Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Vybrané základní pojmy v souvislosti s EE v nn


Document Actions
Vybrané základní pojmy v souvislosti s EE v nn
Seznamte se s krátkými definicemi výrazů jako např. : soustava, malé napětí ELV, funkční malé napětí FELV, funkční uzemnění, unikající proud v instalaci, nesíťový obvod, výkonová instalace, ochranné spojení, zařízení tříd ochran 0,I, II, III, zařízení s ochrannou impedancí, ochranné stínění, Jmenovité izolační napětí – RIV, referenční vodič, a další ...
František Kosmák, ze dne: 30.08.2007
reklama

Soustava (apparatus): hotový výrobek s vlastní funkcí určený k uvedení na trh.

Malé napětí ELV (extra low voltage): jakékoliv napětí nepřekračující mez 50V AC a 120V DC bez zvlnění (obvody SELV a PELV – malé bezpečné napětí).

Funkční malé napětí FELV: napětí, které nemůže překročit 50V AC a 120V DC a nejsou splněny podmínky na SELV nebo PELV, tj. bezpečnostní zdroj malého napětí.

Funkční uzemnění FE (functional earthing): uzemnění bodu zařízení nebo systému, které je nutné pro jiné než bezpečnostní účely.

Unikající proud v instalaci: je svodový proud unikající do země nebo do cizích vodivých částí v elektricky nepoškozených obvodech. Tento proud může mít kapacitní složku, jejíž část vyplývá z úmyslného použití kondenzátorů. Zde je nutno respektovat ČSN EN 61140, která uvádí dovolené proudy (unikající) ochranným vodičem PE.

Nesíťový obvod: elektrický obvod, který není napájen přímo ze sítě, ale je izolován pomocí transformátoru nebo je napájen z baterie.

Výkonová instalace: instalace v daném místě,složená z elektrického nebo elektronického zařízení nebo jejich kombinace, která je navržena pro koordinaci provozu a je připojena na elektrickou síť.
Použití instalace není stanoveno, ale jde o vzájemné působení s elektrickou napájecí sítí buď přímo, nebo např. pomocí řídícího regulačního nebo ochranného zařízení, nebo nepřímo, např. pomocí měření vedoucího k zásahu obsluhy.

Ochranné spojení: elektrické spojení k zajištění elektrické kontinuity neživých částí a/nebo ochranného stínění se spojovacími prostředky pro připojení vnějšího ochranného vodiče, který je bezpečně spojen se zemí.

Zařízení třídy ochrany 0: nemá žádné prostředky pro připojení neživých částí. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena jen na základní izolaci.

Zařízení třídy ochrany I: má ochrannou svorku pro připojení ochranného vodiče k neživým částem. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna samočinným odpojením od zdroje.

Zařízení třídy ochrany II: zařízení nemá ochrannou svorku. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Zařízení třídy ochrany III: zařízení je konstruováno pro malé bezpečné napětí SELV. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna malým bezpečným napětím SELV.

Zařízení s ochrannou impedancí: součást nebo sestava součástí, jejichž impedance a konstrukce je taková, že jejich ustálený proud a vybíjení nejsou na nebezpečné úrovni (ČSN EN 61140).

Ochranné stínění: oddělení obvodů od nebezpečných částí prostřednictvím vsunutého vodivého stínění spojeného s prostředky pro připojení vnějšího ochranného vodiče.

Jmenovité izolační napětí – RIV (rated insulation voltage): hodnota výdržného napětí stanovená výrobcem pro zařízení nebo jeho část charakterizující stanovenou (dlouhodobou) odolnost izolace.

Referenční vodič: vodič, ke kterému se vztahují potenciály ostatních vodičů.

Krátké přerušení napájení: ztráta napájecího napětí na dobu trvání nepřekračující 1 minutu.

Faktor souběhu: vyjadřuje POMĚR SOUČTU základních zdánlivých výkonů výkonových měničů připojených k sekci síťového napájení, které budou nezbytně komutovat ve stejném čase, K SOUČTU jmenovitých hodnot základního zdánlivého výkonu všech výkonových měničů připojených ke stejné sekci síťového napájení.
Popsaný stav je obdobný, jako je např. v silnoproudých instalacích koeficient soudobosti (soudobý maximální příkon Pb k instalovanému výkonu Pi).

Systém je definován jako několik prvků soustavy spojených pro plnění stanoveného cíle a určených k uvedení na trh jako samostatná funkční jednotka.

Životnost EE (working life) je definována všemi následujícími faktory:

  • Ekonomická údržba zařízení
  • Stálá dostupnost náhradních dílů
  • Stálá úroveň četnosti poruch
  • Provoz zařízení se nedostal do stavu, kdy ani po výměně součásti a provedení postupů údržby nesplňuje stanovené požadavky.

Pokud některé z výše uvedených kritérií již není splněno, EE je na konci životnosti.

Přednáška je v celé verzi součástí
"Sborníku přednášek LPE číslo 24"

Sborník je již doprodán!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
#EH: Jak jsme podrobili svorky WAGO a IDEAL totálnímu zkratu. Před deseti lety proběhlo na učilišti v Sokolnicích neobvyklé testování krabicových svorek. Sešlo se třicet kvalifikovaných specialistů z různých elektrotechnických podoborů, aby prověřili bezšroubové německé svorky WAGO a americké stáčecí konektory IDEAL těžké zkoušce pětinásobkem udávaného jmenovitého proudu. Kdo si pamatuje jak testování dopadlo? Málokdo ví, že tento spontánní pokus vstoupil do historie jako zásadní argument! Připomeňme si videozáznam sami zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933