Užitkový výkon (rok 1913)

Užitkový výkon
v každém elektrickém stroji ztrácí se část práce, přičemž se vinutí stroje procházením proudu a ložiska třením zahřívají. Ztráta ta obnáší asi 10% celkového výkonu stroje. Přivádíme-li ku př. řemenem elektrickému stroji práci jedné koňské síly, neobdržíme na svorkách stroje plných 736 wattů, nýbrž pouze asi 736 x 0,9 tj. asi 660 wattů;

           736
poměr ----- = asi 90% nazýváme užitkový výkon elektrického stroje.
           660

Chceme-li naopak obdržet na řemenici elektrického motoru výkon 1 KS, nestačí přiváděti motoru pouze 736 wattů elektrické práce, nýbrž

736                                        736
----- =
asi 900 wattů; poměr ----   t.j.
 0,9                                        900

asi 90% značí opět užitkový výkon elektrického motoru.

Příklady:

a) Jak silný parní stroj potřebujeme ku pohonu dynama pro 120 voltů a 30 amper?
Elektrický výkon dynamky bude 120 x 30 = 3600 wattů čili 3,6 kilowattů. Jelikož jedna KS rovná se 736 wattům, bude  potřebný výkon parního stroje

            3600
            ----- = 
5 KS.
             736 

Dle předešlého jest však užitkový výkon elektrické dynamky 90%, bude tudíž potřebný výkon parního stroje větší a to:

              5
            ---- =
asi 5,5 KS.
             0,9

b) Jaký proud spotřebuje elektrický motor o výkonu 10 KS při napětí 100 voltů?
Mechanický výkon elektromotoru 10 KS odpovídá spotřebované elektrické práci 10 x 736 = 736 wattům.
Dle předešlého jest však  užitkový výkon elektromotoru jen 90% , bude tudíž spotřebovaná elektrická práce větší, a to:

            7360
            ------- =
asi 8000 wattů čili 8 kilowattů.
              0,9

                                                          8000
Síla elektrického proudu bude pak    -------  =  80 amper.
                                                           100


Autor
Ing. V. Machytka
Zdroj
Příručka pro elektromontéry, I.L. Kolben 1913
Příbuzné termíny