Přístupná část spotřebiče

Části spotřebiče, které jsou přístupné dotyku normalizovaným zkušebním prstem. Pro zjednodušení lze při revizích spotřebičů považovat za přístupnou takovou část spotřebiče, které se lze bez použití nástroje dotknout kteroukoliv částí ruky.

Přístupné části spotřebiče mohou být elektricky nevodivé nebo vodivé. Je-li dotyku přístupná část vodivá, je nutno považovat za přístupné i všechny ostatní vodivé části spotřebiče s ní vodivě spojené.

Zdroj
Příbuzné termíny