Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

HAKEL zve k ...

S potěšením oznamujeme, že česká společnost HAKEL, zabývající se výrobou ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Mnoho z nás má doma vlastní Hi-Fi. V mnohých případech elegantní černá, stříbrna nebo podobné kombinace. Ale co v okamžiku, kdy stojíte před úkolem ozvučit konferenční sál, nebo jiný veřejný prostor. Víte, že ozvučení musí být výkonné, protože se bude ...
 • Elektrotechnický svaz český pořádá Aktiv revizních techniků - ART 2023. Bude se zabývat otázkami z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení. Termín konání aktivu s programem i ...

Provedení elektrického podlahového vytápění v koupelnách


Document Actions
Provedení elektrického podlahového vytápění v koupelnách
Nač pamatovat při výběru topných kabelů? Které ochranné opatření není u elektrického podlahového vytápění povoleno? Podle kterých předpisů se řídíme, pokud jsou topné kabely uloženy ve stěnách koupelny? A také nesmíme zapomenout na základní zásady připojování topných jednotek do elektroinstalace! A co dodavatel topného systému? Co je povinen sdělit svému klientovi, pro kterého systém instaluje? Je totiž velice důležité uživatele prokazatelně seznámit a upozornit, že související dokumentace musí být zachována po dobu existence topného zařízení ...
Autorský článek, ze dne: 10.03.2023
reklama


Pro elektrické podlahové vytápění v prostorách s vanou či sprchou mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože mající kovový vodivý oplet, ovinutý pásek či obal a zároveň tato topná tělesa vyhovují odpovídajícím normám. Kovový vodivý oplet, ovíjecí pásek či obal musí být připojen k ochrannému vodiči napájecího obvodu. Toto ustanovení spolu s dalšími ustanoveními pro toto zařízení není závazné, je-li jako bezpečnostního opatření použito k napájení SELV. Pro elektrické podlahové vytápění není dovoleno využití ochranného opatření „elektrické oddělení“.

Pro elektrické podlahové vytápění, ale i pro případné elektrické vytápění zabudované do stropu, je nutno vyjít z obecných požadavků pro tento typ vytápění, to znamená respektovat základní požadavky ČSN 332000-7-753 ed. 2:2015 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy a zároveň aplikovat požadavky uvedené v ČSN 332000-7-701 ed. 2:2007. Pokud se vyskytne požadavek na zabudování elektrického vytápění do stěn místnosti s vanou či sprchou, postupuje se dle ČSN 332000-7-753 ed. 2 a analogicky jako pro podlahové či stropní elektrické vytápění v koupelně (doporučuje se využít přísnějších kritérií, jsou-li rozdílná pro podlahové a stropní elektrické vytápění) s přihlédnutím k požadavkům ČSN 332000-7-701 ed. 2:2007 na elektrické rozvody ukládané do stěn. V tomto případě je ovšem nutno věnovat zvýšenou pozornost možnosti transportu tepla z vytápěcích kabelů do povrchové vrstvy (dlaždic, omítky), neboť například některé moderní lepicí hmoty pro obkladačky nevyhoví svými parametry pro přenos tepla (velký tepelný odpor, menší lepicí plocha – nikoliv plošné lepení, ale ukládání obkladaček pouze na lepicí terče).Poznámka:
Strop umístěný pod střechou budovy až do nejmenší výšky 1,50m měřené svisle nad dokončenou podlahou se také považuje za strop ve smyslu ČSN 332000-7-753 ed. 2.

Aby se v případě podlahových nebo stropních topných systémů v budovách zabránilo přehřátí, musí se použít alespoň jednoho z dále uvedených prostředků pro omezení teploty v okolí topné jednotky na maximálně 80°C:
 • vhodný návrh topného systému,
 • vhodná instalace topného systému,
 • použití ochranných zařízení.

Topné jednotky:
 • musí být připojeny k elektrické instalaci pomocí studených vodičů nebo svorek,
 • musí být připojeny ke studeným vodičům pouze pomocí trvalých spojů,
 • nesmí křižovat dilatační spáry,
 • pro instalaci na stropech musí mít ochranu krytem nejméně IPX1 a pro instalaci v podlaze z betonu nebo podobného materiálu musí mít ochranu krytem IPX7.Předepsané informace o podlahovém vytápění, dokumentace a její uložení
K zajištění přehledu o instalovaném elektrickém topném systému musí dodavatel zajistit pro každý topný systém výkres obsahující tyto podrobnosti:
 • a) popis konstrukce topného systému, zvláště hloubku topných jednotek,
 • b) schéma rozmístění s informací týkající se:
  – rozdělení topných okruhů a jejich stanovený příkon,
  – umístění topných jednotek v každém vnitřním prostoru,
  – podrobnosti, které byly vzaty v úvahu při instalaci topných jednotek, například nevytápěné plochy, doplňková topná pásma, nevytápěné vymezené plochy pro upevnění prostředků pronikajících do krytiny podlah,
 • c) údaje o použitém regulačním zařízení s příslušnými schématy a s rozměry polohy čidel pro teplotu podlahy a podmínky počasí, pokud jsou použity,
 • d) údaje o typu topných jednotek a jejich maximální provozní teplotě.

