Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Malé, krátké ohlednutí za tím, jak jsme nedávno uvažovali jištění. Jaký byl hlavní účel jistících přístrojů ve vztahu k elektrickým zařízením? Jaký princip byl užíván v tavných pojistkách pro přerušení proudového okruhu? Jaké byly hlavní výhody a ...

Témata pokrývající všechny uvedené oblastí

Komentáře

BF#2: Jak podle Jiřího Konečného digitalizace ovlivnila schopnost učení?

 • 4.12.2023
BF#2: Jak podle Jiřího Konečného digitalizace ovlivnila schopnost učení?
Řekl, že digitalizace významně ovlivnila schopnost učení. Současný přístup k datům umožňuje lidem vzdělávat se v oblastech, o které mají zájem, a to prakticky a pohodlně díky různým online nástrojům, jako jsou aplikace a weby. Například, učení angličtiny je nyní možné prostřednictvím online lektorů, což eliminuje potřebu tradičních hodin. Digitalizace také přinesla změny v pracovních postupech. Pandemie COVID-19 zvýšila využívání videokonferencí, což je trend, který přetrvává, i když se postupně vracíme k osobním setkáním.

BF#2: Jak podle Michala Hradiše digitalizace ovlivnila schopnost učení?

 • 25.11.2023
BF#2: Jak podle Michala Hradiše digitalizace ovlivnila schopnost učení?
V digitálním světě se potýkáme s paradoxem hojnosti. Informace jsou všudypřítomné, ale jejich nadbytek nás často pohlcuje. Výzkumný pracovník vysoké školy poukazuje na to, že rozlišení mezi důležitými a irelevantními daty se stává stále obtížnějším. Příkladem může být LinkedIn, kde jsou uživatelé zahrnuti nabídkami e-booků, které slibují cenné informace, ale často končí jako nepřečtené soubory zapadající prachem digitálního prostoru. Tento fenomén není omezen pouze na sociální média, odborníci z různých oborů tráví hodiny ...

PRAXE(-): Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl

 • 20.11.2023
PRAXE(-): Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
Solární panely na střechách rodinných domů symbolizují ekologickou a udržitelnou budoucnost. Mnoho majitelů těchto domů se cítí bezpečně, vědomo si, že investovali do čistých energetických zdrojů. Avšak tento článek odhaluje stinnou stránku tohoto trendu: nedostatečnou a často manipulovanou revizi těchto zařízení. I když by revize měla zaručit, že instalace je provedena v souladu s normami a je bezpečná, realita je často jiná. Autor se setkal s případy, kdy byla revize provedena lidmi, kteří nebyli certifikovanými revizními techniky a kdy revizní zprávy byly vytvářeny v kancelářích bez skutečného prověření na místě. Stává se tak, že některé instalace jsou nebezpečné, sestavené z náhodných dílů a bez správné dokumentace. Sledujte zde ...

BF#2: Jak podle Marka Mikuše digitalizace ovlivnila schopnost učení?

 • 18.11.2023
BF#2: Jak podle Marka Mikuše digitalizace ovlivnila schopnost učení?
V dnešní době, kdy každý klik na internetu může znamenat lavinu nových dat, se může i zkušený elektrikář cítit jako při hledání zkratu ve spleti kabelů. Představte si, že hledáte návod k novému typu jističe a místo toho se prokousáváte hromadou e-booků, které slibují víc než nabízejí. Jako když si stáhnete manuál a první dvě kapitoly jsou jen reklama na další produkty. Místo toho, abychom se prokousávali přes nepotřebné informace, potřebujeme nástroje, které nám pomohou najít to podstatné. Jako když hledáte schéma zapojení a musíte procházet desítky stránek než ...

Vzpomínka na legendární příchytky SONAP a objevení nových

 • 17.11.2023
Vzpomínka na legendární příchytky SONAP a objevení nových
Příběh starého elektrikáře, parťáka Elektromontážních závodů, který měl bohaté zkušenosti z prostředí v těžkém průmyslu a na sklonku života se setkal s novodobým elektromateriálem. Honza vzpomínal na své začátky, nástroje a zařízení, s nimiž pracoval, zejména pak na příchytky SONAP. Během jedné soukromé cesty do Německa náhodou objevil třmenové příchytky, které považoval za natolik úžasné, že se místních doptával dál. Příběh naznačuje důležitost mít správné nástroje a materiály ve svém oboru. Mladým elektrikářům doporučuje hledat nejlepší nástroje a učit se od zkušených odborníků ...

