Elektrický výkon

(Electrical power) Elektrická veličina. Činný proud s napětím vytváří činný výkon P [W - watt]. Činný výkon je užitečný výkon zdroje nebo spotřebiče, který koná práci. Vyjadřuje skutečnou spotřebovanou el. energii, která se mění na jiný druh energie.
P = U x Ič = U x I x cos φ [W; V; A; -].
Jalový proud s napětím vytváří jalový výkon Q [Var - voltampér reaktanční]. Jalový výkon je nepotřebný a neužitečný výkon, který nekoná žádnou práci. Je způsobený fázovým posunem mezi napětím a proudem.
Q = U x Ij = U x I x sin φ [VAr; V; A; -].
Celkový proud s napětím vytváří zdánlivý výkon S [VA - voltampér]. Zdánlivý výkon je celkový výkon dodávaný zdrojem do střídavých obvodů. Je tvořen celkovým proudem, který zdroj dodává do obvodu, nezávislým na fázovém posunu mezi napětím a proudem. Zdánlivý výkon slouží k určení výkonu zdroje, transformátoru atd.
S = U x I [VA; V; A].

Autor
Karel Krejza
Zdroj
Lapp Cable Guide

Příbuzné termíny