Spotřebič držený v ruce

Nepřipevněný spotřebič, který je určen při použití k držení v ruce, přičemž je míněno, že je držen v ruce jako celek (včetně případného motoru). Viz ČSN 33 1600 ed.2

Zdroj
Příbuzné termíny