Schválené maximum odebíraného výkonu

Maximální odebíraný výkon předem požadovaný odběratelem a schválený podnikem dodávající energii s podmínkami uvedenými ve smlouvě, za kterých lze energii dodat.

Authorized maximum demand
The maximum demand, requested in advance by the consumer and authorized by the supply undertaking under the terms of an agreement, for which supply capacity is made available.

Zdroj
ČSN IEC 50 (691)
Příbuzné termíny