Pevně připojený spotřebič

Spotřebič s napájecím přívodem pevně připojeným k elektrické instalaci (např. do svorkovnice). Ve smyslu normy je považován za připevněný spotřebič. Viz ČSN 33 1600 ed.2

Zdroj
Příbuzné termíny