Transformátor

Zařízení pro převod střídavého napětí nebo oddělení dvou elektrických obvodů. Mohou být jednofázové nebo třífázové, u třífázových transformátorů je možná různá kombinace vinutí na primární a sekundární straně (hvězda-hvězda, hvězda-trojúhelník apod.)

Autor
Krejčí, Fr.
Zdroj
Elektrotechnika I. Praha : Informatorium, 2006
Příbuzné termíny