Spotřebič nepřipevněný

Spotřebič, který není připevněný a lze jej přemístit bez použití nástroje. Viz ČSN 33 1600 ed.2

Zdroj
Příbuzné termíny