Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...
  • Pokud narazíte na názvy svítidel HALSPOT I LED, HALSPOT II LED, TUNNEL LED nebo třeba FARMER I LED PRO, pak jde o produkty svatobořické dílny! Svatobořice nejsou zrovna průmyslovou oblastí. Ba naopak, tamní oblast proslavuje Svatobořické čevené ...

LPE: Sborník přednášek č. 24


Document Actions
LPE: Sborník přednášek č. 24
A je tu další titul z řady oblíbených sborníků vzdělávací agentury L.P.Elektro. Obsahem se můžete seznámit se sborníkem č.24 - vydaného k 10. celostátnímu setkání elektrotechniků v Brně.
Tým portálu Elektrika, ze dne: 25.04.2007
reklama

OBSAH sborníku číslo 24

Pravidla pro elektrotechniku a jejich využívání v praxi v návaznosti na technické předpisy - Nové elektrotechnické normy v roce 200612007 a připravované normy v roce 2007
Ing. Vincent Csirik - Český normalizační institut Praha

Využívání souboru norem pro ochranu před bleskem ČSN EN 62305 v praxi a význam nahrazované ČSN 341390 pro rozestavěné stavby
Jan Hájek - technický poradce společnosti DEHN + SÖHNE

Soubor ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem a jeho praktické využívání v oblasti projektování, montáže a revize hromosvodů ­Příklady z praxe
Ing. Wolfgang Marks - odborný poradce v oboru ochrany před bleskem a přepětím pro EU, člen ILPC

Současný stav a vývoj mezinárodních norem technické dokumentace v elektrotechnlce - Dokumentační normy, průmyslové systémy (třída 01 37xx), normy pro kreslení v elektrotechnlce, grafické značky pro použití na předmětech a aplikace databází IEC 60417-DB a IEC 60617-DB s demonstrací
Josef Rýmus - ESiCCO Plzeň

Požadavky a zásady bezpečné práce v elektrotechnlce podle nových zákonů - Nový zákoník práce - Zákon o dalších podmínkách BOZP, č. 30912006 Sb. - Požadavky vyplývající ze zákona o požární ochraně ­ nový stavební zákon č. 18312006 Sb. 85
JUDr. Zbyněk Urban - odborný konzultant v oblasti elektrotechniky

Montáž elektronických zařízení ve výkonových Instalacích - Integrace elektronických zařízení do sítí pro výkonové instalace - Konstrukční opatření - Požadavky na systém - Dokumentace - Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Připojení ke zdroji, pohyblivé přívody ­ Unikající proud - Oteplení - Konstrukce - Zkoušení
František Kosmák - technický poradce a konzultant pro elektrotechniku

Určování prostředí (vnějších vlivů) a poznatky z provádění revizí elektrických Instalací a elektrických zařízení podle platných ČSN
Ing. Miloslav Valena - ELEKTRO SLUŽBY Kladno, soudní znalec v oboru elektrotechnika

Přehled norem ČSN pro elektrické Instalace v budovách - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výběr z dotazů uživatelů technických norem a vyjádřeních k dané problematice - Nové a připravované normy z této oblasti - TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - komentář k ČSN 33 2140
Ing. Karel Dvořáček - STÚ-E, a. s. Praha

Požadavky na provádění elektrických Instalací a elektrických zařízení uvedené v českých technických normách mimo třídu 33 až 38
Josef Honzík- Instalace Praha s.r.o.

Sborník přednášek lze pořídit buď na některém ze seminářů L.P. Elektro, nebo poštou.

Tento sborník již nelze objednat!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933