Elektrické ruční nářadí

Nářadí držené při práci v ruce, využívající ke své činnosti elektrické energie. Ve smyslu normy ČSN 33 1600 ed.2 je považováno za spotřebič držený v ruce.

Zdroj
Příbuzné termíny