Odebíraný výkon

Velikost dodávaného výkonu vyjádřená v kW nebo kVA.

Demand
The magnitude of an electricity supply, expressed in kilowatts or kilovoltamperes.

Zdroj
ČSN IEC 50 (691)
Příbuzné termíny