Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
11.08.2020 TIP na kompaktní tlačítko nouzového zastavení PMQ: malé provedení, velký účinek! Nové kompaktní tlačítko nouzového zastavení řady RMQ v sobě spojuje funkčnost, bezpečnost a jedinečné konstrukční provedení. Bezpečnější díky podsvícení! Podsvícený prstenec po celém obvodu tlačítka může v závislosti na oblasti použití plnit širokou škálu funkcí. Ať už slouží jako signalizace stisknutí ...
10.08.2020 Automatizace a vybavení vyžadují hodně energie. S rostoucí propracovaností koncepcí instalace roste počet polních zařízení a všude se používají komponenty, jako jsou I/O moduly, senzory, jednotky, kamery a osvětlení. Vlivy Industry 4.0 a IoT vedou ke zvýšené poptávce po řízení procesů a zpětné vazbě. Dokonce i mechanika se vyvíjí z pneumatického na elektrický pohon. Pro různé aplikace jsou zapotřebí různé ...
8.08.2020 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne? Přestože je přístroj AFDD na trhu v České Republice a na Slovensku již několik let, stále je pro mnohé zahalen rouškou tajemství. V tomto podcastu se Jan Marek a František Štěpán pokusí onu pomyslnou roušku poodhalit a osvětlit princip funkce obloukové ochrany. S tím budou spojeny i rady pro ...
7.08.2020 Léto už je v plném proudu. Mobilní klimatizace Sencor, které v K&V ELEKTRO koupíte i s těsnící sadou zdarma, pomohou překonat největší vedra doma i v kanceláři! V našem sortimentu dále najdete stojací ventilátory s nastavitelnou ...
5.08.2020 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displejem. Přístroj má 10 hlavních funkcí: uzemnění, izolace, kontinuita, smyčka, PSC, PFC, napětí, frekvence, fázová sekvence, RCD. Kromě barevné obrazovky a bluetooth, se může uživatel těšit z českého menu. Multifunkční testery jsou dodávány kompletní, se vším, co potřebujete pro testování elektrické instalace. Nechybí tedy kompletní sada ...
4.08.2020 TIP na dotykové panely WAGO 600. Jsou určené pro ovládání, monitorování, vizualizace a diagnostiku ve výrobě, automatizaci budov a zpracovatelském průmyslu. K dispozici jsou dotykové panely s různými hardwarovými konfiguracemi pro ovládání a vizualizaci malých až středně rozsáhlých systémů. Pod designem dotykových panelů WAGO se skrývají ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Spínací přístroje do rozvodnic a rozvaděčů nelze u žádného projektu elektroinstalace vynechat. Dnes se sice některé obvody již spínáme polovodiči, ovšem většina obvodů stále závisí na mechanických kontaktech. V katalogu českého tradičního výrobce ...
  • Každý systém který něco řídí má nějaké reset tlačítko. Pokud má jít o nadnárodní kybernetický systém řídící ekonomiku a má být na něm závislých miliony lidí, pak by se na záchrannou bezpečností alternativu mělo myslet také. Ale kdo, čím jak? Tedy tak ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

V50 §9 Pracovníci pro provádění revizí


Document Actions
V50 §9  Pracovníci pro provádění revizí
Dnes velice žádaný paragraf. V minulosti šlo o odznak nejvyšších znalostí elektrotechnika, dnes jde pro mnohé elektrotechnické OSVČ o jakousi samozřejmost. Rychle rozšiřující se specializace elektrotechniků žádají i specificky zaměřené revizní techniky. Ovšem zkoušky jsou pro všechny revizní techniky společné. Technická inspekce České republiky připravila objemnou knihu formátu A4 ke zkouškám. Zajímá vás jak se k paragrafu 9 vyjadřují přední čeští odborníci? Zde naleznete znění i výklad tohoto paragrafu ...
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 23.09.2019
reklamaPohledy odborníků:

Do seriálu V50# a k §9 vyhlášky 50/1978 Sb. nám doposud odpověděli:


Znění §9:

Pracovníci pro provádění revizí
(1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru.

(2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru.

Výklad §9:

Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen revizní technici) jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru.

Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru.
Jde o zvláštní kvalifikační stupeň zařazený do skupiny pracovníků znalých s vyšší kvalifikací. Zkouška těchto pracovníků se uskutečňuje na podkladě žádosti organizace u příslušného orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru je třeba rozumět ten orgán dozoru, pod jehož dozorčí pravomoc organizace spadá. Ověřování odborné způsobilosti pracovníků organizací provádí orgány dozoru jen v případech, kdy je pracovník v pracovním poměru s organizací a je touto funkcí pověřen.

Vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.98/1982 Sb., byla platnost osvědčení revizních techniků elektrických zařízení vydaná před 1.1.1979 omezena do 30.6.1983. Nová osvědčení těmto revizním technikům byla vydávána na základě žádosti podané organizací u příslušného orgánu dozoru.

Jakmile pracovník organizace složí zkoušku u některého z příslušných orgánu dozoru, je mu automaticky uznáváno osvědčení na celém území ČSSR, pouze však pro elektrická zařízení příslušného druhu a napětí a třídy objektu uvedené v osvědčení, pokud ovšem nebyla platnost osvědčení příslušným orgánem dozoru omezena pouze pro specifické činnosti (přesně stanovená zařízení).

Organizace mohou pověřovat pracovníky s tímto kvalifikačním stupněm, tj. pracovníky s platným osvědčením revizního technika, prováděním revizí jen těch elektrických zařízení, pro která má revizní technik ověřeny znalosti a vydáno osvědčení.

V případech, kdy pracovník, který má osvědčení o odborné způsobilosti k revizím elektrických zařízení, odchází z organizace, v níž byl pověřen funkcí revizního technika, a bude tuto funkci zastávat i v nové organizaci, oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru prostřednictvím nového zaměstnavatele. Osvědčení mu dále platí, pokud tuto činnost nepřeruší na dobu delší než tři roky.

Revizní technici smějí vykonávat činnost na elektrických zařízeních jen pokud se tato činnost vztahuje k vlastním revizím elektrických zařízení. Nemůže tedy bez dalších opatření provádět běžnou, s revizemi elektrických zařízení nesouvisející činnost.

Pokud by revizní technik, kromě provádění revizí měl ještě řídit dalšího pracovníka nebo pracovní skupinu při vlastním provádění revizí, musí organizace zajistit ověření jeho znalostí ve smyslu požadavků §6 nebo §7, podle toho zda bude řídit jednoho nebo více pracovníků. Ve zvláštních případech může být pověřován i vedením všech pracovníků ve smyslu §12 vyhlášky, ovšem jen pokud má ověřeny znalosti a vydáno osvědčení podle §8.

V této souvislosti je potřebné ještě upozornit na skutečnost, že pracovník, který je organizací přihlašován u příslušného orgánu dozoru má obvykle vzhledem k požadované době praxe na revizního technika kvalifikaci podle vyhlášky podle §6 nebo §7. Je proto vhodné, aby i po vykonání zkoušky u příslušného orgánu dozoru udržovala organizace předchozí kvalifikaci pracovníka pravidelným přezkoušením podle vyhlášky. Tím může být kvalifikace pracovníka v případě potřeby využívána v celém rozsahu.

Jinak musí organizace zajistit, aby při provádění revizí elektrických zařízení vedl pracovní skupinu organizací určený pracovník, jehož znalosti má organizace ověřeny, obvykle podle §6 nebo §7, ojediněle i podle §8 (vždy podle počtu členů pracovní skupiny). Tento pracovník při vlastní činnosti (provádění revizí) odpovídá v rozsahu stanoveném bezpečnostními předpisy pro vedoucího práce (viz názvosloví a další požadavky uvedené v ČSN 34 3100) za pracovníky svěřené skupiny.

Optimální je ovšem situace, kdy pracovní skupinu vede revizní technik. Druhá varianta se uplatňuje především v těch případech, kdy jde o revize elektrických zařízení prováděné dodavatelsky.


Stažení celého znění vyhlášky 50/1978 Sb. zde!
Více dílů videoseriálu #V50 o vyhlášce 50/78Sb. zde!
POKUD MÁTE KONSTRUKTIVNÍ PŘIPOMÍNKU
K TÉMATU §9,
PŘIDEJTE JI DO NÍŽE UVEDENÉ DISKUSE!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 19)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
11.09.2020 17:00 - 13.09.2020 12:00
Přijměte pozvání na Elektrickou spojku 2020! Letošní osmý ročník je z jara přeplánován na druhý zářijový víkend. Sjíždí se na ni elektrotechnici s Česka i Slovenska, aby se potkali s těmi, co znají z celoroční elektronické komunikace na portálu Elektrika.cz. V tomto případě se můžete těšit na přírodu okolo rekreačního střediska KLETEČNÁ. Přijedou opět sami specialisté, ale i celé rodiny! Počítá se totiž se zábavou i pro děti. Využijte nekomerčního formátu promluvit si o své profesi u ohně a správně oroseného piva!
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933