Zánik technické novinařiny: Elektrotechnika bez napětí?

 • 15.11.2023
Zánik technické novinařiny: Elektrotechnika bez napětí?
Naše zvyky se díky digitalizaci mění, ačkoliv si to ani neuvědomujeme. Nejsou autoři článků, nejsou přednášející, autoři knih, norem ... vysychá nám kultura v elektrotechnice. Digitalizace nám umožnila lepší přístup k informacím, snadnější komunikaci a třeba marketingu počítat emoční lajky. Na druhou stranu nás odcizila víc než se předpokládalo. Zábavná tvrzení, že nikdo už nic nečte se stala skutečností. Není totiž co číst. Co se to stalo? Proč se v budoucnu budeme učit z obrázků jako jazykově negramotní? Zde se zamýšlíme nad příčinami ...

BF#1: Co vše změnila digitalizace Marku Mikušovi za poslední dobu (2023)

 • 13.11.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Marku Mikušovi za poslední dobu (2023)
Jak vidí změnu člověk, který se věnuje přes dvacet let telekomunikacím? Díky digitalizaci se způsob, jakým komunikujeme, rychle mění. Dříve byly videokonference složité a neznámé, dnes je to běžná věc. Místo setkání tváří v tvář můžeme zapnout kameru a mluvit s někým kdekoli. Ale pozor, je důležitá kvalita. Díky firmám jako Microsoft a Zoom se videokonference stávají lepšími. Rychlejší komunikace, méně e-mailů a více vyřešených požadavků, i když jen přes obrazovku. Ale takovým způsobem ušetříme mnoho času na setkávání tváří v tvář!

BF#2: Jak podle Jiřího Holoubka digitalizace ovlivnila schopnost učení?

 • 11.11.2023
BF#2: Jak podle Jiřího Holoubka digitalizace ovlivnila schopnost učení?
V současné době se snažíme o maximální digitalizaci všeho, co jde, ale setkáváme se s fenoménem informačního přetížení. Nebývale obrovské množství dostupných informací překračuje naši schopnost efektivně je filtrovat a analyzovat. Tento stav je způsoben nejen kvantitou informací, ale také potřebou rozlišit jejich kvalitu a relevanci. V důsledku digitalizace a omezení osobních interakcí, jako jsou obchodní schůzky nebo vzdělávací aktivity, se stále více spoléháme na digitální komunikaci, jako jsou videokonference, které nahrazují ...

ZONI První pohled na fyzické vypínač a zásuvku!

 • 6.11.2023
ZONI První pohled na fyzické vypínač a zásuvku!
První vzorky ZONI dorazily ... ABB uvedlo řadu ZONI, s vypínači a zásuvkami. Novinka se postupně naskladňuje a první kusy se šíří. Minulý čtvrtek proběhla dokonce první revize elektroinstalace s novou řadou vypínačů a zásuvek ZONI. A co se děje v elektrikářském zákulisí? Vyjadřují se osobní pocity, očekávání a porovnává se nová řada ZONI s konkurencí, což je samozřejmě důležité a vědomostně přínosné. Cenová strategie je klíčová pro konkurenceschopnost a už známe srovnatelnou cenovou hladinu! Co všechno se dá vyčíst z prvních vzorků, které jsme spěšně obdrželi, popisujeme zde ...

BF#1: Co vše změnila digitalizace Petru Bartošíkovi za poslední dobu (2023)

 • 4.11.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Petru Bartošíkovi za poslední dobu (2023)
Digitalizace, trend, který začal ještě před Covid-19, byl tímto obdobím výrazně urychlen. Nástroje pro práci na dálku, jako Teamesy, Zoom či Skype, se staly nezbytností. Ačkoliv vzdálené vyučování ve školách není ideální, technologie nám nabízí nové možnosti. Otázkou však zůstává, jaké z těchto nástrojů a metod zůstanou s námi dlouhodobě. Ačkoliv digitální komunikace nabízí pohodlí, nic nenahradí skutečný lidský kontakt. V konečném důsledku je na nás, abychom našli rovnováhu mezi technologií a tradičním způsobem komunikace, říká v tomto záznamu Petr Bartošík ...

