Minimální odebíraný výkon

Odebíraný výkon, za který je odběratel povinen zaplatit, ať jej plně využije či nikoliv, pevně zakotvený smlouvou nebo určený v tarifu.

Minimum demand
The demand, fixed by agreement or specified in the tariff, for which the consumer is obliged to pay whether that demand has been completely used or not.

Zdroj
ČSN IEC 50 (691)
Příbuzné termíny