Dodavatel topného systému musí informovat majitele, že popis topného systému zahrnuje všechny potřebné informace, například pro opravy. Dodavatel topného systému musí předat vhodný počet kopií provozních pokynů majiteli nebo jeho zástupci při dokončení. Jedna kopie provozních pokynů pro použití musí být trvale připevněna na vnitřní straně dveří v každé příslušné rozvodnici nebo v její blízkosti.Instrukce pro použití musí obsahovat nejméně tyto údaje:
 • popis topného systému a jeho funkce,
 • provoz topné instalace v prvním období vytápění v případě nové budovy, například s ohledem na vysychání,
 • provoz regulačního zařízení pro topný systém na obytné ploše a rovněž na doplňkových topných pásmech, pokud nějaká jsou,
 • informace o omezení umístění nábytku apod.,
 • užití přídavných podlahových krytin, např. koberců s tloušťkou >10 mm může vést k vyšší teplotě podlahy, a tím nepříznivému ovlivnění výkonu topného systému,
 • kusy vnitřního zařízení pevně zakrývající podlahu a/nebo vestavěné skříně mohou být umístěny pouze na nevytápěných plochách,
 • vnitřní zařízení, jako koberce, sedací a odpočívací nábytek s přehozy, které zčásti pevně nezakrývají podlahu, se nemohou umisťovat na doplňkové topné plochy, pokud nějaké jsou,
 • omezení týkající se výšky vnitřního zařízení v případě stropních topných systémů. Skříně s výškou stejnou jako má vnitřní prostor, se mohou umisťovat pouze pod tu plochu stropu, kde nejsou instalovány topné prvky;
 • rozměry umístění doplňkových topných pásem a ploch umístění,
 • požadavek, že v případě tepelných podlahových a stropních systémů se nesmí nic upevňovat do podlah případně stropů. Z tohoto požadavku jsou vyloučeny jen nevytápěné plochy. Kde je to vhodné, uvedou se alternativní možnosti.
Je nutno uživatele (respektive investora k tomuto seznámení uživatele zavázat) prokazatelně seznámit, že tato dokumentace musí být zachována po dobu existence tohoto zařízení.


Jaké nešvary registrujete s instalací podlahových topení?
O tom diskutujeme v níže otevřené diskusi ...


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Ať je ve stavebnictví situace jakákoliv, stavět a rekonstruovat se bude stále. Avšak s chronickým nedostatkem odborníků mezi řemeslníky se začínají objevovat svépomocné pokusy chybějícího profíka. Jak víme, na plyn si málokdo troufne. S třemi dráty prý není co řešit a v koupelnách toho prý není moc co řešit. Alespoň do té doby než se sežene revizní technik, který to má posvětit. A co projekt, co technické normy, odborné knihy, internet, sociální sítě ... informací plno a přesto jich je zřejmě málo. Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od výrobce použít pro kabelová vedení? Vybírat můžeme z kabelových žlabů Jupiter, kabelových žlabů Mars, drátěných kabelových žlabů, nebo kabelových lávek. V detailech nalezneme položkový popis, obrázek, kótovanou perokresbu, tabulku typů a rozměrů. Pro správný výpočet určitě pomohou ...
Ti, kdo vyrábí rozvodnice a rozvaděče, zaostří na aktuální technický sešit Distri! Tato produktová skupina se dělí na 3 hlavní skupiny. Nejmenší a běžně dostupné ve velkoobchodech jsou rozvodnicové skříně DistriTon, zejména pro výrobu elektroměrových rozváděčů se používají stavebnicové skříně DistriSet a pro průmyslové aplikace slouží nástěnné skříně NP (IP66) a samostatně stojící skříně DistriBox (do 5000 A). Katalog také obsahuje systémy přípojnic s ...
Pokud se vrátíme o půl století zpět, jaké typy kabelů se používaly pro vedení v budovách? Jak a čím se upevňovaly? Pokud se kabel kladl do výkopu a odmotával se z bubnu postaveného na panenkách, muselo se myslet na vytvoření provizorní brzdy roztočeného kabelového bubnu! Pokud byla trasa vedení souběžná s železnicí nebo silnicí, mohl se buben odvíjet z vagónu, či auta. To si dnes představit lze opravdu těžko. Ale už tehdy byly stanoveny teplotní podmínky za kterých se dalo vedení ukládat ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933