Využití výkonu

Poměr, vyjádřený buď číselně, nebo procentuálně, spotřeby v určeném období (rok, měsíc, den ap.) ke spotřebě, která by byla výsledkem stálého užití maximálního nebo jiného určeného odebíraného výkonu vyskytujícího se v tomto období.

Load factor
The ratio, expressed as a numerical value or as a percentage, of the consumption within a specified period (year, month, day, etc.) to the consumption that would result from continuous use of the maximum or other specified demand occurring within the same period.

Zdroj
ČSN IEC 50 (691)
Příbuzné termíny