Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

GND#1a: Potenciál, ...

Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 175
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Chystáte se na profesní dráhu projektanta? Chystáte se na zkoušky? Následující šestý díl se zmiňuje o způsobu odborného vytvoření projektu, normách a předpisech, požadavcích na projekt všech účastněných stran, projektech elektroinstalací v objektech ...

V50 §9 Paragrafy nejsou vázané zásluhami, říká Josef Vozobule


Document Actions
V50 §9 Paragrafy nejsou vázané zásluhami, říká Josef Vozobule
Asi zklameme staromilce tvrdící, že před každým vyšším paragrafem musí předcházet paragraf nižší. Pro profesní řadu pro paragraf 9 je startovací metou paragraf 6. Z uvedené reportáže nepřímo vyplývá, že i pro revizního technika je nutný paragraf 6, ale proto, aby mohl mít příslušnou praxi na elektrickém zařízení. Proto je naprosto bezpředmětné a zbytečné uvádět držiteli paragrafu 9 i paragrafy nižší. Stačí proto jediný argument. TIČR neuděli paragraf 9 bez předchozí kontroly držení paragrafu 6. To provede jednou, než paragraf 9 udělí. Pak už je to zbytečné uvádět.
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 12.11.2019
reklama


Otázku posloupnosti paragrafů vůči kvalifikaci revizního technika jsme otevřeli i na TIČRu.Textový přepis mluveného slova rozhovoru ...


Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
U nás, když jde ke zkoušce, musí mít minimálně šestku. Když nemá alespoň 6, nemůže u nás jít ke zkoušce na paragraf 9.
Jak prokáže praxi na elektrickém zařízení, když nemá aspoň 6?

I přesto, že někdo sbírá § vyhlášky jako filatelista, hovoří se, že je lze přeskakovan! To opravdu může?
Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
To může přeskakovat. Dnes to zavedla i armáda. Jsem na pozici velitele čety, poručík, ale protože mám vyníkající velitelské schopnosti, přešoupnou na velitele divize, tak budu podplukovník. Bez absolvování toho mezi. Když to nezvládnu, dají mě zpátky  a budu jen poručík. To stejné tady, když dělám sám, tak budu mít celý život 6. Když si udělám OSVČ, tak aniž bych absolvoval sedmičku budu mít rovnou osmičku dodavatelskou činnost. Protože paragrafy nejsou vázané zásluhami.

Na otázku, zda jsou proti minulosti zkoušky na §9 těžší nebo lehčí, odpověděl Josef Vozobule jako pamětník a autor stávajících otázek asi nejlépe.
Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
Nevím, jestli to bylo složitější tehdy, do zkoušek kecalo méně lidí. Já když jsem dělal první zkoušky, dělal jsem je na inspektorátu bezpečnosti práce, test se 100 otázkami jsme normálně dělali. Když někomu dáme 15 otázek, tak se může sloupnout. Když mu ještě řeknu, že může mít 3 chyby … já jsem jich mohl mít 5 ze 100. Dnes úroveň malinko klesla nebo jsme byli donucení k mírnějšímu postupu při zkouškách než bylo dřív. Je to diskutabilní, jestli je to dnes lehčí a dříve těžší, nebo je to obráceně.

§9 opravňuje revidovat nikoliv projektovat. Je to nějak postižitelné?
Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
Tam je to pořád dokola, že na projektování není předepsané žádné vzdělání, žádná praxe, nic. Do dneška to nikdo nechce.

Je tedy na místě volat pro návrh raději revizního technika než projektanta?
Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
On to má ověřit, ale radit může, kdo to umí. Dnes radí všichni, co to neumí.

Jak je to s právním statutem §9? Může být vykonavatel revize právnická osoba? Jako že například
uzemnění změří akciová společnost, nebo to musí být jen fyzická osoba?
Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
Musí být vždy fyzická, protože vždy to dělá jeden člověk a ten bude držitelem osvědčení na jméno a datum narození atd. oprávnění je něco jiného, to může být firma, může mít projektnatů, revizáků 30.

Co by Josef Vozobule na §9 změnil?
Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
Na devítce asi nic, protože v paragrafu 9 nic není, jsou tam jen předepsané praxe, které jsou nejspíš nesmyslné, ale je to otázka. Jestli někdo řekne, že bude revizákem za rok … to si nejsem jistý.

