Přehled zkoušek spotřebičů

Zkoušky musí být provedeny v rozsahu a v pořadí uvedeném v normě:

1) Vizuální kontrola.

2) Zkoušky ochranných opatření:
a) Ochranné pospojování (spojitost ochranného obvodu u tř. I).
b) Stav izolace měřením izolačního odporu.
c) Měření proudu ochranným vodičem a/nebo dotykového proudu (kap. 5.5 a 5.6).
d) Měření výstupního napětí obvodů SELV nebo PELV.
e) Měření unikajících proudů spotřebiče při připojení napětí do plovoucího vstupu, pokud jej spotřebič obsahuje.
f) Zkouška polarity napájecího napětí na připojovací vidlici (kap. 5.10).
g) Zkoušky opatření doplňkové ochrany, pokud je spotřebič obsahuje (kap. 5.9).

3) Dokumentace a vyhodnocení zkoušek.

Více viz souvislosti níže ...

Autor
Leoš Koupý
Zdroj
ZDE!
  • Spotřebič nepřipevněný
  • Pevně připojený spotřebič
  • Spotřebič s pohyblivým přívodem
  • Elektrické ruční nářadí
  • Spotřebič držený v ruce
  • Spotřebič připevněný
  • Přístupná část spotřebiče
  • Ochranný obvod spotřebiče (PE)
  • Síťová část spotřebiče
  • Přívodní kabely k ručním spotřebičům