Faktor souběhu

Faktor souběhu: vyjadřuje POMĚR SOUČTU základních zdánlivých výkonů výkonových měničů připojených k sekci síťového napájení, které budou nezbytně komutovat ve stejném čase, K SOUČTU jmenovitých hodnot základního zdánlivého výkonu všech výkonových měničů připojených ke stejné sekci síťového napájení.
Popsaný stav je obdobný, jako je např. v silnoproudých instalacích koeficient soudobosti (soudobý maximální příkon Pb k instalovanému výkonu Pi).

Systém je definován jako několik prvků soustavy spojených pro plnění stanoveného cíle a určených k uvedení na trh jako samostatná funkční jednotka.

Životnost EE (working life) je definována všemi následujícími faktory:

Pokud některé z výše uvedených kritérií již není splněno, EE je na konci životnosti.


Autor
František Kosmák
Zdroj
Vybrané základní pojmy v souvislosti s EE v nn
Příbuzné termíny