Spotřebič připevněný

Spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěný na určitém místě. Viz ČSN 33 1600 ed.2

Zdroj
Příbuzné termíny