete při revizích také rozbočky?
  Mohu, ale co by se na ní pokazilo? Izolační stav?

 • (5.) Například nějakým nárazem se může poškodit vnitřní zapojení.
  Může, ale je to málo pravděpodobné, většinou odhaluji jiné závady.

 • (6.) Kontrolujete při revizích také rozbočky?
  Ano, když na nějakou narazím, tak ji přeměřím, ale do zprávy ji neuvádím pro snadnou zaměnitelnost. Pouze uvedu, že při pravidelné revizi byly zkontrolovány přítomné "mobilní" části.

 • (7.) Potřebujeme provést pravidelnou revizi pouze na 250 ks rozboček.
  Cože? To si děláte srandu! Tak je přivezte.

 • (8.) Kontrolujete při revizích také rozbočky?
  Ano, pomocí PU185 měřím impedanční smyčku u rozdvojek a prodlužovacích šňůr. Bohužel vím, že jsou to zaměnitelné části. Nedá se nic dělat.

 • (9.) Kontrolujete při revizích také rozbočky?
  Ano, při revizích spotřebičů automaticky a při revizi pevné instalace většinou přeměřím impedanční smyčku.

 

Zeptali jsme se odborníků:

 • Vaxmonský, Cech výstavnictví Brno
  Rozbočka spadá do výzbroje el. spotřebičů. Kontroluje se často pouze v souvislosti s měřením impedanční smyčky obvodů. Bohužel u nás se nedají takové el. předměty jako jsou prodlužovací šňůry, adaptéry a rozbočky přesně identifikovat. Takže nemůžete označit takový zkoušený předmět do revizní zprávy.

  ! ZÁRUČNÍ DOBA ! Víte jaká je záruční doba na rozbočku? Ze zákona půl roku. Takže s přihlédnutím ke skutečnosti, že revize tohoto el. přístroje neprovádí nikdo a nijak, je vhodné tento výrobek po skončení záruční doby prakticky zahodit a koupit si nový.
  Jak dlouho vlastně platí zkouška EZÚ? Ví to někdo? 

 • Jaroslav Miklík, Elektrotechnický cech Žďár nad Sázavou
  K uvedenému rozdílu napětí.
  Znám na žďársku minimálně dva případy, kdy "odešly" PC vlivem špatného připojení na síť nn. Všem navrhuji, (ať dělám revize kdekoliv) a nemají počítačovou síť pomocí strukturované kabeláže, aby použili pro všechna PC jednu zásuvku v místnosti. Z té natáhli prodloužení (např. s pětizásuvkou).
  V jedné provozovně ve Žďáru jsme připojili z jedné zásuvky PC, monitor a z druhé zásuvky jsme zapojili tiskárnu a přes interface se tam dostal rozdíl napětí a PC "odešlo".
  K rozdvojce samotné. Ta nepatří do pevného rozvodu, ale je součástí revize el. spotřebičů nebo el. nářadí. Při revizi provozovny končí revize pevnou zásuvkou. Já měřím impedanční smyčku, zkontroluji prodlužovací šňůry a zapojení fáze u pevných zásuvek a popřípadě upozorním provozovatele na špatný stav, i přes to to není předmětem revize. Na druhou stranu u revize spotřebičů se pečlivě dívám odkud je to zapojeno.

 • Milan Bureš, Elektrotechnické Živnostenské Společenstvo Brno
  K revizi na rozdvojce.
  Je to el. předmět? Je. Je tam ochranný vodič? Je. Může se přerušit do zásuvek? Může. Mělo by se to zkontrolovat. Požádám provozovatele, aby předložil prodlužky, rozbočky. V případě, že je nemá evidované, tak ať si je označí. Pak je proměřím a k jednotlivým označeným kusům uvedu měření. To co nereviduji a je to ve výbavě, mám uvedeno v poznámce, že to a to není předmětem revize.
  Kdy by se měla provést revize takové rozbočky? Dříve jsme takovou revizi prováděli součastně s pravidelnou kontrolou např. nějaké provozovny v daných periodických lhůtách. Nebo by se to mělo zařadit podle ČSN 33 1610 do skupin a.) b.) c.) d.) e.), ovšem to by znamenalo, že by se o tom musel vést záznam, než to použiji. Protože před tím musím provést kontrolu.
  Když provedete revizi takových el. předmětů, jak to zapíšete do revizní zprávy? Bohužel, u takových předmětů není výrobní číslo. To bych si je musel označit, nějakým vlastním značením, ovšem nesmím poškozovat povrch přivrtáním, přileptáním nějakého štítku. Nějaká barva nebo samolepka dlouho nevydrží. Ovšem po nějakém označení a očíslování např. 1-20 zapíši by se muselo nařídit provozovateli, že před každým použitím musí udělat kontrolu a zápis.