Úvaha: Zásuvky jako elektrické pasti v domácnosti

 • 1.11.2023
Úvaha: Zásuvky jako elektrické pasti v domácnosti
Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho tajemství. Malá chyba v zapojení může mít vážné následky. Ačkoli se může zdát, že zapojení je snadné, je důležité věnovat pozornost detailům a vždy se ujistit, že vše je správně. Nikdy nepodceňujte význam správného zapojení a vždy buďte ostražití. Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. To jsou ta známá obecná varování. V praxi je to bohužel tak, že uživatelé nejen že zapojení podceňují ve jménu "pouchých několika vodičů", ale také při běžném užívání a zapojování spotřebičů nevěnují více pozornosti než obvykle. Co se tedy může na zásuvce udělat špatně?

BF#1: Co vše změnila digitalizace Otto Havlemu za poslední dobu

 • 31.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Otto Havlemu za poslední dobu
Digitalizace klíčí, data hledají svůj směr, analog ztrácí sílu ... v éře digitalizace, kdy se zdá, že všechno je jen o nulách a jedničkách, je snadné zapomenout na původní analogové technologie, které nás doprovázely po desetiletí. Přestože digitalizace nabízí rychlý přístup k informacím a efektivní zpracování dat, přechod z analogu na digitál nebyl nikdy hladký. Zkušenosti z průmyslu ukazují, že i nejmodernější technologie může narazit na překážky, ať už jde o energetickou náročnost nebo omezené možnosti uložení dat. Ačkoli umělá inteligence může nabídnout řešení, je důležité si uvědomit, že každý technologický pokrok přináší své příležitosti a hrozby. Vývoj nikdy nekončí, a tak jako analog ustoupil digitálu, i digitální technologie jednoho dne ustoupí něčemu novému ...

BF#1: Co vše změnila digitalizace Michalu Hradišovi za poslední dobu (2023)

 • 30.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Michalu Hradišovi za poslední dobu (2023)
Každý z nás vnímá digitalizaci ze svého úhlu pohledu. Něco jiného vidí elektromontér, něco zcela odlišného třeba projektant elektrických zařízení, mladší, starší člověk ... A co věděc? Vysokoškolský učitel, který stojí za mnoha velice zajímavými projekty týkají cí se strojového učení? Mnoho jich nebylo, snad proto, že je bere již delší dobu jako samozřejmost. Ovšem přece jen některé oceňuje.

BF#1: Co vše změnila digitalizace Jiřímu Konečnému za poslední dobu (2023)

 • 28.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Jiřímu Konečnému za poslední dobu (2023)
Víte, že Estonsko je považováno za digitálního giganta? Ano, je to tak. Ale co my v České republice? Nejsme snad taky na dobré cestě? Představte si, že můžete provádět všechny své úřední záležitosti online, aniž byste museli čekat v dlouhých frontách. Já osobně využívám datovou schránku už několik let a je to skvělé! Můžu si třeba vyžádat výpis z řidičáku nebo poslat objednávku pro firmu, a to vše z pohodlí domova. A co je na tom nejlepší? Digitalizace nám umožňuje mít přesný přehled o všem, co se děje. Každý produkt má svůj čárový kód, takže pokud něco pokazíme, můžeme rychle zjistit, kde se stala chyba. Někteří říkají, že Průmysl 4.0 není jen o digitalizaci, ale o mnohem víc. A mají pravdu! Ale jedno je jisté: v dnešní době, kdy většina z nás má chytrý telefon nebo počítač, je digitalizace nezbytná.

BF#1: Co vše změnila digitalizace Jiřímu Holoubkovi za poslední dobu (2023)

 • 27.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Jiřímu Holoubkovi za poslední dobu (2023)
Bylo toho více, ale ne vše dá opravdu digitalizovat. Například hodnocení lidí v práci. Každý člověk je jedinečný a má různé dovednosti a schopnosti. Pokusit se tyto schopnosti převést do čísel může být velmi složité. Představte si, že byste měli ohodnotit své kamarády podle toho, jak dobře hrají fotbal, jak jsou vtipní, nebo jak rychle běhají. Bylo by to spravedlivé? Pravděpodobně ne. Proto je někdy lepší spolehnout se na lidský úsudek než na čísla. V průmyslu je to stejné s hodnocením lidí. Digitalizace je skvělá, ale musíme si uvědomit, kde má své limity.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933