Smluvní výkon

Odebíraný výkon zakotvený ve smlouvě, který odběratel nesmí překročit, vyjma podmínek stanovených tarifem.

Subscribed demand
The demand, fixed by agreement, that the consumer may not exceed except according to the specific conditions of the tariff.

Zdroj
ČSN IEC 50 (691)
Příbuzné termíny