 • ITI Brno, Trhlík, Muler a další....,
  K revizi rozbočky. -
  To nikdo nedělá!  
  - Revizi rozbočky (i přes to, že to není spotřebič) zahrneme do revize spotřebičů (viz ČSN 33 1610). Stav rozdvojek bývá často žalostný. Při revizi se takové předměty označí štítkem s evidenčním štítkem. Je na provozovateli, aby dbal na to, že štítek bude čitelný. Bez takového štítku se jinak pohlíží na el. předmět bez revize!

 • František Kosmák, Elektrotechnický konzultant, Brno
  K revizi rozbočky. - Potřebujeme od výrobce atest, prohlášení o shodě a tam jsou stanoveny podmínky pro provoz takové rozbočky. Existuje předmětová norma a výrobce musí deklarovat, že výrobek odpovídá této normě. 
  Jak může prostý uživatel odhalit nefunkčnost ochranného kolíku?. - Na to laik nepřijde! 
  A v praxi, po delším užívání rozbočky? - Pokud je to součást instalace (to je tenký led) se vychází z inventarizace. Pokud mám v inventárním soupisu, že ta rozbočka je součástí pevné instalace, pak podléhá pravidelným revizím pro pevné instalace. Samostatný předmět, který slouží k připojení spotřebičů musí být evidován.
  Jak může být evidován předmět, který nemá své sériové číslo? - V tom případě musí být uvedeno, že tam a tam je používaná rozbočka. Takže např. v místnosti xy, v zásuvce xy obvodu xy se nachází rozbočka. Těžko se to identifikuje, proto říkám, že je to tenký led.
  Co navrhujete pro kontrolu rozboček v praxi? - Když to zjednoduším, tak zásadně revidovat rozbočku v souvislosti toho spotřebiče. Pokud je v inventarizaci, pak to podléhá pravidelným revizím. A tak by to mělo být správně.
  Doporučuji se dobře seznámit s vyhl.48 a podívat se na paragrafy 194 až po ruční nářadí. Jsou tam všechna ustanovení... Odtud čerpejte, paragraf je víc jak norma!

 •  Josef Kunc, ABB EPJ
  Jak dlouho platí zkoušky EZÚ? - Když EZÚ vydává protokol o zkouškách také udává dobu platnosti. Kdysi dávno (před rokem 89) bývaly zkoušky časově neomezené. Tato doba je dávno pryč! Všechny výrobky se musí podrobovat pravidelným zkouškám.
  Co říkáte na tuto vzniklou závadu? - Tento typ rozbočky se již cca dva roky nevyrábí. Byl nahrazen novým typem, který poznáte podle ochranného kolíku, který je na jedné straně obráceně (vertikálně). Může se stát (spíš je to statisticky dokázané), že výrobce i přes milión bezchybných produktů má na svém kontě nějaké promile vadných výrobků.
  Kam se můžeme obrátit se skutečností, která nás postihla?. - V tomto případě, když se jedná o výrobek staršího data (myšleno, že již není ve výrobě) se obrátit na technický útvar ABB v Jablonci.

Mělo by to být především v zájmu provozovatele, tedy také laika, kutila, stařenky, zedníka, doktora.... udržovat elektriku ve své domácnosti v řádném stavu. Tedy provádět (odpovídající osobou) řádnou údržbu.

Protože všichni známe vztahy veřejnosti k údržbě vlastních rozvodů a spotřebičů, těžko si představit jak někdo dbá na údržbu rozbočky. Přičemž taková závada se dá přirovnat například k nefunkčnímu proudovému chrániči.

Jak to vidíte vy? 
Dejte vědět ostatním v diskuzi pod článkem.

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 14)
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Repríza KNX výroční konference k 30. výročí KNX ve světě. Událostí prováděl Josef Kunc s Vítem Pivoňkou. Z programu této události očekávejte významné novinky pro všechny partnery KNX, jejich hodnocení a doporučování potencionálním zákazníkům, poznatky z vynikajícího projektu KNX systémové instalace, chyby v projektech a při jejich realizaci a předcházení jim, představení všech ...
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Těsně před konáním AMPERu 2011 jsme se s kamerou zastavili pozdravit zakladatele a členy Žďárského elektrotechnického cechu. Toto slavnostní setkání se uskutečnilo na ranči dvou elektrotechniků Jana Štefáčka a Luboše Pajla v Hamrech u Žďáru. Průvodní slovo měl samozřejmě cechmistr Jaroslav Miklík, který poukázal na osobnosti a pamětníky, kteří nám k tomuto výročí řekli několik slov na kameru. Více sledujte v tomto videoklipu ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933