Jak je to s nezávislostí revizního technika vůči dodavateli elektroinstalace?
Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
Tohle jsou věčné otázky i v rámci Evropy. Některé evropské státy říkají, že firma, která to namontuje v plném rozsahu zodpovídá a musí si to i sama revizovat. Některé státy zase říkají, že by měl přijít někdo nezávislý v rámci kontroly zvýšeného bezpečí. Vše má své úskalí. Pokud budeme firmu považovat za systém, který je v České republice, tak každá firma bude tlačit svého revizáka, aby to schválil i když je to špatně. Ale třeba v Německu platí spíše systém prestiže. Když firma řekne ano, ale vy, když nám to schválíte a neodpovídá to a někdo na to přijde, tak my jsme odepsaní.

A takto k revizím a přistupují i mnou zmiňovaní američtí dodavatelé elektroinstalací. Na zakázky si najímají třeba i několik revizních techniků. To proto, aby měli svou, osobní jistotu, že než podepíší kvalitu své značky, je vše v pořádku!

Ale je však nutno ještě dodat toto....
Josef Vozobule, Technická inspekce ČR, Liberec
Revizní technik zodpovídá za bezpečnost, nikoli za zařízení. To neslučovat. Revizní technik ručí za to, že zařízení je bezpečné. Ne že je v pořádku, může mít 200 závad, ale nejsou takového charakteru, že by bylo zařízení nebezpečné. Za to už revizní technik nezodpovídá.

Pro správné pochopení funkce revizního technika je důležité znát obsah práce OTK. Oddělení technické kontroly má na starosti ověření funkce!
Skutečnost, že někdo vyžaduje návrh elektroinstalace a třeba následné odstraňování závad po revizním technikovi je tedy závislé na obchodní vůli samotného revizního technika.

Více podrobností o §9 vyhlášky 50/1978 Sb. (text, výklad, stažení, další odborníky) naleznete zde!


POKUD MÁTE KONSTRUKTIVNÍ PŘIPOMÍNKU
K TÉMATU §9,
PŘIDEJTE JI DO NÍŽE UVEDENÉ DISKUSE!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 19)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Provádění kontrol a revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů vyžaduje mnoho teoretických a samozřejmě praktických zkušeností. Mezitím co k těm praktickým obvykle přicházíme postupem času, teoretické lze získat intenzivním studiem rychleji. Nářadí a spotřebiče se vyskytují v každém objektu, ať soukromém nebo komerčním. Kontrolovat by se měly všechny, ovšem legislativa nás odkazuje především na ty komerčně využívané. Proto je velice dobré se seznámit se všemi zákonnými okolnostmi a z nich vyplývající další povinnosti z mnoha navazujících právních předpisů. Tento díl přináší základní informace, které je nutno pro provádění kontrol a revizí nářadí a spotřebičů dobře znát ...
Co vše se u trvale připojených elektrických zařízení a přístrojů ověřuje prohlídkou? Které technické normy potřebujeme znát v souvislosti s prohlídkami a kontrolami? Kdy se mají prohlídky a zkoušky provádět? A čemu musí prohlídka předcházet? Jak se postupuje při prohlídce, namátkou, pouze něco, nebo existuje jiný postup? Nadrilujme si také body: bezpečnostní požadavky, správná volba a instalace, viditelné poškození, způsob ochrany, požární přepážky, zvolené vodiče, jistící prvky, přepěťové ochrany, vnější vlivy a mechanické namáhání, označení vodičů ... a co ještě?
Na českém trhu se objevil měřicí přístroj BEHA AMPROBE 2100-Delta. Co u modelu 2100 Delta překvapí? K jakému měření je konstruován? Měření stejnosměrných proudů tento přístroj sice neumožňuje, ovšem jeho využití je i tak velice velké. Je určený pro elektrikáře, údržbáře, revizní techniky, kohokoliv, kdo potřebuje měřit proudy do rozsahu 200A AC a napětí do 1kV AC a 1500V DC. Pro ty, kdo hledají novou zkoušečku do brašny a nechtějí s sebou tahat více přístrojů zároveň, je to univerzální multifunkční přístroj. V této krátké videoreportáži uvidíte kompletní představení nového pomocníka ...
Nejen neodborná veřejnost, ale často i někteří elektrotechnici netuší, co vše za dokumenty potřebujeme k provedení revize elektrické instalace. V soukromých budovách obvykle stačí umožnit reviznímu technikovi přístup a ten si nějakým kouzlem vystačí s vlastní intuicí a nějakou detektivní dovedností. Světe, div se, vše zahrnuto v ceně! A to nejde pouze o dokumenty, jde také o související informace. Na tyto tradice zapomeňme a připomeňme si korektní postup. Které dokumenty jsou k revizi opravdu nutné? A snad nakonec je dobré vědět, kam je uložit, aby byly dostupné.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933