Stroj

Montážní celek sestavený ze součástí nebo částí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, z příslušných ovládacích prvků, řídících a silových obvodů atd., vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy,
dopravy nebo balení materiálu. Viz ČSN 60204-1ed.2.

Strojní zařízení může být také montážní celek několika strojů, který je uspořádán a ovládán tak, aby fungoval jako celek nebo vyměnitelné příslušenství ke stroji, které rozšiřuje jeho funkci. Příklady strojů, na něž se tato norma vztahuje, jsou uvedeny v příloze A normy ČSN EN 60204-1 ed.2

Elektrický stroj je zariadenie na premenu elektric­kej energie na pohybovú energiu alebo naopak, a na pre­menu elektrickej energie jednej sústavy na inú elektrickú sústavu (napr. striedavý prúd na jednosmerný prúd alebo striedavý prúd nízkeho napätia na prúd s vysokým napätím).

Zdroj
Otázky a odpovědi z elektrotechniky III
Příbuzné termíny