Ochranný obvod spotřebiče (PE)

Část spotřebiče tř. I, která je při jeho provozu spojena s ochranným uzemňovacím obvodem elektrické instalace, k níž je spotřebič připojen. Součástí ochranného obvodu spotřebiče je ochranný vodič napájecího přívodu a veškeré vodivé díly spotřebiče s ním spojené.

Zdroj
Příbuzné termíny