Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 160
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

Vypínání elektrických zařízení na staveništi v době mimo provoz


Document Actions
Vypínání elektrických zařízení na staveništi v době mimo provoz
Na staveništích jsou často používány zařízení a pracovní stroje připojované pohyblivý­mi přívody nebo šňůrovým vedením. Kdy se musí na staveništi elektrické spotřebiče odpojovat ze zásuvky? Jaké musí být provedení hlavního vypínače prozatimního elektrického zařízení? V některých případech je řešením rozdělení zařízení na dvě samostatné části, kdy je možno ponechat v provozu zařízení nezbytně nutná a ostatní část je podle požadavku vypínána. Současně z toho vyplývá potřeba seznámení obsluhy se způsobem provozu a postupy provozu pro konkrétní činnosti.
Autorský článek, ze dne: 28.11.2021
reklama


Na staveništích jsou často používány zařízení a pracovní stroje připojované pohyblivý­ mi přívody nebo šňůrovým vedením. Norma v čl. 5.6.3 vyžaduje pro pojízdné pracov­ní stroje, jako jsou transportéry, míchačky apod. napojené pohyblivým přívodem, že při přemísťování nebo posunu na pracovišti musí být odpojeny. Pokud jsou elektrické spotřebi­če připojené na pevný zásuvkový rozvod staveniště, musí být v mimopracovní době odpo­jeny. V případech, kdy spotřebiče nejsou odpojeny hlavním vypínačem, musí být odpojeny vysunutím vidlic ze zásuvek. Podmínkou zůstává, že zmíněné vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu.

Jedním ze základních ustanovení normy je požadavek, že PEZ musí splňovat následující opatření:
  • hlavní vypínač musí mít označený tabulkou a uzamykatelný ve vypnuté poloze
  • v době mimo provoz musí být vypnuto, pokud jeho vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu.

Další požadavky na vypínání PEZ v době mimo provoz jsou v kapitole 5.6, kde je také odkaz na nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích napracoviště a pra­covní prostředí. PEZ nebo jeho část musí být v době, kdy není používáno, vypnuto, pokud jeho vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu, výrobních a pracovních prostředků a zařízení. V některých případech je řešením rozdělení zařízení na dvě samostatné části, kdy je možno ponechat v provozu zařízení nezbytně nutná a ostatní část je podle požadavku vypínána. Současně z toho vyplývá potřeba seznámení obsluhy se způsobem provozu a postupy provozu pro konkrétní činnosti.
Norma pro PEZ řeší provoz elektrických zařízení v objektech se zvýšeným nebezpečím požáru. Je požadováno, aby zařízení byla odpojitelná spínačem umístěným vně objektu a vypínána. Ochrana elektrických zařízení před požárem vychází z několika norem. Zde je možno jmenovat ČSN 33 2312 ed. 2:2014 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich. Pro ochranu před požárem jsou ještě ustanovení obsažena v ČSN 33 2000-4-482:2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatřenípodle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím a dále v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpeč­nost - Ochrana před účinky tepla. Změnou je dřívější posuzování hořlavosti podkladu, které dnes vychází z klasifikace reakce výrobků na oheň podle ČSN EN 13501-1+A1:2010 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Jde zejména o použití proudových chráničů v instalacích jako ochrany před požárem, kdy je požadován chránič se jmenovitým reziduálním vypínacím proudem 300mA. Dále je třeba volit výrobky schválené pro použití v prostředí s nebezpečím požáru.


Na staveništích jsou často používány zařízení a pracovní stroje připojované pohyblivý­mi přívody nebo šňůrovým vedením. Norma v čl. 5.6.3 vyžaduje pro pojízdné pracov­ní stroje, jako jsou transportéry, míchačky apod. napojené pohyblivým přívodem, že při přemísťování nebo posunu na pracovišti musí být odpojeny. Pokud jsou elektrické spotřebi­če připojené na pevný zásuvkový rozvod staveniště, musí být v mimopracovní době odpo­jeny. V případech, kdy spotřebiče nejsou odpojeny hlavním vypínačem, musí být odpojeny vysunutím vidlic ze zásuvek. Podmínkou zůstává, že zmíněné vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu.

Skutečně se na staveništích vypínají spotřebiče jak mají?
Dejte svou zkušenost vědět v níže uvedené diskusi!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Informační materiál popisuje prvky k ochraně proti blesku a přepětí. Téma komentuje Jiří Burant, produktový specialista českého OBO. V nabídce této značky nacházíme komplexní sortiment výrobků pro vnější a vnitřní ochranu. SPD pro svod bleskových proudů i dalších druhů impulsních přepětí. Svorkovnice a další výrobky pro vyrovnání potenciálů ve vnitřním i venkovním prostředí. Prvky pro klasická i izolovaná jímací zařízení a svody. Vysokonapěťové izolované svodové vodiče isCon. Materiál pro uzemňovací systémy. A nechybí ani potřebná podpora projektování ...
Dalším produktovým segmentem OBO jsou protipožární systémy. Schopnost vytvořit návrh a následně jej realizovat na stavbě vyžaduje mnoho informací a souvislostí. Jaká je funkce protipožárních stěn? K čemu jsou systémy přepážek, maltové přepážky, měkké přepážky, pěnové materiály, obalové trubky a poduškové přepážky? Co je úniková a záchranná cesta? Jak se provádí instalace do únikových cest? Co je to montáž nad podhledem? Jaké jsou k dispozici protipožární kanály, kabelové bandáže? Kde je zapotřebí zachování funkčnosti? Základní informace a další zdroje odkud lze čerpat se dozvíte v tomto článku ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
Co obsahuje tradičně silný katalog renomovaného výrobce? Instalační (miniaturní) jističe, proudové chrániče, AFDD obloukové ochrany, příslušenství instalačních přístrojů a také rychlý přehled výrobků. Zajímalo mne však, co se z katalogu skutečně dozvím. S jakými informacemi a v jakých detailech můžeme počítat? Takovému vyšetřování podrobuji vše z technických podkladů, sesbíraných za několik posledních let. Některé totiž pouze zabírají místo. Jak vidím využitelnost tohoto materiálu popisuji krátce zde!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933